Bộ bài 3.9


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tốt

Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Inferno Tower Wizard Baby Dragon

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Inferno Tower

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Knight Valkyrie Wizard Baby Dragon

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Hog Rider

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Knight Hog Rider Valkyrie Baby Dragon

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Hog Rider Valkyrie

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Hog Rider
Giant Snowball Hog Rider Baby Dragon
Zap Inferno Tower
Barbarian Barrel Knight Valkyrie Inferno Tower Wizard
The Log Hog Rider
Earthquake Hog Rider Inferno Tower
Arrows
Royal Delivery Knight Hog Rider Valkyrie Wizard Baby Dragon
Fireball Hog Rider Inferno Tower Wizard Baby Dragon
Poison Inferno Tower Wizard
Lightning Knight Valkyrie Inferno Tower Wizard Baby Dragon
Rocket Hog Rider Valkyrie Inferno Tower Wizard

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Fireball Wizard Baby Dragon

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Fireball Valkyrie Wizard Baby Dragon

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Knight Valkyrie Inferno Tower Baby Dragon

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Knight Fireball Hog Rider Valkyrie Baby Dragon Inferno Tower Wizard

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

13 Zap Knight Fireball Hog Rider

Sự hiệp lực   4 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Fireball Hog Rider Knight Inferno Tower
Knight + Hog Rider Inferno Tower Baby Dragon Zap Wizard
Fireball + Zap Hog Rider
Hog Rider + Zap Fireball Knight Valkyrie Baby Dragon
+ Hog Rider Wizard
+ Knight Zap
+ Valkyrie Knight
+ Knight Hog Rider

Khắc tinh   60 86

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Baby Dragon Fireball Valkyrie Knight
Valkyrie Baby Dragon Knight Inferno Tower Wizard Fireball Zap
Wizard Valkyrie Zap Knight Baby Dragon Fireball
Fireball Knight Baby Dragon
Inferno Tower Knight Wizard Baby Dragon Hog Rider Fireball Valkyrie
Fireball Wizard Baby Dragon
Baby Dragon Wizard Fireball Valkyrie
Baby Dragon Fireball Wizard Zap
Valkyrie Knight Baby Dragon Wizard Fireball
Inferno Tower Wizard Knight
Valkyrie Inferno Tower Knight Wizard
Wizard Valkyrie Baby Dragon
Wizard Baby Dragon Fireball Zap
Knight Wizard Zap Fireball Baby Dragon Valkyrie
Knight Wizard Valkyrie
Knight Valkyrie Inferno Tower
Baby Dragon Knight Fireball Valkyrie
Inferno Tower Knight
Valkyrie Baby Dragon Knight Inferno Tower Wizard
Inferno Tower Wizard Fireball Valkyrie Zap Knight
Knight Baby Dragon Wizard Hog Rider Fireball
Fireball Baby Dragon Wizard
Baby Dragon Fireball
Fireball Valkyrie Baby Dragon Wizard Zap
Knight Inferno Tower
Fireball Knight
Inferno Tower Knight Valkyrie
Fireball Hog Rider Knight
Zap Fireball
Baby Dragon Inferno Tower Fireball Valkyrie Knight Wizard
Wizard Fireball Valkyrie Baby Dragon Inferno Tower
Fireball
Fireball Baby Dragon Valkyrie
Fireball Wizard Valkyrie
Fireball Valkyrie Baby Dragon Wizard Inferno Tower Zap
Zap Wizard Fireball Valkyrie Baby Dragon
Fireball Baby Dragon Wizard Valkyrie Zap
Wizard Valkyrie Baby Dragon Knight
Fireball Zap Baby Dragon Wizard
Baby Dragon Inferno Tower Wizard Knight
Valkyrie Wizard Knight Fireball
Valkyrie Knight Inferno Tower Zap
Valkyrie Knight Inferno Tower Zap
Valkyrie Baby Dragon Knight Fireball Wizard
Inferno Tower Wizard Fireball Zap
Inferno Tower Knight Baby Dragon
Knight Valkyrie Inferno Tower
Wizard Fireball Baby Dragon
Knight Valkyrie Inferno Tower
Knight Inferno Tower Valkyrie
Hog Rider Valkyrie Wizard Inferno Tower Knight
Inferno Tower Valkyrie Knight
Inferno Tower Knight
Inferno Tower Knight
Knight Valkyrie
Fireball Valkyrie Baby Dragon Wizard Knight
Knight Zap Inferno Tower Valkyrie
Zap Baby Dragon Knight Wizard Valkyrie
Knight Inferno Tower Valkyrie Wizard
Fireball Zap Knight Valkyrie Baby Dragon
Baby Dragon Zap Knight Fireball Wizard Valkyrie
Zap Wizard Fireball Baby Dragon
Valkyrie Knight Wizard Inferno Tower Fireball
Knight Valkyrie Fireball Baby Dragon
Inferno Tower Wizard Zap
Valkyrie Knight Zap Wizard Baby Dragon
Zap Inferno Tower Valkyrie Knight Baby Dragon
Inferno Tower Fireball Zap Baby Dragon Wizard
Inferno Tower Knight Valkyrie Wizard

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Valkyrie Zap Baby Dragon Wizard Knight Fireball
Wizard Knight Baby Dragon
Zap Wizard Baby Dragon Valkyrie Knight
Baby Dragon Zap Wizard Valkyrie Knight
Zap Baby Dragon Wizard Fireball
Zap Knight Wizard Valkyrie Baby Dragon
Fireball Valkyrie Wizard Baby Dragon Knight
Knight Valkyrie Baby Dragon Inferno Tower Wizard
Wizard Baby Dragon Fireball
Fireball Baby Dragon
Valkyrie
Wizard
Knight
Fireball Zap Baby Dragon
Fireball Knight Valkyrie

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord