Bộ bài 3.8


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Godly!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tốt

2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Minion Tesla Executioner

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Tesla

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Knight Tesla Executioner Giant Skeleton

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Hog Rider

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Knight Hog Rider Giant Skeleton

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Knight Hog Rider Giant Skeleton

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Giant Snowball Minion Hog Rider
Zap Minion
Tornado Minion Hog Rider Giant Skeleton
The Log
Arrows Minion
Fireball Minion Tesla Executioner
Poison Minion Executioner
Lightning Tesla Executioner
Rocket Hog Rider Executioner

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Tornado Executioner

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Tornado Executioner

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Knight Tornado Executioner Giant Skeleton

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Knight Minion Tornado Tesla Hog Rider Executioner Giant Skeleton

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Zap Knight Minion Tornado

Sự hiệp lực   5 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Hog Rider Tornado Executioner
Knight + Minion Tesla Hog Rider Tornado Executioner
Minion + Knight Giant Skeleton Hog Rider
Tesla + Knight Giant Skeleton
+ Zap Minion Knight Tornado
+ Zap Giant Skeleton Executioner Hog Rider Knight
+ Tornado Giant Skeleton Zap Knight
+ Tornado Minion Tesla Executioner

Khắc tinh   49 83

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Executioner Zap Tesla Knight Tornado Minion
Executioner Tornado Zap Knight Giant Skeleton
Knight Minion Hog Rider Tesla Giant Skeleton Executioner
Executioner Tornado Knight Minion Tesla Giant Skeleton
Executioner Tornado Minion Zap Tesla
Knight Executioner Giant Skeleton
Tesla Knight Minion
Knight Tornado Tesla Minion Executioner Giant Skeleton
Giant Skeleton Executioner
Tesla Executioner Minion Zap Tornado
Knight Zap Executioner Tesla Tornado
Tesla Executioner
Tornado Minion Knight
Minion Tesla Tornado Giant Skeleton Executioner Knight
Tesla Tornado Executioner Knight Minion
Minion Knight Tesla Executioner
Giant Skeleton Knight Zap Executioner Tornado Minion Tesla
Executioner Hog Rider Knight
Minion Executioner Tornado Tesla
Giant Skeleton Tornado Executioner Zap
Minion Tesla
Tornado Tesla Minion Knight
Executioner Tesla Knight
Knight Tornado Executioner Tesla Giant Skeleton
Executioner Tornado Tesla
Minion Executioner Tesla
Giant Skeleton Tornado
Tesla Executioner Tornado Zap
Zap Tornado Minion Tesla Executioner
Tornado Minion Executioner Zap
Executioner Tornado Minion Knight Tesla
Tornado Executioner Zap
Tesla Tornado Executioner Minion
Executioner Knight
Knight Zap Tesla Tornado Minion
Knight Zap Giant Skeleton Minion
Knight Executioner Giant Skeleton Tesla Tornado
Tesla Minion Zap Tornado Executioner
Minion Tesla Giant Skeleton Knight
Knight Minion Executioner Giant Skeleton
Minion Executioner Tesla
Knight Executioner Tesla Giant Skeleton
Tornado Giant Skeleton Tesla Knight Executioner
Minion Giant Skeleton Knight Executioner Hog Rider Tesla
Tesla Executioner Knight Giant Skeleton
Minion Tesla Knight Tornado
Tesla Minion Knight Tornado
Tornado Knight Executioner Minion Tesla
Tesla Minion Knight Executioner Tornado
Knight Executioner Minion Zap Tesla Giant Skeleton
Executioner Knight Minion Zap
Knight Giant Skeleton Tornado Executioner Tesla
Minion Knight Zap Giant Skeleton Executioner
Executioner Tesla Tornado Zap Minion Knight
Minion Zap Tornado Tesla
Knight Executioner Tornado Tesla Minion
Knight Executioner Tornado Tesla Minion
Tornado Zap Tesla
Minion Executioner Zap Tesla Tornado Knight
Zap Minion Knight Giant Skeleton
Executioner Tesla Minion Zap Tornado
Tesla Knight Giant Skeleton Minion

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Zap Tornado Executioner Knight Minion
Tesla Knight Executioner
Knight Executioner Zap Minion Tornado Tesla
Zap Tornado Executioner Knight Tesla
Tornado Zap Executioner Tesla Minion
Knight Zap Tornado Tesla Executioner
Knight Executioner Tornado Tesla
Knight Minion Tesla Executioner Tornado
Executioner Minion Tesla Tornado
Minion Executioner Tornado Knight Tesla
Minion
Knight
Tesla Tornado Knight
Executioner Minion Zap
Minion
Zap Minion Giant Skeleton
Knight Giant Skeleton Minion
Tornado Zap
Knight
Knight Executioner Tesla

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord