Bộ bài 4.3


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Godly!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Godly!
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 problems 2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có điều kiện thắng rõ ràng!

Để giành chiến thắng trong trò chơi dễ dàng hơn, tốt nhất là nên có ít nhất một trong những thẻ tốt để gây sát thương cho tháp. Không có thẻ như vậy trong bộ bài của bạn. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Minion Horde Furnace Executioner

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Furnace Goblin Cage

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Furnace Goblin Cage Cannon Cart Executioner

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Còn thiếu

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Elite Barbarians Cannon Cart

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Elite Barbarians Cannon Cart

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Elite Barbarians

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Horde Elite Barbarians Skeleton Army
Giant Snowball Minion Horde Skeleton Army
Zap Minion Horde Skeleton Army
Barbarian Barrel Skeleton Army
The Log Furnace Skeleton Army Cannon Cart
Earthquake Furnace Skeleton Army
Arrows Minion Horde Skeleton Army
Royal Delivery Minion Horde
Fireball Minion Horde Furnace Goblin Cage Cannon Cart Executioner
Poison Minion Horde Furnace Goblin Cage Skeleton Army Executioner
Lightning Elite Barbarians Furnace Goblin Cage Cannon Cart Executioner
Rocket Elite Barbarians Furnace Cannon Cart Executioner

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Furnace Executioner

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Furnace Executioner

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Skeleton Army Executioner

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Elite Barbarians Skeleton Army

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Horde Furnace

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Skeleton Army Furnace Goblin Cage Minion Horde Cannon Cart Executioner Elite Barbarians

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

13 Zap Skeleton Army Furnace Goblin Cage

Sự hiệp lực   4 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Elite Barbarians Minion Horde Executioner Cannon Cart Goblin Cage
Minion Horde + Zap Skeleton Army
Elite Barbarians + Zap
Furnace + Skeleton Army
+ Zap
+ Furnace Minion Horde
+ Zap Executioner
+ Zap Cannon Cart

Khắc tinh   56 81

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Executioner Skeleton Army Furnace Minion Horde Zap
Executioner Skeleton Army Zap Cannon Cart Furnace Minion Horde
Cannon Cart Minion Horde Elite Barbarians Skeleton Army Furnace Executioner
Executioner Furnace Elite Barbarians Cannon Cart Skeleton Army Minion Horde
Executioner Furnace Minion Horde Zap
Minion Horde Executioner Cannon Cart Elite Barbarians Furnace Skeleton Army
Elite Barbarians Skeleton Army Minion Horde Goblin Cage Furnace
Elite Barbarians Skeleton Army Minion Horde Furnace Executioner
Executioner Skeleton Army
Zap Executioner Minion Horde Furnace
Executioner Skeleton Army Zap
Skeleton Army Executioner Elite Barbarians Minion Horde Cannon Cart
Minion Horde Skeleton Army Elite Barbarians
Skeleton Army Minion Horde Cannon Cart Executioner Elite Barbarians
Minion Horde Elite Barbarians Furnace Skeleton Army Executioner Cannon Cart Goblin Cage
Minion Horde Executioner Cannon Cart
Furnace Minion Horde Skeleton Army Elite Barbarians Cannon Cart Executioner Zap
Executioner Furnace Cannon Cart Elite Barbarians
Furnace Minion Horde Executioner
Minion Horde Zap Executioner Cannon Cart Skeleton Army
Skeleton Army Minion Horde
Furnace Elite Barbarians Minion Horde Skeleton Army Cannon Cart Goblin Cage
Executioner Cannon Cart Furnace
Elite Barbarians Executioner
Executioner Furnace Minion Horde Goblin Cage Skeleton Army Cannon Cart Elite Barbarians
Executioner Furnace Cannon Cart
Elite Barbarians Minion Horde Skeleton Army Furnace
Furnace Goblin Cage Elite Barbarians Skeleton Army Cannon Cart Minion Horde Zap Executioner
Zap Skeleton Army Minion Horde Furnace Executioner
Skeleton Army Furnace Zap Cannon Cart Executioner Minion Horde
Executioner Cannon Cart Furnace Skeleton Army
Zap Executioner Minion Horde
Minion Horde Executioner
Executioner
Skeleton Army Minion Horde Cannon Cart Zap
Skeleton Army Minion Horde Elite Barbarians Cannon Cart Zap Goblin Cage
Executioner Elite Barbarians Furnace Cannon Cart
Minion Horde Executioner Zap Furnace
Minion Horde Elite Barbarians Skeleton Army Cannon Cart
Cannon Cart Skeleton Army Executioner Elite Barbarians Minion Horde
Minion Horde Executioner
Executioner Skeleton Army Cannon Cart Elite Barbarians
Elite Barbarians Skeleton Army Minion Horde Cannon Cart Goblin Cage Executioner
Skeleton Army Minion Horde Cannon Cart Furnace Elite Barbarians Executioner
Elite Barbarians Goblin Cage Minion Horde Executioner
Minion Horde Skeleton Army Furnace Goblin Cage Elite Barbarians
Furnace Minion Horde Elite Barbarians Skeleton Army Goblin Cage
Skeleton Army Cannon Cart Executioner
Executioner
Skeleton Army Elite Barbarians Cannon Cart Furnace Executioner Zap Goblin Cage Minion Horde
Executioner Elite Barbarians Minion Horde Zap Goblin Cage Skeleton Army
Cannon Cart Executioner Goblin Cage Elite Barbarians Skeleton Army
Zap Executioner
Executioner Minion Horde Cannon Cart Furnace Zap Elite Barbarians Skeleton Army
Zap Minion Horde Skeleton Army
Skeleton Army Executioner Cannon Cart Elite Barbarians Goblin Cage Minion Horde
Skeleton Army Executioner Minion Horde Cannon Cart Elite Barbarians
Skeleton Army Cannon Cart Minion Horde Elite Barbarians Goblin Cage Furnace Zap
Minion Horde Executioner Skeleton Army Zap Furnace
Minion Horde Zap Elite Barbarians Furnace Skeleton Army Cannon Cart
Executioner Minion Horde Furnace Zap
Cannon Cart Minion Horde Elite Barbarians Furnace

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Zap Executioner Furnace Skeleton Army Cannon Cart
Executioner Furnace
Skeleton Army Furnace Zap Executioner Minion Horde Cannon Cart
Executioner Zap
Zap Executioner Furnace Minion Horde
Zap Furnace Executioner
Executioner Cannon Cart
Skeleton Army Executioner Minion Horde
Furnace Executioner Minion Horde
Executioner Cannon Cart
Skeleton Army Elite Barbarians
Skeleton Army Elite Barbarians Minion Horde
Elite Barbarians
Executioner Zap Furnace
Minion Horde Elite Barbarians
Zap Skeleton Army Furnace Elite Barbarians Minion Horde
Cannon Cart
Zap
Cannon Cart Executioner

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord