Bộ bài 3.9


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tốt

Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Goblin Gang Furnace Baby Dragon Inferno Dragon

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Furnace

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Furnace Baby Dragon Inferno Dragon Lava Hound

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Miner Lava Hound

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Gang Miner

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball Miner

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Goblin Gang Baby Dragon Lava Hound

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Miner

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Goblin Gang Miner Inferno Dragon Lava Hound
Giant Snowball Goblin Gang Furnace Baby Dragon Miner Inferno Dragon Lava Hound
Zap Goblin Gang Furnace Inferno Dragon Lava Hound
Barbarian Barrel Goblin Gang Furnace
The Log Goblin Gang Furnace
Earthquake Goblin Gang Furnace
Arrows Goblin Gang Furnace Lava Hound
Royal Delivery Goblin Gang Baby Dragon Miner Inferno Dragon Lava Hound
Fireball Goblin Gang Furnace Baby Dragon Inferno Dragon Lava Hound
Poison Goblin Gang Furnace Lava Hound
Lightning Furnace Baby Dragon Inferno Dragon
Rocket Furnace Inferno Dragon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Fireball Furnace Baby Dragon

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Fireball Furnace Baby Dragon

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Baby Dragon Miner Inferno Dragon

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblin Gang Furnace Lava Hound

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Goblin Gang Miner Fireball Furnace Baby Dragon Inferno Dragon Lava Hound

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Zap Goblin Gang Miner Fireball

Sự hiệp lực   7 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Fireball Miner Lava Hound
Goblin Gang + Miner
Fireball + Zap Miner Lava Hound
Furnace + Miner
+ Lava Hound Miner
+ Zap Goblin Gang Lava Hound Furnace Baby Dragon Fireball
+ Lava Hound
+ Miner Inferno Dragon Baby Dragon Fireball Zap

Khắc tinh   44 79

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Baby Dragon Fireball
Fireball Goblin Gang Baby Dragon Furnace Zap
Zap Goblin Gang Baby Dragon Furnace Fireball
Fireball Miner Baby Dragon
Goblin Gang Furnace Fireball Baby Dragon Inferno Dragon Miner
Inferno Dragon Baby Dragon Fireball
Baby Dragon Furnace Fireball
Fireball Furnace Baby Dragon Goblin Gang Zap
Goblin Gang Fireball Furnace Baby Dragon
Goblin Gang Furnace Inferno Dragon
Furnace Goblin Gang
Baby Dragon
Fireball Zap Goblin Gang Inferno Dragon Baby Dragon Furnace
Zap Fireball Goblin Gang Baby Dragon Miner
Goblin Gang
Goblin Gang Inferno Dragon Miner
Baby Dragon Miner Fireball Goblin Gang
Furnace Goblin Gang Inferno Dragon
Inferno Dragon Goblin Gang Baby Dragon
Furnace Goblin Gang Zap Fireball
Furnace Baby Dragon Miner Fireball
Fireball Furnace Goblin Gang Baby Dragon
Fireball Baby Dragon
Fireball Baby Dragon Goblin Gang Zap
Inferno Dragon
Fireball
Inferno Dragon Furnace
Fireball Furnace Miner
Zap Furnace Miner Fireball Goblin Gang
Miner Goblin Gang Fireball Baby Dragon
Fireball Goblin Gang Furnace Baby Dragon
Fireball Miner
Fireball Furnace Baby Dragon
Fireball Furnace
Fireball Furnace Goblin Gang Zap Baby Dragon
Zap Baby Dragon Fireball Furnace
Fireball Goblin Gang Zap Baby Dragon Furnace
Baby Dragon Goblin Gang Furnace
Zap Fireball Baby Dragon
Baby Dragon Inferno Dragon Goblin Gang
Fireball
Inferno Dragon Miner Zap
Zap Goblin Gang
Fireball Baby Dragon Furnace
Inferno Dragon Furnace Zap Fireball
Baby Dragon Miner Goblin Gang Inferno Dragon
Goblin Gang
Baby Dragon Fireball
Miner Inferno Dragon
Goblin Gang Inferno Dragon
Furnace Inferno Dragon Miner
Inferno Dragon
Inferno Dragon Goblin Gang Furnace
Inferno Dragon Furnace
Goblin Gang
Miner Fireball Baby Dragon Goblin Gang
Goblin Gang Furnace Zap
Baby Dragon Inferno Dragon Zap Goblin Gang
Goblin Gang
Fireball Goblin Gang Baby Dragon Zap
Goblin Gang Baby Dragon Furnace Fireball Zap
Zap Baby Dragon Goblin Gang Fireball
Fireball Goblin Gang
Goblin Gang Fireball Baby Dragon
Furnace Goblin Gang Zap
Zap Goblin Gang Furnace Baby Dragon
Zap Miner Goblin Gang Baby Dragon Furnace
Inferno Dragon Zap Fireball Baby Dragon Furnace Lava Hound
Furnace Goblin Gang Inferno Dragon

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Furnace Zap Baby Dragon Goblin Gang Fireball
Furnace Baby Dragon Goblin Gang
Zap Furnace Baby Dragon Goblin Gang
Zap Baby Dragon Goblin Gang
Baby Dragon Zap Furnace Goblin Gang Fireball
Zap Furnace Baby Dragon
Fireball Baby Dragon Goblin Gang
Goblin Gang Baby Dragon Miner Inferno Dragon
Baby Dragon Goblin Gang Furnace Fireball
Fireball Baby Dragon
Inferno Dragon
Goblin Gang
Fireball Furnace Baby Dragon Zap
Fireball Goblin Gang

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord