Bộ bài 3.8


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Godly!
Versatility Deck versatility Tồi tệ
Synergy Deck synergy Tốt

1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Princess Inferno Dragon

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Prince Princess Inferno Dragon

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Miner Graveyard

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Freeze

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Mini P.E.K.K.A Prince Miner Princess Graveyard

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Miner Graveyard

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Mini P.E.K.K.A Prince Princess

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Mini P.E.K.K.A Miner Graveyard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Prince Miner Inferno Dragon Graveyard
Giant Snowball Miner Princess Inferno Dragon Graveyard
Zap Prince Princess Inferno Dragon Graveyard
Barbarian Barrel Princess Graveyard
The Log Mini P.E.K.K.A Prince Princess Graveyard
Earthquake Graveyard
Arrows Princess Graveyard
Royal Delivery Mini P.E.K.K.A Prince Miner Princess Inferno Dragon Graveyard
Fireball Princess Inferno Dragon
Poison Princess Graveyard
Lightning Mini P.E.K.K.A Prince Inferno Dragon
Rocket Prince Inferno Dragon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Freeze Princess

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Freeze Princess

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Mini P.E.K.K.A Freeze Prince Miner Princess Inferno Dragon

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Princess Graveyard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Miner Princess Mini P.E.K.K.A Freeze Inferno Dragon Prince Graveyard

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Zap Miner Princess Mini P.E.K.K.A

Sự hiệp lực   5 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Miner Princess Graveyard Mini P.E.K.K.A Prince
Mini P.E.K.K.A + Miner Zap
Freeze + Graveyard Inferno Dragon
Prince + Princess Zap
+ Graveyard Zap Mini P.E.K.K.A
+ Zap Prince
+ Freeze
+ Miner Freeze Zap

Khắc tinh   41 75

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Prince Princess
Zap Princess
Princess Zap
Miner Princess
Mini P.E.K.K.A Prince Miner Inferno Dragon
Inferno Dragon
Princess Mini P.E.K.K.A
Princess Zap
Princess Prince Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Prince Inferno Dragon
Mini P.E.K.K.A Prince Freeze
Zap Princess Inferno Dragon
Zap Princess Miner
Prince Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Inferno Dragon Miner Prince
Mini P.E.K.K.A Prince Miner Princess
Mini P.E.K.K.A Freeze Prince Inferno Dragon
Princess Inferno Dragon
Mini P.E.K.K.A Zap Prince
Princess Miner
Princess
Princess Prince
Zap Princess
Inferno Dragon Prince Mini P.E.K.K.A
Prince Inferno Dragon Mini P.E.K.K.A
Princess Miner
Zap Graveyard Freeze Miner Princess
Prince Mini P.E.K.K.A Miner Princess
Princess Mini P.E.K.K.A
Graveyard Miner
Princess
Princess
Zap Prince
Princess Zap
Freeze Princess Zap
Princess
Princess Zap Freeze
Inferno Dragon Princess
Princess
Miner Prince Mini P.E.K.K.A Zap Inferno Dragon
Mini P.E.K.K.A Zap Prince
Princess Mini P.E.K.K.A
Princess Freeze Inferno Dragon Zap
Prince Inferno Dragon Mini P.E.K.K.A Miner
Mini P.E.K.K.A Prince
Prince Mini P.E.K.K.A Miner Princess Inferno Dragon
Mini P.E.K.K.A Prince Inferno Dragon
Prince Miner Mini P.E.K.K.A Inferno Dragon
Inferno Dragon Mini P.E.K.K.A Prince
Inferno Dragon Graveyard
Mini P.E.K.K.A Inferno Dragon Prince
Mini P.E.K.K.A Prince
Princess Miner
Mini P.E.K.K.A Prince Zap
Mini P.E.K.K.A Prince Inferno Dragon Zap
Mini P.E.K.K.A Prince
Mini P.E.K.K.A Zap Prince
Princess Zap
Zap Princess
Prince Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Princess Prince
Prince Zap Mini P.E.K.K.A
Zap Princess
Mini P.E.K.K.A Zap Prince Princess Freeze Miner Graveyard
Inferno Dragon Princess Zap
Prince Inferno Dragon Mini P.E.K.K.A

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Princess Freeze Zap
Zap Princess
Princess Zap
Princess Zap Freeze
Zap Princess Mini P.E.K.K.A
Princess
Mini P.E.K.K.A Miner Princess Inferno Dragon Prince
Princess
Princess
Prince Inferno Dragon
Princess
Prince Mini P.E.K.K.A
Princess Zap
Princess Prince Mini P.E.K.K.A

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord