Bộ bài 4.4


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tồi tệ

2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Minion Rascals Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Rascals Wizard Balloon P.E.K.K.A Lumberjack

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Balloon P.E.K.K.A

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Mini P.E.K.K.A Balloon Lumberjack

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Rascals Mini P.E.K.K.A Balloon P.E.K.K.A Lumberjack

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Mini P.E.K.K.A Balloon Lumberjack

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Balloon
Giant Snowball Minion Balloon Lumberjack
Zap Minion Balloon
Barbarian Barrel Rascals Wizard Lumberjack
The Log Rascals Mini P.E.K.K.A Lumberjack
Earthquake
Arrows Minion Rascals
Royal Delivery Minion Rascals Mini P.E.K.K.A Wizard Balloon P.E.K.K.A Lumberjack
Fireball Minion Rascals Wizard Balloon Lumberjack
Poison Minion Rascals Wizard Balloon
Lightning Mini P.E.K.K.A Wizard Balloon Lumberjack
Rocket Rascals Wizard Balloon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Wizard

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Wizard

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Mini P.E.K.K.A P.E.K.K.A

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Minion Mini P.E.K.K.A Lumberjack Rascals Wizard Balloon P.E.K.K.A

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

13 Zap Minion Mini P.E.K.K.A Lumberjack

Sự hiệp lực   5 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + P.E.K.K.A Mini P.E.K.K.A Balloon
Minion + Balloon P.E.K.K.A Mini P.E.K.K.A Lumberjack
Rascals +
Mini P.E.K.K.A + Zap Minion
+ P.E.K.K.A
+ Lumberjack Minion Zap
+ Zap Minion Wizard
+ Balloon Minion

Khắc tinh   48 77

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Minion
Rascals Wizard Minion Zap
Wizard Zap Lumberjack
Wizard P.E.K.K.A Balloon Mini P.E.K.K.A Minion Lumberjack
Wizard
Wizard Minion Rascals Mini P.E.K.K.A P.E.K.K.A
Wizard Minion Zap
P.E.K.K.A Wizard Lumberjack Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A P.E.K.K.A Lumberjack Wizard Minion Rascals
Mini P.E.K.K.A P.E.K.K.A Wizard Minion Rascals
Wizard
Wizard Minion Zap
Wizard Zap
Lumberjack Wizard Mini P.E.K.K.A P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A P.E.K.K.A Lumberjack Minion
Mini P.E.K.K.A Lumberjack P.E.K.K.A Minion
P.E.K.K.A Mini P.E.K.K.A Rascals Minion Lumberjack
Minion Wizard P.E.K.K.A Rascals
Mini P.E.K.K.A P.E.K.K.A Lumberjack Wizard Zap Minion Rascals
Balloon Wizard
Minion Wizard
Minion P.E.K.K.A Balloon
P.E.K.K.A Zap Wizard
P.E.K.K.A Minion Mini P.E.K.K.A Lumberjack
P.E.K.K.A Mini P.E.K.K.A Minion Rascals Lumberjack
Balloon
Zap Minion
Mini P.E.K.K.A Lumberjack Wizard
Wizard Rascals P.E.K.K.A Mini P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Minion Balloon
P.E.K.K.A Wizard
P.E.K.K.A Lumberjack Wizard Rascals Zap
Wizard Zap Minion
Lumberjack Minion Wizard Rascals Zap
Wizard Minion Lumberjack
Zap Wizard
Minion Rascals Wizard
Wizard
Minion Lumberjack P.E.K.K.A Mini P.E.K.K.A Zap Rascals
Mini P.E.K.K.A Minion Rascals Zap P.E.K.K.A
Wizard Lumberjack Mini P.E.K.K.A
Minion Wizard Zap
P.E.K.K.A Minion Mini P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Mini P.E.K.K.A Minion
Minion Wizard
Mini P.E.K.K.A P.E.K.K.A Lumberjack
Mini P.E.K.K.A P.E.K.K.A Rascals
P.E.K.K.A Mini P.E.K.K.A Minion Balloon Wizard
P.E.K.K.A Mini P.E.K.K.A Rascals Lumberjack
Minion P.E.K.K.A Rascals
Mini P.E.K.K.A Minion Lumberjack P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Lumberjack Rascals P.E.K.K.A Minion
Lumberjack Wizard Minion
P.E.K.K.A Mini P.E.K.K.A Rascals Minion Zap Lumberjack
P.E.K.K.A Lumberjack Mini P.E.K.K.A Wizard Zap Minion
Rascals Mini P.E.K.K.A Wizard Lumberjack P.E.K.K.A
Lumberjack Mini P.E.K.K.A Minion Zap
Rascals Minion Zap Lumberjack Wizard P.E.K.K.A
Zap Minion Wizard
P.E.K.K.A Wizard Rascals Lumberjack Mini P.E.K.K.A Minion
Lumberjack Minion P.E.K.K.A Mini P.E.K.K.A
Wizard Rascals Lumberjack Zap Mini P.E.K.K.A P.E.K.K.A
Minion Lumberjack Wizard Rascals Zap
Minion Zap P.E.K.K.A Mini P.E.K.K.A Rascals Lumberjack
Minion Wizard Zap
P.E.K.K.A Mini P.E.K.K.A Lumberjack Minion Rascals Wizard

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Zap Wizard Minion Rascals
Wizard Rascals
Wizard Zap Lumberjack Rascals Minion
Wizard Zap Lumberjack Rascals
Zap Wizard Rascals Minion
Zap Wizard Mini P.E.K.K.A
Lumberjack Wizard
Minion Mini P.E.K.K.A Lumberjack Wizard Rascals
Minion Wizard
Minion Balloon
Wizard
Mini P.E.K.K.A Lumberjack
Minion Zap Balloon
Mini P.E.K.K.A

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord