Bộ bài 3.7


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tồi tệ

2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Furnace Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Furnace

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Battle Ram Furnace Wizard P.E.K.K.A

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Battle Ram P.E.K.K.A

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Mini P.E.K.K.A Battle Ram

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Mini P.E.K.K.A Battle Ram P.E.K.K.A

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Mini P.E.K.K.A

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Battle Ram
Giant Snowball Battle Ram Furnace
Zap Battle Ram Furnace
Barbarian Barrel Battle Ram Furnace Wizard
The Log Mini P.E.K.K.A Battle Ram Furnace
Earthquake Furnace
Arrows Furnace
Royal Delivery Mini P.E.K.K.A Battle Ram Wizard P.E.K.K.A
Fireball Battle Ram Furnace Wizard
Poison Furnace Wizard
Lightning Mini P.E.K.K.A Battle Ram Furnace Wizard
Rocket Furnace Wizard

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Furnace Wizard

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Furnace Wizard The Log

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Mini P.E.K.K.A Battle Ram P.E.K.K.A

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Furnace Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Mirror Zap The Log Mini P.E.K.K.A Battle Ram Furnace Wizard P.E.K.K.A

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

8 Mirror Zap The Log Mini P.E.K.K.A

Sự hiệp lực   4 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + P.E.K.K.A Mini P.E.K.K.A The Log Battle Ram
Mini P.E.K.K.A + Zap The Log
Battle Ram + The Log Zap
Furnace + Mirror P.E.K.K.A
+ P.E.K.K.A
+ Furnace The Log
+ Zap Wizard The Log Furnace
+ Mini P.E.K.K.A Mirror P.E.K.K.A Zap Battle Ram

Khắc tinh   52 77

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

The Log
The Log Furnace Wizard Zap
The Log Wizard Zap Furnace
The Log
P.E.K.K.A Mini P.E.K.K.A Wizard Furnace Battle Ram
Wizard
Wizard Furnace P.E.K.K.A Mini P.E.K.K.A The Log
Furnace Wizard Zap
P.E.K.K.A Mini P.E.K.K.A The Log Wizard Furnace
P.E.K.K.A Mini P.E.K.K.A Wizard The Log Furnace
P.E.K.K.A Mini P.E.K.K.A Wizard Battle Ram Furnace The Log
The Log Wizard
Wizard Furnace Zap
The Log Wizard Zap
Wizard Mini P.E.K.K.A P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A P.E.K.K.A
The Log Mini P.E.K.K.A P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Furnace Mini P.E.K.K.A The Log
Wizard P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Furnace Mini P.E.K.K.A The Log Wizard Zap
Furnace The Log Battle Ram Wizard
Wizard Furnace
Battle Ram P.E.K.K.A
Zap The Log Wizard P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Furnace P.E.K.K.A
Battle Ram The Log Furnace
Zap Battle Ram Furnace
Mini P.E.K.K.A Wizard The Log
Wizard The Log Mini P.E.K.K.A P.E.K.K.A Furnace
P.E.K.K.A Battle Ram The Log Furnace
Furnace Wizard P.E.K.K.A
Furnace Zap P.E.K.K.A Wizard The Log
Zap The Log Wizard Furnace
The Log Zap Furnace Wizard
Wizard Furnace The Log
Zap The Log Wizard
Wizard
Wizard
Zap P.E.K.K.A The Log Mini P.E.K.K.A
The Log P.E.K.K.A Zap Mini P.E.K.K.A
Wizard Mini P.E.K.K.A The Log Furnace
Wizard Furnace Zap
P.E.K.K.A Mini P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Mini P.E.K.K.A The Log
Wizard
Mini P.E.K.K.A P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Battle Ram Wizard Mini P.E.K.K.A Furnace
Mini P.E.K.K.A P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Furnace The Log Battle Ram
Mini P.E.K.K.A Furnace P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A P.E.K.K.A The Log
The Log Wizard
Mini P.E.K.K.A P.E.K.K.A Furnace Battle Ram Zap
Zap Mini P.E.K.K.A P.E.K.K.A Wizard
Mini P.E.K.K.A Wizard P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Zap The Log
P.E.K.K.A Furnace Zap Wizard
Zap Wizard
P.E.K.K.A Wizard Mini P.E.K.K.A
P.E.K.K.A The Log Mini P.E.K.K.A
Zap P.E.K.K.A The Log Wizard Furnace Mini P.E.K.K.A
Furnace Zap The Log Wizard
Mini P.E.K.K.A Zap P.E.K.K.A Furnace
Zap Furnace Wizard
P.E.K.K.A Mini P.E.K.K.A Furnace Wizard

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Zap Furnace The Log Wizard
The Log Wizard Furnace
Wizard The Log Zap Furnace
Wizard Zap The Log
Zap Wizard Furnace
The Log Zap Mini P.E.K.K.A Wizard Furnace
Wizard The Log
Mini P.E.K.K.A Wizard
Furnace Wizard
Battle Ram
Battle Ram
The Log Wizard
Mini P.E.K.K.A
The Log Zap Furnace Battle Ram
Mini P.E.K.K.A

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord