Bộ bài 3.5


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tuyệt!

Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Goblin Gang Inferno Tower

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Inferno Tower

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Knight Lumberjack

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Fireball Tornado

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Gang Hog Rider Lumberjack

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Knight Goblin Gang Hog Rider Lumberjack

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Hog Rider Lumberjack

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Goblin Gang Hog Rider
Giant Snowball Goblin Gang Hog Rider Lumberjack
Zap Goblin Gang Inferno Tower
Barbarian Barrel Knight Goblin Gang Inferno Tower Lumberjack
The Log Goblin Gang Hog Rider Lumberjack
Earthquake Goblin Gang Hog Rider Inferno Tower
Arrows Goblin Gang
Royal Delivery Knight Goblin Gang Hog Rider Lumberjack
Fireball Goblin Gang Hog Rider Inferno Tower Lumberjack
Poison Goblin Gang Inferno Tower
Lightning Knight Inferno Tower Lumberjack
Rocket Hog Rider Inferno Tower

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Fireball Tornado

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Fireball Tornado

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Knight Inferno Tower Tornado

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblin Gang

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Knight Goblin Gang Tornado Fireball Hog Rider Lumberjack Inferno Tower

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Zap Knight Goblin Gang Tornado

Sự hiệp lực   6 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Fireball Hog Rider Tornado Knight Inferno Tower
Knight + Goblin Gang Hog Rider Inferno Tower Zap Tornado
Goblin Gang + Knight Inferno Tower
Fireball + Zap Hog Rider Tornado
+ Zap Fireball Knight Tornado Lumberjack
+ Knight Zap Tornado Goblin Gang
+ Zap Fireball Inferno Tower Hog Rider Knight
+ Hog Rider

Khắc tinh   52 83

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Fireball Knight Tornado
Knight Goblin Gang Inferno Tower Fireball Tornado Zap
Zap Tornado Goblin Gang Lumberjack Fireball Knight
Fireball Knight
Knight Inferno Tower Lumberjack Hog Rider Goblin Gang Fireball
Fireball
Tornado Fireball
Fireball Zap Goblin Gang Tornado
Knight Fireball Goblin Gang Lumberjack
Inferno Tower Goblin Gang Lumberjack Knight
Tornado Knight Inferno Tower Goblin Gang
Tornado Goblin Gang Zap Fireball
Fireball Zap Tornado Knight Goblin Gang
Lumberjack Goblin Gang Knight
Goblin Gang Tornado Lumberjack Inferno Tower Knight
Goblin Gang Lumberjack Fireball Tornado Knight
Inferno Tower Tornado Goblin Gang Lumberjack Knight
Inferno Tower Knight Goblin Gang
Inferno Tower Goblin Gang Lumberjack Fireball Knight Zap Tornado
Hog Rider Fireball Knight
Fireball Goblin Gang Tornado
Fireball
Fireball Goblin Gang Zap Tornado
Knight Lumberjack Inferno Tower
Fireball Knight
Inferno Tower Tornado Knight Lumberjack
Fireball Knight Hog Rider
Zap Fireball Goblin Gang
Fireball Lumberjack Goblin Gang Tornado Knight Inferno Tower
Fireball Tornado Goblin Gang Inferno Tower
Fireball
Fireball
Fireball Tornado
Fireball Inferno Tower Goblin Gang Tornado Lumberjack Zap
Zap Tornado Fireball
Fireball Tornado Goblin Gang Zap Lumberjack
Tornado Goblin Gang Lumberjack Knight
Zap Fireball Tornado
Inferno Tower Knight Tornado Goblin Gang
Fireball Knight
Tornado Knight Lumberjack Inferno Tower Zap
Inferno Tower Goblin Gang Zap Knight
Lumberjack Fireball Knight Tornado
Inferno Tower Zap Tornado Fireball
Inferno Tower Goblin Gang Knight
Goblin Gang Knight Inferno Tower
Fireball
Knight Lumberjack Inferno Tower
Tornado Knight Inferno Tower Goblin Gang
Knight Inferno Tower Hog Rider
Inferno Tower Lumberjack Knight
Inferno Tower Goblin Gang Knight Tornado
Inferno Tower Lumberjack Knight Tornado
Inferno Tower
Knight Tornado Lumberjack Goblin Gang
Fireball Goblin Gang Knight Tornado Lumberjack
Goblin Gang Knight Inferno Tower Lumberjack Zap
Goblin Gang Knight Zap Lumberjack
Knight Tornado Lumberjack Goblin Gang Inferno Tower
Fireball Goblin Gang Zap Knight Lumberjack
Lumberjack Zap Knight Tornado Fireball Goblin Gang
Zap Tornado Goblin Gang Fireball
Knight Tornado Goblin Gang Fireball Inferno Tower Lumberjack
Goblin Gang Knight Tornado Lumberjack Fireball
Inferno Tower Lumberjack Zap Goblin Gang Tornado
Lumberjack Zap Tornado Goblin Gang Knight
Zap Lumberjack Knight Inferno Tower Goblin Gang
Inferno Tower Tornado Fireball Zap
Lumberjack Goblin Gang Inferno Tower Knight

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Tornado Zap Fireball Knight Goblin Gang
Knight Goblin Gang
Zap Knight Tornado Goblin Gang Lumberjack
Tornado Zap Lumberjack Goblin Gang Knight
Tornado Zap Fireball Goblin Gang
Tornado Zap Knight
Fireball Lumberjack Goblin Gang Tornado Knight
Lumberjack Knight Goblin Gang Tornado Inferno Tower
Goblin Gang Fireball Tornado
Fireball
Tornado
Tornado Lumberjack Goblin Gang Knight
Fireball Zap
Fireball Goblin Gang Knight

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord