Bộ bài 3.8


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tốt

Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Minion Baby Dragon Inferno Dragon

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Baby Dragon Inferno Dragon Lava Hound

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Miner Lava Hound

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Miner

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball Miner

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Baby Dragon Lava Hound

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Miner

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Guards Miner Inferno Dragon Lava Hound
Giant Snowball Minion Guards Baby Dragon Miner Inferno Dragon Lava Hound
Zap Minion Guards Inferno Dragon Lava Hound
Barbarian Barrel Guards
The Log Guards
Earthquake Guards
Arrows Minion Guards Lava Hound
Royal Delivery Minion Guards Baby Dragon Miner Inferno Dragon Lava Hound
Fireball Minion Baby Dragon Inferno Dragon Lava Hound
Poison Minion Guards Lava Hound
Lightning Baby Dragon Inferno Dragon
Rocket Inferno Dragon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Fireball Baby Dragon

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Fireball Baby Dragon

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Guards Baby Dragon Miner Inferno Dragon

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Lava Hound

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Minion Guards Miner Fireball Baby Dragon Inferno Dragon Lava Hound

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Zap Minion Guards Miner

Sự hiệp lực   7 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Fireball Miner Lava Hound
Minion + Miner Lava Hound Baby Dragon
Fireball + Zap Miner Lava Hound
Guards + Miner Lava Hound
+ Lava Hound Minion Miner
+ Minion Zap Lava Hound Baby Dragon Guards Fireball
+ Lava Hound
+ Minion Miner Inferno Dragon Baby Dragon Fireball Zap Guards

Khắc tinh   49 78

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Fireball Baby Dragon Minion
Fireball Minion Zap Guards Baby Dragon
Zap Guards Baby Dragon Fireball
Fireball Baby Dragon Miner
Baby Dragon Guards Minion Fireball Inferno Dragon Miner
Fireball Inferno Dragon Baby Dragon
Baby Dragon Fireball Minion
Baby Dragon Fireball Minion Zap
Guards Baby Dragon Fireball
Minion Inferno Dragon
Guards Minion
Baby Dragon
Zap Inferno Dragon Minion Fireball Baby Dragon
Fireball Miner Zap Baby Dragon
Guards Inferno Dragon Minion Miner
Minion Miner Baby Dragon Guards Fireball
Inferno Dragon Minion Guards
Minion Guards Inferno Dragon Baby Dragon
Guards Fireball Zap Minion
Fireball Baby Dragon Miner
Fireball Baby Dragon Minion
Minion Fireball Baby Dragon
Fireball Baby Dragon Zap Guards
Minion Inferno Dragon
Fireball
Inferno Dragon Guards Minion
Fireball Miner
Zap Minion Guards Miner Fireball
Fireball Baby Dragon Miner
Fireball Guards Baby Dragon
Fireball Miner
Minion Baby Dragon Fireball
Fireball Guards
Fireball Baby Dragon Guards Zap
Zap Minion Guards Fireball Baby Dragon
Fireball Zap Guards Minion Baby Dragon
Baby Dragon Minion Guards
Zap Fireball Baby Dragon
Baby Dragon Inferno Dragon Minion
Fireball
Miner Zap Guards Minion Inferno Dragon
Guards Zap Minion
Baby Dragon Fireball
Minion Inferno Dragon Zap Fireball
Minion Baby Dragon Miner Inferno Dragon
Guards Minion
Minion Fireball Baby Dragon
Inferno Dragon Miner
Guards Inferno Dragon
Minion Inferno Dragon Miner
Inferno Dragon
Guards Minion Inferno Dragon
Inferno Dragon Minion
Guards Minion
Miner Fireball Guards Baby Dragon Minion
Guards Minion Zap
Inferno Dragon Baby Dragon Zap Guards Minion
Guards
Fireball Zap Baby Dragon Minion
Zap Guards Minion Baby Dragon Fireball
Minion Zap Baby Dragon Fireball
Guards Minion Fireball
Guards Minion Baby Dragon Fireball
Zap
Guards Minion Zap Baby Dragon
Guards Zap Minion Miner Baby Dragon
Minion Inferno Dragon Zap Baby Dragon Lava Hound Fireball
Inferno Dragon Minion Guards

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Zap Baby Dragon Fireball Minion
Baby Dragon
Zap Minion Baby Dragon Guards
Baby Dragon Zap Guards
Zap Baby Dragon Minion Fireball
Zap Baby Dragon
Fireball Guards Baby Dragon
Guards Minion Baby Dragon Inferno Dragon Miner
Minion Baby Dragon Fireball
Fireball Minion Baby Dragon
Guards Inferno Dragon
Fireball Minion Baby Dragon Zap
Fireball

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord