Bộ bài 4.4


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có cách ép buộc đối thủ của bạn phải chi tiêu tiên dược.

Khi đối thủ của bạn chơi đơn vị có chi phí cao (6 hoặc nhiều hơn) ở phía sau, bạn phải có khả năng đối phó với hắn ta, tốt hơn bằng cách tấn công bên làn đường khác không để hắn ta xây dựng một cú đẩy lớn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Minion Horde Musketeer Wizard Baby Dragon

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Musketeer Wizard Baby Dragon Golem

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Goblin Barrel Golem

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Fireball

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball Goblin Barrel

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Baby Dragon Golem

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Goblin Barrel Golem

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Horde Goblin Barrel
Giant Snowball Minion Horde Goblin Barrel
Zap Minion Horde Goblin Barrel
Barbarian Barrel Musketeer Goblin Barrel
The Log Goblin Barrel
Earthquake Goblin Barrel
Arrows Minion Horde Goblin Barrel
Royal Delivery Minion Horde
Fireball Minion Horde Musketeer Wizard Goblin Barrel
Poison Minion Horde Musketeer Wizard
Lightning Musketeer Wizard Baby Dragon
Rocket Musketeer Wizard

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Fireball Wizard Baby Dragon

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Fireball Wizard Baby Dragon

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Golem

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Goblin Barrel

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Horde Musketeer Wizard Goblin Barrel

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Goblin Barrel Fireball Musketeer Baby Dragon Minion Horde Wizard Golem

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

13 Zap Goblin Barrel Fireball Musketeer

Sự hiệp lực   2 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Fireball Minion Horde Golem
Minion Horde + Zap Goblin Barrel
Fireball + Zap
Musketeer + Baby Dragon Golem
+ Golem
+ Minion Horde Golem
+ Musketeer Golem
+ Wizard Baby Dragon Zap Musketeer Goblin Barrel

Khắc tinh   55 80

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Fireball Zap Minion Horde Wizard Baby Dragon Musketeer
Zap Wizard Baby Dragon Fireball Minion Horde
Fireball Baby Dragon
Wizard Golem Minion Horde Baby Dragon Musketeer Fireball Goblin Barrel
Baby Dragon Wizard Musketeer Fireball Minion Horde
Wizard Minion Horde Fireball Baby Dragon Zap Musketeer
Wizard Fireball Baby Dragon Minion Horde
Minion Horde Musketeer Wizard
Wizard Musketeer Golem Minion Horde
Wizard Baby Dragon
Wizard Musketeer Zap Fireball Minion Horde Baby Dragon
Wizard Baby Dragon Musketeer Fireball Zap
Wizard Minion Horde Musketeer
Minion Horde Musketeer
Minion Horde Musketeer Baby Dragon Fireball
Minion Horde Musketeer
Minion Horde Musketeer Baby Dragon Wizard
Minion Horde Zap Fireball Wizard Musketeer
Musketeer Fireball Baby Dragon Goblin Barrel Wizard
Fireball Wizard Musketeer Minion Horde Baby Dragon
Fireball Baby Dragon Wizard Zap Minion Horde
Musketeer Minion Horde
Fireball
Minion Horde Musketeer
Musketeer Fireball Goblin Barrel
Wizard Musketeer Baby Dragon Fireball
Fireball Wizard Baby Dragon Minion Horde
Goblin Barrel Fireball
Musketeer Baby Dragon Fireball
Fireball Wizard Minion Horde
Fireball Minion Horde Baby Dragon Wizard Zap
Wizard Zap Baby Dragon Minion Horde Fireball
Fireball Musketeer Zap Baby Dragon Minion Horde Wizard
Wizard Baby Dragon Musketeer
Zap Fireball Wizard Baby Dragon Minion Horde
Musketeer Baby Dragon Wizard Minion Horde
Fireball Musketeer Wizard
Minion Horde Musketeer Zap
Minion Horde Zap
Baby Dragon Fireball Musketeer Wizard
Wizard Musketeer Minion Horde Zap Fireball
Minion Horde Musketeer Baby Dragon
Minion Horde Musketeer
Wizard Musketeer Baby Dragon Minion Horde Fireball
Musketeer
Minion Horde
Minion Horde Golem Wizard Goblin Barrel Musketeer
Musketeer Minion Horde
Minion Horde Musketeer
Minion Horde
Musketeer
Fireball Goblin Barrel Musketeer Baby Dragon Wizard
Musketeer Zap Minion Horde
Minion Horde Musketeer Baby Dragon Wizard Zap
Wizard Musketeer
Fireball Baby Dragon Zap
Musketeer Fireball Wizard Baby Dragon Minion Horde Zap
Zap Minion Horde Musketeer Wizard Fireball Baby Dragon
Wizard Fireball Minion Horde Musketeer
Minion Horde Fireball Musketeer Baby Dragon
Minion Horde Wizard Zap Musketeer
Minion Horde Wizard Zap Baby Dragon
Zap Minion Horde Baby Dragon
Minion Horde Zap Baby Dragon Fireball Musketeer Wizard
Minion Horde Wizard Golem

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Wizard Baby Dragon Zap Fireball Musketeer
Wizard Baby Dragon
Wizard Zap Baby Dragon Minion Horde Musketeer
Wizard Baby Dragon Zap Musketeer
Baby Dragon Zap Minion Horde Musketeer Wizard Fireball
Zap Baby Dragon Musketeer Wizard
Fireball Wizard Baby Dragon Musketeer
Baby Dragon Minion Horde Musketeer
Musketeer Baby Dragon Wizard Minion Horde Fireball
Fireball Baby Dragon
Fireball Baby Dragon Musketeer
Musketeer Minion Horde
Musketeer
Fireball Musketeer Baby Dragon Zap
Minion Horde Baby Dragon
Zap Fireball Musketeer Minion Horde
Musketeer
Fireball Zap
Musketeer Fireball

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord