Bộ bài 3.6


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Godly!
Synergy Deck synergy Tốt

2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Minion Goblin Gang Electro Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Royal Ghost Electro Wizard Mega Knight

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider Mega Knight

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Gang Hog Rider Royal Ghost Mega Knight

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Goblin Gang Hog Rider Royal Ghost Mega Knight

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Hog Rider Royal Ghost Electro Wizard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Goblin Gang Hog Rider Skeleton Army
Giant Snowball Minion Goblin Gang Hog Rider Skeleton Army
Zap Minion Goblin Gang Skeleton Army
Barbarian Barrel Goblin Gang Skeleton Army Royal Ghost Electro Wizard
The Log Goblin Gang Hog Rider Skeleton Army
Earthquake Goblin Gang Hog Rider Skeleton Army
Arrows Minion Goblin Gang Skeleton Army
Royal Delivery Minion Goblin Gang Hog Rider Skeleton Army Royal Ghost Electro Wizard
Fireball Minion Goblin Gang Hog Rider Skeleton Army Electro Wizard
Poison Minion Goblin Gang Skeleton Army Electro Wizard
Lightning Electro Wizard
Rocket Hog Rider

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Royal Ghost Mega Knight

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Skeleton Army Royal Ghost Mega Knight

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Skeleton Army

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Goblin Gang Electro Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Minion Goblin Gang Skeleton Army Royal Ghost Hog Rider Electro Wizard Mega Knight

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Zap Minion Goblin Gang Skeleton Army

Sự hiệp lực   5 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Hog Rider Electro Wizard Mega Knight
Minion + Hog Rider Mega Knight
Goblin Gang + Skeleton Army
Hog Rider + Zap Minion Electro Wizard Mega Knight Royal Ghost
+ Goblin Gang
+ Mega Knight Hog Rider
+ Zap Hog Rider Mega Knight
+ Hog Rider Zap Minion Electro Wizard Royal Ghost

Khắc tinh   53 82

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Minion Mega Knight Electro Wizard Royal Ghost
Electro Wizard Royal Ghost Zap Skeleton Army Goblin Gang Minion
Zap Electro Wizard Goblin Gang Skeleton Army Mega Knight Royal Ghost
Electro Wizard
Electro Wizard Goblin Gang Hog Rider Minion Mega Knight Skeleton Army
Electro Wizard
Mega Knight Skeleton Army Minion Electro Wizard
Electro Wizard Zap Goblin Gang Minion
Royal Ghost Mega Knight Electro Wizard Goblin Gang Skeleton Army
Skeleton Army Electro Wizard Goblin Gang Minion
Mega Knight Skeleton Army Electro Wizard Goblin Gang Minion
Mega Knight Skeleton Army
Zap Electro Wizard Goblin Gang Minion
Zap Goblin Gang Mega Knight Electro Wizard Skeleton Army Royal Ghost
Skeleton Army Goblin Gang Mega Knight
Goblin Gang Skeleton Army Electro Wizard Mega Knight Minion
Royal Ghost Skeleton Army Minion Mega Knight Electro Wizard Goblin Gang
Skeleton Army Minion Goblin Gang Mega Knight Electro Wizard
Minion Goblin Gang Electro Wizard Mega Knight
Skeleton Army Electro Wizard Mega Knight Goblin Gang Zap Minion
Electro Wizard Hog Rider Royal Ghost
Minion Goblin Gang Electro Wizard
Minion
Mega Knight Skeleton Army Electro Wizard Royal Ghost Goblin Gang Zap
Skeleton Army Minion
Skeleton Army Electro Wizard Minion
Hog Rider Electro Wizard
Zap Skeleton Army Electro Wizard Minion Goblin Gang
Royal Ghost Mega Knight Electro Wizard Goblin Gang
Mega Knight Electro Wizard Royal Ghost Goblin Gang Skeleton Army
Minion Electro Wizard
Skeleton Army Mega Knight
Mega Knight Royal Ghost Goblin Gang Skeleton Army Electro Wizard Zap
Electro Wizard Mega Knight Zap Skeleton Army Minion
Skeleton Army Electro Wizard Goblin Gang Mega Knight Royal Ghost Minion Zap
Minion Electro Wizard Goblin Gang Skeleton Army Royal Ghost Mega Knight
Zap Electro Wizard
Minion Goblin Gang Electro Wizard
Mega Knight
Skeleton Army Zap Electro Wizard Minion Mega Knight
Skeleton Army Electro Wizard Mega Knight Zap Minion Goblin Gang
Electro Wizard Royal Ghost Mega Knight
Minion Electro Wizard Zap
Minion Skeleton Army Electro Wizard Goblin Gang Mega Knight
Skeleton Army Goblin Gang Mega Knight Minion Electro Wizard Royal Ghost
Minion Electro Wizard
Mega Knight Royal Ghost Skeleton Army Electro Wizard
Skeleton Army Electro Wizard Mega Knight Goblin Gang Royal Ghost
Skeleton Army Mega Knight Electro Wizard Minion Hog Rider
Mega Knight
Minion Skeleton Army Goblin Gang Electro Wizard
Skeleton Army Electro Wizard Minion
Electro Wizard Skeleton Army Royal Ghost Goblin Gang Minion Mega Knight
Electro Wizard Goblin Gang Mega Knight Royal Ghost Minion
Goblin Gang Electro Wizard Skeleton Army Royal Ghost Mega Knight Zap Minion
Goblin Gang Zap Mega Knight Electro Wizard Minion Skeleton Army
Skeleton Army Mega Knight Electro Wizard Goblin Gang
Goblin Gang Mega Knight Royal Ghost Electro Wizard Minion Zap
Skeleton Army Zap Minion Electro Wizard Royal Ghost Goblin Gang Mega Knight
Zap Minion Electro Wizard Goblin Gang Skeleton Army
Skeleton Army Minion Mega Knight Electro Wizard Goblin Gang
Skeleton Army Goblin Gang Mega Knight Electro Wizard Royal Ghost Minion
Electro Wizard Skeleton Army Mega Knight Zap Goblin Gang
Skeleton Army Minion Electro Wizard Mega Knight Goblin Gang Zap
Minion Zap Electro Wizard Mega Knight Skeleton Army Goblin Gang
Minion Electro Wizard Zap
Minion Goblin Gang Royal Ghost Mega Knight

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Mega Knight Zap Electro Wizard Goblin Gang Minion Skeleton Army Royal Ghost
Electro Wizard Royal Ghost Goblin Gang Mega Knight
Mega Knight Skeleton Army Zap Goblin Gang Royal Ghost Minion Electro Wizard
Mega Knight Electro Wizard Zap Goblin Gang Royal Ghost
Zap Electro Wizard Goblin Gang Minion
Zap Electro Wizard Royal Ghost
Mega Knight Royal Ghost Electro Wizard Goblin Gang
Goblin Gang Minion Skeleton Army Electro Wizard Royal Ghost Mega Knight
Goblin Gang Minion Electro Wizard
Minion Skeleton Army
Skeleton Army Electro Wizard
Mega Knight Goblin Gang Electro Wizard
Electro Wizard Zap Minion
Royal Ghost Mega Knight Goblin Gang Electro Wizard

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord