Bộ bài 4.0


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tồi tệ
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tốt

Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Mega Minion Electro Dragon

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Mega Minion Giant Prince Electro Dragon

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Giant Graveyard

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Giant Prince Graveyard

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball Graveyard

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Giant Prince

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Electro Dragon Graveyard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Giant Skeleton Army Prince Graveyard
Giant Snowball Mega Minion Skeleton Army Electro Dragon Graveyard
Zap Skeleton Army Prince Graveyard
Barbarian Barrel Skeleton Army Graveyard
The Log Skeleton Army Prince Graveyard
Earthquake Skeleton Army Graveyard
Arrows Skeleton Army Graveyard
Royal Delivery Mega Minion Skeleton Army Prince Electro Dragon Graveyard
Fireball Mega Minion Skeleton Army Electro Dragon
Poison Mega Minion Skeleton Army Electro Dragon Graveyard
Lightning Mega Minion Prince Electro Dragon
Rocket Prince Electro Dragon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Fireball Electro Dragon

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Fireball Electro Dragon

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Mega Minion Skeleton Army Prince

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Skeleton Army Graveyard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Mega Minion Skeleton Army Fireball Giant Prince Electro Dragon Graveyard

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Zap Mega Minion Skeleton Army Fireball

Sự hiệp lực   6 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Mega Minion Fireball Graveyard Giant Prince Electro Dragon
Mega Minion + Zap Giant Graveyard
Fireball + Zap Giant Graveyard
Giant + Mega Minion Graveyard Electro Dragon Prince Zap Fireball Skeleton Army
+ Giant
+ Giant Zap
+ Giant Zap
+ Giant Zap Fireball Mega Minion

Khắc tinh   61 80

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Fireball Mega Minion Prince Electro Dragon
Zap Electro Dragon Fireball Skeleton Army Mega Minion
Zap Skeleton Army Fireball Electro Dragon
Fireball Electro Dragon
Giant Mega Minion Skeleton Army Fireball Prince
Fireball Mega Minion Electro Dragon
Mega Minion Skeleton Army Fireball
Fireball Zap Mega Minion Electro Dragon
Electro Dragon Prince Fireball Skeleton Army Mega Minion
Skeleton Army Mega Minion Prince
Skeleton Army Prince Mega Minion
Electro Dragon Skeleton Army
Mega Minion Zap Fireball
Mega Minion Zap Skeleton Army Fireball
Electro Dragon Prince Skeleton Army
Mega Minion Skeleton Army Prince
Skeleton Army Mega Minion Fireball Prince
Skeleton Army Prince Mega Minion
Mega Minion
Skeleton Army Fireball Prince Mega Minion Electro Dragon Zap
Fireball Giant Electro Dragon
Fireball Mega Minion Electro Dragon
Prince Mega Minion Fireball
Fireball Electro Dragon Skeleton Army Zap
Skeleton Army Prince Mega Minion
Fireball
Prince Mega Minion Skeleton Army
Fireball Giant Mega Minion
Skeleton Army Zap Graveyard Mega Minion Fireball Electro Dragon
Prince Mega Minion Fireball
Fireball Mega Minion Electro Dragon Skeleton Army
Fireball Graveyard
Mega Minion Giant Fireball
Fireball Skeleton Army
Fireball Electro Dragon Zap Prince Skeleton Army
Skeleton Army Zap Electro Dragon Fireball
Skeleton Army Fireball Zap Electro Dragon Mega Minion
Mega Minion Electro Dragon Skeleton Army
Fireball Zap Electro Dragon
Mega Minion Electro Dragon
Fireball
Skeleton Army Mega Minion Electro Dragon Prince Zap
Skeleton Army Prince Electro Dragon Mega Minion Zap
Fireball Electro Dragon Mega Minion
Mega Minion Zap Fireball Electro Dragon
Mega Minion Prince Skeleton Army
Skeleton Army Prince Mega Minion
Fireball Electro Dragon Mega Minion
Mega Minion Prince Skeleton Army
Skeleton Army Mega Minion Prince
Skeleton Army Giant Electro Dragon Mega Minion Prince
Prince Mega Minion
Skeleton Army Mega Minion Graveyard
Skeleton Army Mega Minion Prince
Mega Minion Skeleton Army Prince
Fireball Mega Minion Electro Dragon
Skeleton Army Mega Minion Prince Zap Electro Dragon
Electro Dragon Prince Skeleton Army Mega Minion Zap
Prince Skeleton Army
Fireball Zap Prince Mega Minion
Electro Dragon Fireball Mega Minion Zap Skeleton Army
Electro Dragon Zap Mega Minion Skeleton Army Fireball
Skeleton Army Prince Mega Minion Fireball
Skeleton Army Mega Minion Prince Fireball
Skeleton Army Electro Dragon Prince Zap
Skeleton Army Zap Mega Minion
Electro Dragon Zap Mega Minion Prince Skeleton Army Graveyard
Mega Minion Electro Dragon Fireball Zap
Mega Minion Prince

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Zap Electro Dragon Fireball Skeleton Army
Mega Minion
Zap Skeleton Army Electro Dragon Mega Minion
Zap Mega Minion Electro Dragon
Zap Mega Minion Electro Dragon Fireball
Zap Mega Minion Electro Dragon
Fireball Mega Minion Electro Dragon
Skeleton Army Mega Minion Prince
Mega Minion Fireball Electro Dragon
Fireball Mega Minion Skeleton Army
Skeleton Army Prince
Mega Minion Prince
Fireball Zap Mega Minion
Mega Minion Fireball Prince

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord