Bộ bài 3.8


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 problems Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có điều kiện thắng rõ ràng!

Để giành chiến thắng trong trò chơi dễ dàng hơn, tốt nhất là nên có ít nhất một trong những thẻ tốt để gây sát thương cho tháp. Không có thẻ như vậy trong bộ bài của bạn. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Minion Firecracker Furnace

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Furnace

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Firecracker Valkyrie Furnace

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Còn thiếu

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Elite Barbarians

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Elite Barbarians Mini P.E.K.K.A Valkyrie

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Firecracker Elite Barbarians Mini P.E.K.K.A Valkyrie

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Elite Barbarians
Giant Snowball Minion
Zap Minion
Barbarian Barrel Firecracker
The Log Furnace
Earthquake Furnace
Arrows Minion Firecracker
Royal Delivery
Fireball Minion Firecracker Furnace
Poison Minion Firecracker Furnace
Lightning Elite Barbarians Mini P.E.K.K.A Valkyrie Furnace
Rocket Elite Barbarians Valkyrie Furnace

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Firecracker Fireball Furnace

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Firecracker Fireball Valkyrie Furnace

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Mini P.E.K.K.A

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Elite Barbarians

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Furnace

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tuyệt!

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Minion Firecracker Fireball Mini P.E.K.K.A Valkyrie Furnace Elite Barbarians

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Zap Minion Firecracker Fireball

Sự hiệp lực   4 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Elite Barbarians Fireball Firecracker Mini P.E.K.K.A
Minion + Mini P.E.K.K.A
Firecracker + Zap Valkyrie
Elite Barbarians + Zap Fireball Valkyrie
+ Zap Elite Barbarians
+ Zap Minion
+ Elite Barbarians Firecracker
+

Khắc tinh   63 83

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Valkyrie Furnace Fireball Minion Firecracker Zap
Valkyrie Zap Furnace Fireball Firecracker
Fireball Firecracker
Mini P.E.K.K.A Elite Barbarians Fireball Valkyrie Minion Furnace
Furnace Firecracker Minion Elite Barbarians Valkyrie Fireball Mini P.E.K.K.A
Fireball Furnace Zap Firecracker Minion
Valkyrie Mini P.E.K.K.A Firecracker Elite Barbarians Furnace Fireball
Mini P.E.K.K.A Elite Barbarians Minion Furnace
Mini P.E.K.K.A Valkyrie Elite Barbarians Minion Furnace
Valkyrie
Furnace Minion Fireball Zap Firecracker
Zap Fireball Valkyrie
Mini P.E.K.K.A Valkyrie Elite Barbarians
Mini P.E.K.K.A Minion Elite Barbarians Valkyrie
Fireball Elite Barbarians Minion Mini P.E.K.K.A Valkyrie
Mini P.E.K.K.A Furnace Elite Barbarians Minion
Minion Valkyrie
Furnace Mini P.E.K.K.A Minion Fireball Zap Elite Barbarians Valkyrie
Furnace Elite Barbarians Fireball
Fireball Minion Firecracker Furnace
Fireball Firecracker Valkyrie Zap
Minion Mini P.E.K.K.A
Fireball
Furnace Mini P.E.K.K.A Elite Barbarians Minion Valkyrie
Fireball Furnace Firecracker
Mini P.E.K.K.A Elite Barbarians Valkyrie Fireball
Fireball Valkyrie Furnace Elite Barbarians Mini P.E.K.K.A
Fireball
Minion Furnace Fireball Firecracker Valkyrie
Fireball Furnace Elite Barbarians Valkyrie
Furnace Fireball Zap Valkyrie Elite Barbarians
Minion Zap Firecracker Valkyrie Fireball Furnace
Fireball Furnace Valkyrie Zap Minion
Valkyrie Minion Firecracker Furnace
Zap Fireball
Minion Firecracker
Firecracker Fireball Valkyrie
Valkyrie Mini P.E.K.K.A Minion Zap
Elite Barbarians Valkyrie Zap Mini P.E.K.K.A Minion
Valkyrie Mini P.E.K.K.A Fireball Furnace Firecracker Elite Barbarians
Minion Fireball Zap Furnace
Elite Barbarians Minion Mini P.E.K.K.A Firecracker
Mini P.E.K.K.A Minion Valkyrie Elite Barbarians
Fireball Minion Firecracker
Mini P.E.K.K.A Elite Barbarians Valkyrie
Elite Barbarians Mini P.E.K.K.A Valkyrie
Mini P.E.K.K.A Furnace Valkyrie Minion Elite Barbarians
Mini P.E.K.K.A Valkyrie Elite Barbarians
Minion Furnace Elite Barbarians
Furnace Elite Barbarians Mini P.E.K.K.A Minion
Mini P.E.K.K.A Valkyrie Minion
Fireball Minion Firecracker Valkyrie
Mini P.E.K.K.A Elite Barbarians Minion Furnace Zap Valkyrie
Mini P.E.K.K.A Valkyrie Minion Zap Elite Barbarians
Mini P.E.K.K.A Valkyrie Elite Barbarians
Fireball Mini P.E.K.K.A Minion Zap Valkyrie
Valkyrie Elite Barbarians Furnace Minion Firecracker Fireball Zap
Zap Minion Firecracker Fireball
Valkyrie Mini P.E.K.K.A Minion Elite Barbarians Fireball
Valkyrie Mini P.E.K.K.A Fireball Elite Barbarians Minion
Elite Barbarians Furnace Zap Mini P.E.K.K.A
Minion Valkyrie Furnace Zap Firecracker
Minion Mini P.E.K.K.A Elite Barbarians Zap Furnace Valkyrie
Minion Furnace Zap Firecracker Fireball
Elite Barbarians Furnace Valkyrie Minion Mini P.E.K.K.A

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Zap Valkyrie Furnace Fireball Firecracker Minion
Furnace
Zap Furnace Firecracker Valkyrie Minion
Zap Firecracker Valkyrie
Zap Minion Fireball Firecracker Furnace
Zap Furnace Firecracker Valkyrie Mini P.E.K.K.A
Fireball Valkyrie Firecracker
Mini P.E.K.K.A Minion Valkyrie
Minion Furnace Firecracker Fireball
Minion Fireball Valkyrie Firecracker
Fireball Minion Elite Barbarians
Elite Barbarians Valkyrie
Elite Barbarians Mini P.E.K.K.A
Fireball Zap Minion Furnace
Elite Barbarians Minion
Zap Minion Elite Barbarians Furnace Fireball
Mini P.E.K.K.A Valkyrie Minion
Fireball Zap
Valkyrie Firecracker Fireball Mini P.E.K.K.A

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord