Bộ bài 3.6


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tuyệt!

Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Mega Minion Electro Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Mega Minion Giant Dark Prince Prince Electro Wizard

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Giant

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Fireball The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Giant Dark Prince Prince

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Giant Dark Prince Prince

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Dark Prince Electro Wizard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Giant Dark Prince Prince
Giant Snowball Mega Minion
Zap Dark Prince Prince
Barbarian Barrel Dark Prince Electro Wizard
The Log Dark Prince Prince
Earthquake
Arrows
Royal Delivery Mega Minion Dark Prince Prince Electro Wizard
Fireball Mega Minion Electro Wizard
Poison Mega Minion Electro Wizard
Lightning Mega Minion Dark Prince Prince Electro Wizard
Rocket Prince

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Fireball

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Fireball Dark Prince The Log

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Mega Minion Dark Prince Prince

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Electro Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

The Log Zap Mega Minion Fireball Dark Prince Electro Wizard Giant Prince

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 The Log Zap Mega Minion Fireball

Sự hiệp lực   5 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Mega Minion Fireball Electro Wizard Giant Dark Prince Prince The Log
Mega Minion + Zap Giant Electro Wizard
Fireball + Zap The Log Giant
Giant + Mega Minion The Log Prince Zap Electro Wizard Fireball
+ The Log Zap Prince
+ Giant Dark Prince Zap The Log
+ Fireball Giant Dark Prince Zap Prince
+ Mega Minion Zap Giant

Khắc tinh   57 81

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Fireball Mega Minion Prince The Log Electro Wizard
Electro Wizard Zap Mega Minion The Log Fireball
Electro Wizard The Log Zap Dark Prince Fireball
Fireball Electro Wizard The Log
Mega Minion Giant Fireball Prince Electro Wizard
Mega Minion Fireball Electro Wizard
Mega Minion The Log Electro Wizard Fireball
Fireball Electro Wizard Mega Minion Zap
Prince Electro Wizard Dark Prince The Log Mega Minion Fireball
Prince Electro Wizard The Log Mega Minion
Dark Prince The Log Mega Minion Prince Electro Wizard
The Log Dark Prince
Mega Minion Electro Wizard Zap Fireball
The Log Mega Minion Electro Wizard Fireball Zap
Dark Prince Prince
Mega Minion Dark Prince Electro Wizard Prince
Fireball Prince Electro Wizard The Log Mega Minion Dark Prince
The Log Electro Wizard Dark Prince Mega Minion Prince
Mega Minion Electro Wizard
Electro Wizard The Log Mega Minion Fireball Prince Dark Prince Zap
Electro Wizard Fireball Giant The Log
Fireball Mega Minion Electro Wizard
Fireball Mega Minion Prince Dark Prince
Fireball The Log Electro Wizard Zap
Prince Mega Minion
Fireball
Mega Minion Prince Electro Wizard
Fireball Giant Mega Minion Electro Wizard The Log
Zap Electro Wizard Mega Minion Fireball
Prince Mega Minion Dark Prince Fireball Electro Wizard The Log
Fireball Dark Prince The Log Mega Minion Electro Wizard
Fireball
Mega Minion The Log Giant Electro Wizard Fireball
Fireball
Fireball Electro Wizard Prince Dark Prince Zap The Log
The Log Electro Wizard Zap Fireball
Electro Wizard The Log Fireball Mega Minion Zap
Mega Minion Electro Wizard The Log
Zap Fireball The Log Electro Wizard
Mega Minion Electro Wizard
Fireball
Prince Zap Mega Minion Dark Prince Electro Wizard The Log
Zap Mega Minion Electro Wizard The Log Prince Dark Prince
Electro Wizard Dark Prince Mega Minion Fireball The Log
Electro Wizard Mega Minion Zap Fireball
Prince Mega Minion Dark Prince Electro Wizard
Prince Electro Wizard The Log Mega Minion Dark Prince
Electro Wizard Fireball Mega Minion
Prince Mega Minion Electro Wizard Dark Prince
Mega Minion Prince Dark Prince Electro Wizard
Giant Electro Wizard Mega Minion Prince Dark Prince
Mega Minion Prince
Mega Minion Electro Wizard The Log
Mega Minion Electro Wizard Prince
Electro Wizard Mega Minion The Log Prince
Electro Wizard The Log Mega Minion Fireball
Electro Wizard Dark Prince Mega Minion Zap Prince
Prince Mega Minion Electro Wizard Zap Dark Prince
Prince Dark Prince Electro Wizard
Fireball Prince Electro Wizard Mega Minion Zap The Log Dark Prince
Fireball Dark Prince Mega Minion Zap Electro Wizard
Electro Wizard Mega Minion Zap Fireball
Electro Wizard Mega Minion Fireball Dark Prince Prince
The Log Mega Minion Prince Electro Wizard Fireball Dark Prince
Electro Wizard Prince Zap Dark Prince The Log
Electro Wizard Mega Minion The Log Zap
Electro Wizard Zap Mega Minion Dark Prince Prince
Mega Minion Electro Wizard Fireball Zap
Mega Minion Dark Prince Prince

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Zap Electro Wizard The Log Fireball Dark Prince
The Log Electro Wizard Mega Minion
The Log Zap Dark Prince Electro Wizard Mega Minion
The Log Electro Wizard Zap Dark Prince Mega Minion
Electro Wizard Zap Fireball Mega Minion
Zap The Log Electro Wizard Mega Minion
Fireball Mega Minion The Log Electro Wizard Dark Prince
Dark Prince Mega Minion Electro Wizard Prince
Mega Minion Fireball Electro Wizard
Fireball Mega Minion
Prince Electro Wizard
The Log
Dark Prince Prince Electro Wizard Mega Minion
Fireball The Log Mega Minion Electro Wizard Zap
Fireball Electro Wizard Mega Minion Prince

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord