Bộ bài 3.8


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tốt

Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Goblin Gang Executioner Electro Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Executioner P.E.K.K.A Electro Wizard

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider P.E.K.K.A

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Gang Hog Rider

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Goblin Gang Hog Rider P.E.K.K.A

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Hog Rider Electro Wizard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Hog Rider
Giant Snowball Goblin Gang Hog Rider
Zap Goblin Gang
Barbarian Barrel Goblin Gang
The Log Goblin Gang
Earthquake Goblin Gang
Arrows Goblin Gang
Royal Delivery
Fireball Goblin Gang Executioner Electro Wizard
Poison Goblin Gang Executioner Electro Wizard
Lightning Executioner Electro Wizard
Rocket Hog Rider Executioner

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Fireball Executioner

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Fireball Executioner

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Executioner P.E.K.K.A

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblin Gang Electro Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Mirror Zap Goblin Gang Fireball Hog Rider Electro Wizard Executioner P.E.K.K.A

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

9 Mirror Zap Goblin Gang Fireball

Sự hiệp lực   7 5

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Fireball Hog Rider P.E.K.K.A Electro Wizard Executioner
Goblin Gang +
Fireball + Zap Hog Rider Mirror
Hog Rider + Zap Fireball P.E.K.K.A Electro Wizard
+ Fireball
+ P.E.K.K.A Electro Wizard Zap
+ Zap Electro Wizard Executioner Hog Rider
+ P.E.K.K.A Zap Hog Rider Executioner

Khắc tinh   60 82

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Electro Wizard Executioner Fireball Zap Goblin Gang
Electro Wizard Goblin Gang Zap Executioner Fireball
Fireball Electro Wizard
P.E.K.K.A Hog Rider Executioner Electro Wizard Goblin Gang Fireball
Executioner P.E.K.K.A Electro Wizard Fireball
Executioner Fireball Electro Wizard Zap Goblin Gang
P.E.K.K.A Goblin Gang Fireball Electro Wizard Executioner
P.E.K.K.A Electro Wizard Goblin Gang
P.E.K.K.A Goblin Gang Electro Wizard Executioner
Executioner
Goblin Gang Fireball Executioner Electro Wizard Zap
Executioner Goblin Gang Electro Wizard Fireball Zap
Executioner P.E.K.K.A Goblin Gang
Goblin Gang Electro Wizard P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Goblin Gang Electro Wizard Fireball Executioner
P.E.K.K.A Executioner Goblin Gang Electro Wizard
Electro Wizard Goblin Gang P.E.K.K.A Executioner
P.E.K.K.A Goblin Gang Electro Wizard Fireball Zap Executioner
Electro Wizard Executioner Fireball Hog Rider
Fireball Executioner Electro Wizard Goblin Gang
Fireball P.E.K.K.A Zap Goblin Gang Electro Wizard Executioner
P.E.K.K.A
Fireball
P.E.K.K.A Electro Wizard
Executioner Fireball Electro Wizard
Goblin Gang Fireball Executioner Electro Wizard
Fireball Executioner Goblin Gang Electro Wizard P.E.K.K.A
Fireball
Executioner P.E.K.K.A Fireball Electro Wizard
Fireball P.E.K.K.A
Fireball Electro Wizard Executioner Goblin Gang P.E.K.K.A Zap
Zap Electro Wizard Fireball Executioner
Electro Wizard Fireball Goblin Gang Executioner Zap
Executioner Electro Wizard Goblin Gang
Zap Fireball Executioner Electro Wizard
Electro Wizard Executioner Goblin Gang
Fireball Executioner
Electro Wizard Zap P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Electro Wizard Zap Goblin Gang
Electro Wizard Executioner Fireball
Electro Wizard Zap Fireball Executioner
P.E.K.K.A Electro Wizard Goblin Gang
Goblin Gang P.E.K.K.A Executioner Electro Wizard
Executioner Electro Wizard Fireball
Electro Wizard Executioner P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Electro Wizard Goblin Gang Executioner
P.E.K.K.A Electro Wizard Executioner Hog Rider
P.E.K.K.A Executioner
P.E.K.K.A Goblin Gang Electro Wizard
P.E.K.K.A Electro Wizard
Electro Wizard Goblin Gang Executioner P.E.K.K.A
Electro Wizard Fireball Executioner Goblin Gang
P.E.K.K.A Electro Wizard Goblin Gang Zap Executioner
Executioner Goblin Gang Electro Wizard Zap P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Electro Wizard Goblin Gang Executioner
Fireball Electro Wizard Executioner Goblin Gang Zap
Executioner Goblin Gang Electro Wizard Fireball P.E.K.K.A Zap
Electro Wizard Zap Goblin Gang Fireball
P.E.K.K.A Goblin Gang Fireball Executioner Electro Wizard
Goblin Gang Executioner P.E.K.K.A Electro Wizard Fireball
Electro Wizard Goblin Gang P.E.K.K.A Zap
Electro Wizard Executioner Goblin Gang Zap
Zap Electro Wizard P.E.K.K.A Goblin Gang
Executioner Fireball Zap Electro Wizard
P.E.K.K.A Goblin Gang

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Executioner Zap Electro Wizard Goblin Gang Fireball
Goblin Gang Executioner Electro Wizard
Executioner Zap Goblin Gang Electro Wizard
Zap Electro Wizard Executioner Goblin Gang
Zap Executioner Electro Wizard Fireball Goblin Gang
Zap Electro Wizard Executioner
Executioner Fireball Goblin Gang Electro Wizard
Electro Wizard Executioner Goblin Gang
Executioner Goblin Gang Electro Wizard Fireball
Fireball Executioner Electro Wizard
Fireball
Electro Wizard
Goblin Gang Electro Wizard
Fireball Executioner Electro Wizard Zap
Electro Wizard Zap Fireball Goblin Gang
Goblin Gang P.E.K.K.A Electro Wizard
Zap Fireball
Electro Wizard Fireball Executioner Goblin Gang

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord