Bộ bài 3.3


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tồi tệ
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Godly!

1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không đủ thẻ đầu tư trong bộ bài của bạn.

Bạn không có đủ thẻ đầu tư trong bộ bài của bạn. Nó có thể là một công trình sinh sản, Elixir collector hoặc các đơn vị chậm, bạn có thể đặt ở phía sau để buộc đối thủ thực hiện động tác đầu tiên. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Goblin Gang Inferno Tower

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Inferno Tower

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Knight

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider Goblin Barrel

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Fireball The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Gang Hog Rider Goblin Barrel

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball Goblin Barrel

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Knight Goblin Gang Hog Rider

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Hog Rider Goblin Barrel

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Goblin Gang Hog Rider Goblin Barrel
Giant Snowball Goblin Gang Hog Rider Goblin Barrel
Zap Goblin Gang Inferno Tower Goblin Barrel
Barbarian Barrel Knight Goblin Gang Inferno Tower Goblin Barrel
The Log Goblin Gang Hog Rider Goblin Barrel
Earthquake Goblin Gang Hog Rider Inferno Tower Goblin Barrel
Arrows Goblin Gang Goblin Barrel
Royal Delivery Knight Goblin Gang Hog Rider Goblin Barrel
Fireball Goblin Gang Hog Rider Inferno Tower Goblin Barrel
Poison Goblin Gang Inferno Tower
Lightning Knight Inferno Tower
Rocket Hog Rider Inferno Tower

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Fireball

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Fireball The Log

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Knight Inferno Tower

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Goblin Barrel

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblin Gang Goblin Barrel

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap The Log Knight Goblin Gang Goblin Barrel Fireball Hog Rider Inferno Tower

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

10 Zap The Log Knight Goblin Gang

Sự hiệp lực   7 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Fireball Hog Rider Knight Inferno Tower The Log
Knight + Goblin Gang Hog Rider Goblin Barrel Inferno Tower Zap The Log
Goblin Gang + Knight Goblin Barrel Inferno Tower
Fireball + Zap Hog Rider The Log
+ Zap Fireball The Log Goblin Barrel Knight
+ Knight Zap The Log Goblin Gang
+ Hog Rider Knight Goblin Gang
+ Hog Rider Knight Fireball Inferno Tower Zap

Khắc tinh   52 81

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Fireball Knight The Log
Inferno Tower Fireball Zap The Log Goblin Gang Knight
The Log Zap Goblin Gang Fireball Knight
Fireball Knight The Log
Inferno Tower Knight Fireball Hog Rider Goblin Gang Goblin Barrel
Fireball
Fireball The Log
Fireball Goblin Gang Zap
The Log Goblin Gang Fireball Knight
Inferno Tower Goblin Gang The Log Knight
Knight The Log Inferno Tower Goblin Gang
The Log
Goblin Gang Fireball Zap
The Log Fireball Goblin Gang Zap Knight
Goblin Gang Knight
Goblin Gang Inferno Tower Knight
Knight Goblin Gang Fireball The Log
Inferno Tower Knight The Log Goblin Gang
Knight Inferno Tower Goblin Gang
Goblin Gang Inferno Tower The Log Knight Fireball Zap
Goblin Barrel The Log Hog Rider Fireball Knight
Fireball Goblin Gang
Fireball
Fireball The Log Goblin Gang Zap
Inferno Tower Knight
Knight Fireball
Inferno Tower Knight
Fireball Hog Rider The Log Knight Goblin Barrel
Zap Fireball Goblin Gang
Inferno Tower Knight The Log Goblin Gang Fireball
Fireball Inferno Tower The Log Goblin Gang
Fireball Goblin Barrel
Fireball The Log
Fireball
Fireball Zap Goblin Gang The Log Inferno Tower
Zap The Log Fireball
Fireball The Log Goblin Gang Zap
Knight The Log Goblin Gang
Zap Fireball The Log
Knight Inferno Tower Goblin Gang
Fireball Knight
Zap The Log Inferno Tower Knight
The Log Inferno Tower Zap Knight Goblin Gang
The Log Knight Fireball
Inferno Tower Fireball Zap
Inferno Tower Knight Goblin Gang
Knight Goblin Gang Inferno Tower The Log
Fireball
Knight Inferno Tower
Inferno Tower Knight Goblin Gang
Goblin Barrel Inferno Tower Hog Rider Knight
Inferno Tower Knight
Inferno Tower The Log Goblin Gang Knight
Inferno Tower Knight
Knight Goblin Gang The Log
The Log Fireball Goblin Barrel Goblin Gang Knight
Knight Goblin Gang Zap Inferno Tower
Goblin Gang Zap Knight
Knight Inferno Tower Goblin Gang
Fireball Goblin Gang Zap The Log Knight
Fireball Zap Goblin Gang Knight
Zap Fireball Goblin Gang
Knight Inferno Tower Goblin Gang Fireball
Knight Goblin Gang Fireball The Log
Inferno Tower The Log Goblin Gang Zap
The Log Goblin Gang Zap Knight
Zap Knight Inferno Tower Goblin Gang
Inferno Tower Zap Fireball
Knight Inferno Tower Goblin Gang

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

The Log Zap Knight Fireball Goblin Gang
The Log Knight Goblin Gang
Zap The Log Knight Goblin Gang
Zap The Log Goblin Gang Knight
Zap Goblin Gang Fireball
The Log Knight Zap
Fireball The Log Goblin Gang Knight
Knight Goblin Gang Inferno Tower
Goblin Gang Fireball
Fireball
The Log
Goblin Gang Knight
Fireball The Log Zap
Goblin Gang Knight Fireball

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord