Bộ bài 3.4


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Minion Furnace

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Furnace

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Valkyrie Furnace

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Goblin Barrel Miner

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Elite Barbarians Goblin Barrel Miner

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Goblin Barrel Miner

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Elite Barbarians Valkyrie

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Elite Barbarians Valkyrie Goblin Barrel Miner

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Elite Barbarians Goblin Barrel Miner
Giant Snowball Minion Furnace Goblin Barrel Miner
Zap Minion Furnace Goblin Barrel
Barbarian Barrel Elite Barbarians Valkyrie Furnace Goblin Barrel
The Log Elite Barbarians Furnace Goblin Barrel
Earthquake Furnace Goblin Barrel
Arrows Minion Furnace Goblin Barrel
Royal Delivery Minion Elite Barbarians Valkyrie Goblin Barrel Miner
Fireball Minion Elite Barbarians Furnace Goblin Barrel
Poison Minion Furnace
Lightning Elite Barbarians Valkyrie Furnace
Rocket Elite Barbarians Valkyrie Furnace

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Furnace

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Valkyrie Furnace The Log

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Valkyrie Miner

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Elite Barbarians Goblin Barrel

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Furnace Goblin Barrel

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

The Log Zap Minion Goblin Barrel Miner Valkyrie Furnace Elite Barbarians

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

10 The Log Zap Minion Goblin Barrel

Sự hiệp lực   5 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Elite Barbarians Miner The Log
Minion + Miner
Elite Barbarians + Zap The Log Valkyrie
Valkyrie + Elite Barbarians
+ Miner
+ Miner
+ Elite Barbarians Zap
+ Goblin Barrel Minion Zap Furnace

Khắc tinh   51 80

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Minion Valkyrie The Log
Valkyrie The Log Minion Zap Furnace
Zap The Log Valkyrie Furnace
The Log Miner
Elite Barbarians Minion Goblin Barrel Furnace Valkyrie Miner
Furnace Elite Barbarians Minion Valkyrie The Log
Furnace Minion Zap
Valkyrie The Log Furnace Elite Barbarians
Elite Barbarians The Log Furnace Minion
Elite Barbarians Valkyrie The Log Furnace Minion
Valkyrie The Log
Zap Minion Furnace
The Log Zap Miner Valkyrie
Valkyrie Elite Barbarians
Minion Elite Barbarians Miner Valkyrie
The Log Minion Miner Elite Barbarians Valkyrie
Elite Barbarians Furnace The Log Minion
Minion Valkyrie
Furnace Valkyrie Zap Elite Barbarians Minion The Log
Furnace Goblin Barrel Elite Barbarians Miner The Log
Minion Furnace
Elite Barbarians Minion
Valkyrie Zap The Log
Minion
Furnace Elite Barbarians Valkyrie Minion
Goblin Barrel Furnace The Log Miner
Zap Minion Elite Barbarians Miner Furnace
Elite Barbarians Miner The Log Valkyrie
Valkyrie Elite Barbarians The Log Furnace
Goblin Barrel Miner
Minion Furnace Valkyrie The Log
Furnace Valkyrie Elite Barbarians
Furnace Zap The Log Valkyrie Elite Barbarians
Zap The Log Minion Furnace Valkyrie
The Log Valkyrie Zap Furnace Minion
Minion Valkyrie The Log Furnace
Zap The Log
Minion
Valkyrie
Valkyrie Miner The Log Zap Minion
Elite Barbarians Valkyrie The Log Minion Zap
Valkyrie Furnace The Log Elite Barbarians
Minion Furnace Zap
Elite Barbarians Minion Miner
The Log Minion Elite Barbarians Valkyrie
Minion
Miner Valkyrie Elite Barbarians
Elite Barbarians Valkyrie
Elite Barbarians Miner Furnace Valkyrie Minion Goblin Barrel
Valkyrie Elite Barbarians
Minion The Log Furnace Elite Barbarians
Elite Barbarians Furnace Minion
The Log Minion Valkyrie
The Log Miner Valkyrie Goblin Barrel Minion
Elite Barbarians Minion Furnace Valkyrie Zap
Elite Barbarians Minion Zap Valkyrie
Valkyrie Elite Barbarians
The Log Minion Valkyrie Zap
Minion Zap Valkyrie Furnace Elite Barbarians
Zap Minion
Valkyrie Minion Elite Barbarians
Valkyrie Elite Barbarians The Log Minion
Elite Barbarians The Log Furnace Zap
Minion Valkyrie Zap Furnace The Log
Minion Zap Elite Barbarians Valkyrie Miner Furnace
Minion Furnace Zap
Minion Furnace Valkyrie Elite Barbarians

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

The Log Zap Furnace Valkyrie Minion
The Log Furnace
The Log Furnace Zap Minion Valkyrie
The Log Zap Valkyrie
Zap Minion Furnace
The Log Zap Furnace Valkyrie
The Log Valkyrie
Minion Valkyrie Miner Elite Barbarians
Minion Furnace
Elite Barbarians Minion
Elite Barbarians Valkyrie
The Log
Elite Barbarians
The Log Minion Furnace Zap
Valkyrie

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord