Bộ bài 3.6


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tuyệt!

Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Minion Minion Horde Witch

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Giant Witch

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Giant Miner

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Fireball The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Giant Miner

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball Miner

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Giant

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Miner

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Minion Horde Giant Miner
Giant Snowball Minion Minion Horde Witch
Zap Minion Minion Horde Witch
Barbarian Barrel Witch
The Log Witch
Earthquake Witch
Arrows Minion Minion Horde Witch
Royal Delivery Minion Minion Horde Witch
Fireball Minion Minion Horde Witch
Poison Minion Minion Horde Witch
Lightning Witch
Rocket Witch

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Fireball Witch

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Fireball The Log

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Miner

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Giant

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Minion Horde Witch

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

The Log Zap Minion Miner Fireball Minion Horde Giant Witch

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

10 The Log Zap Minion Miner

Sự hiệp lực   7 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Fireball Miner Minion Horde Giant The Log
Minion + Giant Miner Minion Horde
Minion Horde + Giant Miner Minion Zap
Fireball + Zap The Log Giant Miner
+ Minion Minion Horde Witch The Log Zap Fireball Miner
+ Giant
+ Fireball Giant Zap
+ Minion Horde Minion Zap Fireball Giant

Khắc tinh   51 83

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Minion Horde Witch Minion The Log Zap Fireball
The Log Zap Minion Horde Fireball Witch
Fireball The Log Miner
Minion Horde Giant Witch Miner Fireball Minion
Minion Horde Minion Fireball The Log
Minion Horde Fireball Witch Minion Zap
Fireball Minion Horde The Log Witch
Minion Horde Witch The Log Minion
The Log Minion Witch Minion Horde
Witch The Log
Fireball Minion Horde Zap Witch Minion
The Log Witch Zap Fireball Miner
Minion Horde Witch
Minion Horde Miner Witch Minion
Fireball Miner Minion The Log Minion Horde
Minion Horde The Log Witch Minion
Minion Minion Horde
Minion Horde Minion Zap Fireball Witch The Log
The Log Miner Fireball Witch Giant
Fireball Witch Minion Horde Minion
Fireball Minion Horde Zap The Log Witch
Minion Minion Horde
Fireball Witch
Minion Horde Witch Minion
Fireball Giant Miner The Log Witch
The Log Miner Fireball
Fireball The Log Minion Horde
Miner Fireball
Minion Giant Fireball Witch The Log
Fireball Minion Horde
Fireball Minion Horde The Log Zap Witch
Zap Minion The Log Minion Horde Witch Fireball
The Log Fireball Zap Minion Horde Minion
Minion The Log Witch
Zap Fireball The Log Minion Horde
Minion Horde Witch Minion
Witch Fireball
Minion Horde Witch Miner Minion Zap The Log
Minion Horde Witch The Log Minion Zap
The Log Fireball Witch
Minion Minion Horde Zap Fireball Witch
Minion Horde Minion Miner
Minion Horde The Log Minion
Minion Horde Minion Fireball
Miner
Minion Horde Witch
Minion Horde Giant Miner Minion
Witch Minion Horde
Minion Minion Horde The Log Witch
Minion Horde Minion Witch
Minion The Log Witch
Miner The Log Fireball Minion
Minion Witch Minion Horde Zap
Witch Minion Horde Zap Minion
Witch
Fireball Minion Zap The Log
Minion Witch Fireball Zap Minion Horde
Minion Horde Zap Minion Witch Fireball
Witch Minion Minion Horde Fireball
Minion Horde Minion The Log Fireball
Zap The Log Minion Horde
Minion Minion Horde Witch Zap The Log
Zap Minion Horde Minion Witch Miner
Minion Minion Horde Fireball Zap Witch
Minion Horde Minion Witch

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Zap Witch The Log Fireball Minion
The Log Witch
The Log Zap Minion Witch Minion Horde
Zap The Log Witch
Zap Minion Horde Witch Fireball Minion
The Log Zap Witch
Fireball The Log Witch
Minion Minion Horde Miner Witch
Minion Minion Horde Witch Fireball
Fireball Minion The Log
Fireball Minion
Fireball
Minion Horde
The Log
Witch
The Log Fireball Minion Witch Zap
Fireball Minion Horde Minion
Minion Zap Minion Horde Miner Fireball Witch
Minion
The Log Zap Fireball
Witch Fireball

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord