Bộ bài 4.0


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tồi tệ

Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Minion Furnace Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Furnace

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Battle Ram Furnace Wizard P.E.K.K.A

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Battle Ram

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Battle Ram

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Battle Ram P.E.K.K.A

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Battle Ram Guards
Giant Snowball Minion Battle Ram Furnace Guards
Zap Minion Battle Ram Furnace Guards
Barbarian Barrel Battle Ram Furnace Wizard Guards
The Log Battle Ram Furnace Guards
Earthquake Furnace Guards
Arrows Minion Furnace Guards
Royal Delivery Minion Battle Ram Wizard Guards P.E.K.K.A
Fireball Minion Battle Ram Furnace Wizard
Poison Minion Furnace Wizard Guards
Lightning Battle Ram Furnace Wizard
Rocket Furnace Wizard

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Fireball Furnace Wizard

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Fireball Furnace Wizard

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Battle Ram Guards P.E.K.K.A

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Furnace Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Minion Guards Fireball Battle Ram Furnace Wizard P.E.K.K.A

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Zap Minion Guards Fireball

Sự hiệp lực   3 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Fireball P.E.K.K.A Battle Ram
Minion + P.E.K.K.A Battle Ram
Fireball + Zap
Battle Ram + Zap Minion
+ P.E.K.K.A
+ P.E.K.K.A
+
+ Zap Minion Wizard Furnace

Khắc tinh   61 80

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Fireball Minion
Zap Guards Wizard Fireball Minion Furnace
Zap Wizard Guards Furnace Fireball
Fireball
P.E.K.K.A Wizard Battle Ram Minion Guards Furnace Fireball
Fireball Wizard
Wizard Furnace P.E.K.K.A Minion Fireball
Fireball Furnace Wizard Minion Zap
P.E.K.K.A Wizard Guards Furnace Fireball
P.E.K.K.A Furnace Wizard Minion
P.E.K.K.A Guards Battle Ram Minion Furnace Wizard
Wizard
Wizard Zap Fireball Furnace Minion
Fireball Wizard Zap
Wizard P.E.K.K.A
Guards Minion P.E.K.K.A
Minion Fireball P.E.K.K.A Guards
Furnace P.E.K.K.A Guards Minion
Minion Wizard Guards P.E.K.K.A
Guards Furnace P.E.K.K.A Minion Fireball Wizard Zap
Furnace Fireball Battle Ram Wizard
Fireball Wizard Minion Furnace
Fireball P.E.K.K.A Minion Battle Ram
Fireball Zap P.E.K.K.A Wizard Guards
P.E.K.K.A Minion
Fireball
Furnace P.E.K.K.A Minion Guards
Fireball Furnace Battle Ram
Minion Battle Ram Zap Furnace Fireball Guards
Fireball Wizard
Fireball Wizard Furnace P.E.K.K.A Guards
Fireball
Minion P.E.K.K.A Battle Ram Fireball Furnace
Fireball P.E.K.K.A Furnace Guards Wizard
Furnace Fireball Wizard Zap Guards P.E.K.K.A
Wizard Zap Minion Fireball Furnace Guards
Fireball Wizard Furnace Zap Guards Minion
Guards Wizard Minion Furnace
Fireball Zap Wizard
Wizard Minion
Fireball Wizard
Minion Zap P.E.K.K.A Guards
Guards P.E.K.K.A Zap Minion
Wizard Fireball Furnace
Minion Wizard Furnace Zap Fireball
P.E.K.K.A Minion
P.E.K.K.A Guards Minion
Minion Fireball Wizard
P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Guards
P.E.K.K.A Minion Wizard Battle Ram Furnace
P.E.K.K.A
Minion Guards P.E.K.K.A Battle Ram Furnace
Furnace P.E.K.K.A Minion
Guards P.E.K.K.A Minion
Fireball Minion Guards Wizard
Guards P.E.K.K.A Zap Battle Ram Minion Furnace
Minion Guards Zap P.E.K.K.A Wizard
Guards Wizard P.E.K.K.A
Fireball Minion Zap
P.E.K.K.A Zap Furnace Minion Guards Fireball Wizard
Zap Minion Fireball Wizard
P.E.K.K.A Guards Fireball Minion Wizard
Guards Minion Fireball P.E.K.K.A
Wizard P.E.K.K.A Furnace Zap
Minion Guards Wizard Zap Furnace
Zap Guards P.E.K.K.A Minion Furnace
Minion Fireball Zap Wizard Furnace
P.E.K.K.A Minion Guards Furnace Wizard

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Zap Furnace Wizard Minion Fireball
Wizard Furnace
Furnace Zap Wizard Guards Minion
Zap Wizard Guards
Zap Wizard Fireball Furnace Minion
Zap Furnace Wizard
Fireball Guards Wizard
Guards Minion Wizard
Wizard Furnace Minion Fireball
Fireball Battle Ram Minion
Battle Ram Guards
Wizard
Fireball Furnace Battle Ram Minion Zap
Fireball

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord