Bộ bài 3.6


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tồi tệ
Attack Offensive potential Godly!
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tốt

1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Minion Horde Mega Minion Witch Electro Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Mega Minion Witch Bandit Electro Wizard

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider Goblin Barrel

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Hog Rider Goblin Barrel Bandit

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Goblin Barrel

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Minion Horde Hog Rider Bandit

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Hog Rider Goblin Barrel Bandit Electro Wizard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Horde Hog Rider Goblin Barrel Bandit
Giant Snowball Minion Horde Mega Minion Hog Rider Goblin Barrel Witch
Zap Minion Horde Goblin Barrel Witch Bandit
Barbarian Barrel Goblin Barrel Witch Bandit Electro Wizard
The Log Hog Rider Goblin Barrel Witch Bandit
Earthquake Hog Rider Goblin Barrel Witch
Arrows Minion Horde Goblin Barrel Witch
Royal Delivery Minion Horde Mega Minion Hog Rider Goblin Barrel Witch Bandit Electro Wizard
Fireball Minion Horde Mega Minion Hog Rider Goblin Barrel Witch Bandit Electro Wizard
Poison Minion Horde Mega Minion Witch Electro Wizard
Lightning Mega Minion Witch Bandit Electro Wizard
Rocket Minion Horde Hog Rider Witch

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Witch

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Mega Minion

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Goblin Barrel

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Horde Goblin Barrel Witch Electro Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Mega Minion Goblin Barrel Bandit Hog Rider Electro Wizard Minion Horde Witch

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Zap Mega Minion Goblin Barrel Bandit

Sự hiệp lực   5 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Mega Minion Hog Rider Electro Wizard Minion Horde Bandit
Minion Horde + Zap Hog Rider Goblin Barrel
Mega Minion + Zap Electro Wizard
Hog Rider + Zap Goblin Barrel Minion Horde Bandit Witch Electro Wizard
+ Hog Rider Minion Horde Electro Wizard
+ Hog Rider
+ Hog Rider Electro Wizard Zap
+ Mega Minion Zap Goblin Barrel Hog Rider Bandit

Khắc tinh   49 82

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Mega Minion Bandit Electro Wizard
Electro Wizard Minion Horde Zap Witch Mega Minion
Electro Wizard Zap Witch Minion Horde
Bandit Electro Wizard
Mega Minion Minion Horde Goblin Barrel Witch Hog Rider Electro Wizard
Electro Wizard Mega Minion
Mega Minion Minion Horde Electro Wizard
Minion Horde Witch Mega Minion Electro Wizard Zap
Mega Minion Electro Wizard Witch Minion Horde
Minion Horde Witch Mega Minion Electro Wizard
Mega Minion Electro Wizard Minion Horde Witch
Witch
Mega Minion Electro Wizard Minion Horde Witch Zap
Witch Bandit Zap Mega Minion Electro Wizard
Minion Horde Witch
Minion Horde Mega Minion Witch Bandit Electro Wizard
Mega Minion Minion Horde Electro Wizard Bandit
Minion Horde Witch Bandit Mega Minion Electro Wizard
Mega Minion Minion Horde Electro Wizard
Minion Horde Electro Wizard Bandit Zap Witch Mega Minion
Electro Wizard Bandit Witch Goblin Barrel Hog Rider
Minion Horde Mega Minion Electro Wizard Witch
Mega Minion Bandit Minion Horde
Electro Wizard Witch Zap Minion Horde
Mega Minion Minion Horde
Witch
Minion Horde Mega Minion Witch Electro Wizard
Electro Wizard Hog Rider Mega Minion Goblin Barrel Witch
Zap Electro Wizard Mega Minion Minion Horde Witch
Mega Minion Bandit Electro Wizard
Minion Horde Mega Minion Electro Wizard
Goblin Barrel
Mega Minion Witch Electro Wizard
Minion Horde
Witch Zap Minion Horde Electro Wizard
Zap Electro Wizard Witch Minion Horde
Electro Wizard Mega Minion Zap Minion Horde
Witch Mega Minion Electro Wizard
Zap Minion Horde Electro Wizard
Mega Minion Electro Wizard Minion Horde Witch
Witch Bandit
Bandit Minion Horde Zap Mega Minion Electro Wizard Witch
Minion Horde Zap Electro Wizard Witch Bandit Mega Minion
Electro Wizard Witch Bandit Mega Minion
Electro Wizard Minion Horde Mega Minion Witch Zap
Minion Horde Mega Minion Electro Wizard Bandit
Bandit Electro Wizard Minion Horde Mega Minion
Electro Wizard Mega Minion Minion Horde
Mega Minion Electro Wizard Bandit
Minion Horde Mega Minion Electro Wizard Witch Bandit
Minion Horde Goblin Barrel Electro Wizard Mega Minion Hog Rider
Witch Minion Horde Mega Minion
Minion Horde Mega Minion Electro Wizard Witch
Minion Horde Mega Minion Witch Electro Wizard
Electro Wizard Mega Minion Bandit Witch
Bandit Mega Minion Electro Wizard Goblin Barrel
Electro Wizard Witch Zap Mega Minion Minion Horde Bandit
Electro Wizard Witch Zap Minion Horde Mega Minion Bandit
Bandit Electro Wizard Witch
Zap Mega Minion Electro Wizard
Witch Minion Horde Mega Minion Electro Wizard Bandit Zap
Minion Horde Mega Minion Electro Wizard Zap Witch
Electro Wizard Mega Minion Minion Horde Bandit Witch
Minion Horde Electro Wizard Mega Minion Bandit
Electro Wizard Minion Horde Zap
Minion Horde Electro Wizard Mega Minion Zap Witch
Electro Wizard Mega Minion Zap Minion Horde Witch
Minion Horde Mega Minion Witch Electro Wizard Zap
Minion Horde Mega Minion Bandit Witch

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Zap Witch Electro Wizard
Mega Minion Electro Wizard Witch Bandit
Zap Witch Minion Horde Bandit Electro Wizard Mega Minion
Electro Wizard Zap Bandit Mega Minion Witch
Zap Electro Wizard Minion Horde Mega Minion Witch
Zap Witch Mega Minion Electro Wizard
Mega Minion Bandit Electro Wizard Witch
Bandit Mega Minion Witch Minion Horde Electro Wizard
Mega Minion Minion Horde Electro Wizard Witch
Mega Minion
Minion Horde Electro Wizard
Mega Minion Bandit Electro Wizard Witch
Witch Zap Bandit Electro Wizard Mega Minion
Mega Minion Witch Electro Wizard Bandit

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord