Bộ bài 3.9


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tồi tệ
Synergy Deck synergy Tốt

1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Goblin Gang Inferno Tower Baby Dragon

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Inferno Tower

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Baby Dragon Balloon Giant Skeleton

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Balloon Miner

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Tornado

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Gang Balloon Miner

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Miner

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Goblin Gang Baby Dragon Balloon Giant Skeleton

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Balloon Giant Skeleton Miner

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Goblin Gang Balloon Giant Skeleton Miner
Giant Snowball Goblin Gang Baby Dragon Balloon Miner
Zap Goblin Gang Inferno Tower Balloon
Barbarian Barrel Goblin Gang Inferno Tower Giant Skeleton
The Log Goblin Gang Giant Skeleton
Earthquake Goblin Gang Inferno Tower
Arrows Goblin Gang
Royal Delivery Goblin Gang Baby Dragon Balloon Giant Skeleton Miner
Fireball Goblin Gang Inferno Tower Baby Dragon Balloon
Poison Goblin Gang Inferno Tower Balloon
Lightning Inferno Tower Baby Dragon Balloon
Rocket Inferno Tower Balloon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Tornado Baby Dragon

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Tornado Baby Dragon

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Inferno Tower Tornado Baby Dragon Giant Skeleton Miner

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblin Gang

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Goblin Gang Tornado Miner Baby Dragon Inferno Tower Balloon Giant Skeleton

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Zap Goblin Gang Tornado Miner

Sự hiệp lực   5 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Tornado Miner Inferno Tower Balloon
Goblin Gang + Miner Inferno Tower
Inferno Tower + Zap Tornado Giant Skeleton Goblin Gang
Tornado + Zap Giant Skeleton Inferno Tower Baby Dragon Balloon
+ Tornado Miner Balloon
+ Tornado Baby Dragon Zap
+ Tornado Inferno Tower
+ Zap Goblin Gang Baby Dragon

Khắc tinh   40 82

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Baby Dragon Tornado
Zap Tornado Inferno Tower Baby Dragon Goblin Gang
Tornado Goblin Gang Zap Baby Dragon Giant Skeleton
Baby Dragon Miner
Balloon Inferno Tower Baby Dragon Miner Giant Skeleton Goblin Gang
Baby Dragon
Baby Dragon Tornado Giant Skeleton
Baby Dragon Goblin Gang Tornado Zap
Goblin Gang Baby Dragon Giant Skeleton
Inferno Tower Goblin Gang
Tornado Inferno Tower Giant Skeleton Goblin Gang
Giant Skeleton Baby Dragon
Zap Goblin Gang Baby Dragon Tornado
Zap Goblin Gang Miner Baby Dragon Tornado
Goblin Gang
Goblin Gang Tornado Inferno Tower Miner
Baby Dragon Goblin Gang Miner Tornado Giant Skeleton
Inferno Tower Tornado Goblin Gang
Inferno Tower Goblin Gang Baby Dragon
Inferno Tower Goblin Gang Zap Tornado Giant Skeleton
Balloon Baby Dragon Miner
Goblin Gang Tornado Baby Dragon
Balloon Baby Dragon
Zap Tornado Giant Skeleton Goblin Gang Baby Dragon
Inferno Tower
Tornado Inferno Tower
Miner Balloon
Zap Miner Giant Skeleton Goblin Gang
Goblin Gang Tornado Baby Dragon Giant Skeleton Inferno Tower Miner
Inferno Tower Baby Dragon Goblin Gang Tornado
Miner
Balloon Baby Dragon
Tornado Giant Skeleton
Goblin Gang Tornado Baby Dragon Inferno Tower Zap
Zap Tornado Baby Dragon
Goblin Gang Tornado Baby Dragon Zap
Baby Dragon Tornado Goblin Gang
Zap Tornado Baby Dragon
Baby Dragon Inferno Tower Goblin Gang Tornado
Zap Inferno Tower Tornado Miner
Zap Giant Skeleton Inferno Tower Goblin Gang
Tornado Giant Skeleton Baby Dragon
Inferno Tower Zap Tornado
Inferno Tower Miner Goblin Gang Baby Dragon Giant Skeleton
Goblin Gang Giant Skeleton Inferno Tower
Baby Dragon
Miner Inferno Tower Giant Skeleton
Goblin Gang Giant Skeleton Tornado Inferno Tower
Miner Inferno Tower Balloon Giant Skeleton
Inferno Tower Giant Skeleton
Inferno Tower Goblin Gang Tornado
Inferno Tower Tornado
Tornado Goblin Gang
Miner Tornado Baby Dragon Goblin Gang
Goblin Gang Zap Inferno Tower Giant Skeleton
Baby Dragon Goblin Gang Zap
Goblin Gang Inferno Tower Giant Skeleton Tornado
Baby Dragon Giant Skeleton Zap Goblin Gang
Goblin Gang Zap Tornado Baby Dragon
Zap Tornado Goblin Gang Baby Dragon
Inferno Tower Tornado Goblin Gang
Goblin Gang Tornado Baby Dragon
Inferno Tower Goblin Gang Tornado Zap
Zap Tornado Baby Dragon Goblin Gang
Zap Inferno Tower Baby Dragon Goblin Gang Miner Giant Skeleton
Inferno Tower Tornado Baby Dragon Zap
Inferno Tower Giant Skeleton Goblin Gang

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Tornado Baby Dragon Zap Goblin Gang
Baby Dragon Goblin Gang
Zap Baby Dragon Tornado Goblin Gang
Baby Dragon Tornado Zap Goblin Gang
Tornado Baby Dragon Zap Goblin Gang
Zap Tornado Baby Dragon
Goblin Gang Tornado Baby Dragon
Goblin Gang Giant Skeleton Baby Dragon Tornado Inferno Tower Miner
Goblin Gang Baby Dragon Tornado
Baby Dragon Balloon
Tornado
Tornado Goblin Gang
Baby Dragon Zap Balloon
Goblin Gang

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord