Bộ bài 3.8


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tốt

Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Inferno Dragon Electro Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Inferno Dragon Electro Wizard Mega Knight

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Fireball Barbarian Barrel

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Hog Rider Mega Knight

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Hog Rider Barbarian Barrel Mega Knight

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Hog Rider Electro Wizard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Hog Rider Guards Inferno Dragon
Giant Snowball Hog Rider Guards Inferno Dragon
Zap Guards Inferno Dragon
Barbarian Barrel Guards Electro Wizard
The Log Hog Rider Guards
Earthquake Hog Rider Guards
Arrows Guards
Royal Delivery Hog Rider Guards Inferno Dragon Electro Wizard
Fireball Hog Rider Inferno Dragon Electro Wizard
Poison Guards Electro Wizard
Lightning Inferno Dragon Electro Wizard
Rocket Hog Rider Inferno Dragon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Fireball

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Fireball Barbarian Barrel Mega Knight

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Guards Inferno Dragon Mega Knight

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Electro Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Barbarian Barrel Guards Fireball Hog Rider Inferno Dragon Electro Wizard Mega Knight

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Zap Barbarian Barrel Guards Fireball

Sự hiệp lực   5 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Fireball Hog Rider Electro Wizard Mega Knight
Fireball + Zap Hog Rider Mega Knight
Hog Rider + Zap Fireball Guards Electro Wizard Mega Knight Barbarian Barrel
Barbarian Barrel + Mega Knight Hog Rider
+ Electro Wizard Hog Rider
+ Mega Knight
+ Zap Guards Hog Rider Mega Knight
+ Hog Rider Zap Fireball Electro Wizard Inferno Dragon Barbarian Barrel

Khắc tinh   53 84

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Mega Knight Fireball Barbarian Barrel Electro Wizard
Electro Wizard Fireball Zap Guards
Zap Electro Wizard Mega Knight Barbarian Barrel Fireball Guards
Fireball Electro Wizard Barbarian Barrel
Hog Rider Mega Knight Inferno Dragon Fireball Guards Barbarian Barrel Electro Wizard
Inferno Dragon Fireball Electro Wizard
Mega Knight Fireball Electro Wizard
Fireball Zap Electro Wizard
Barbarian Barrel Mega Knight Guards Electro Wizard Fireball
Inferno Dragon Electro Wizard
Guards Mega Knight Electro Wizard
Mega Knight Barbarian Barrel
Fireball Zap Electro Wizard Inferno Dragon
Barbarian Barrel Mega Knight Zap Fireball Electro Wizard
Mega Knight
Guards Mega Knight Inferno Dragon Electro Wizard
Guards Mega Knight Barbarian Barrel Electro Wizard Fireball
Guards Inferno Dragon Electro Wizard Mega Knight
Mega Knight Inferno Dragon Guards Electro Wizard
Barbarian Barrel Mega Knight Electro Wizard Guards Zap Fireball
Electro Wizard Hog Rider Fireball Barbarian Barrel
Fireball Electro Wizard
Fireball
Mega Knight Fireball Zap Electro Wizard Barbarian Barrel Guards
Inferno Dragon
Fireball
Inferno Dragon Guards Electro Wizard
Fireball Barbarian Barrel Hog Rider Electro Wizard
Zap Electro Wizard Barbarian Barrel Fireball Guards
Barbarian Barrel Mega Knight Fireball Electro Wizard
Mega Knight Fireball Barbarian Barrel Electro Wizard Guards
Fireball
Fireball Electro Wizard
Fireball Mega Knight Guards
Mega Knight Fireball Guards Electro Wizard Barbarian Barrel Zap
Mega Knight Electro Wizard Barbarian Barrel Zap Fireball Guards
Fireball Electro Wizard Barbarian Barrel Mega Knight Guards Zap
Guards Electro Wizard Barbarian Barrel Mega Knight
Fireball Zap Electro Wizard
Electro Wizard Inferno Dragon
Mega Knight Fireball
Zap Barbarian Barrel Guards Mega Knight Inferno Dragon Electro Wizard
Guards Zap Electro Wizard Mega Knight
Electro Wizard Barbarian Barrel Fireball Mega Knight
Electro Wizard Fireball Inferno Dragon Zap
Mega Knight Electro Wizard Inferno Dragon
Mega Knight Electro Wizard Barbarian Barrel Guards
Fireball Electro Wizard
Inferno Dragon Mega Knight Electro Wizard Barbarian Barrel
Guards Mega Knight Inferno Dragon Electro Wizard
Hog Rider Electro Wizard Mega Knight Inferno Dragon Barbarian Barrel
Inferno Dragon Mega Knight
Inferno Dragon Guards Electro Wizard
Inferno Dragon Electro Wizard
Guards Electro Wizard Mega Knight
Electro Wizard Fireball Barbarian Barrel Guards Mega Knight
Guards Electro Wizard Mega Knight Zap Barbarian Barrel
Zap Guards Inferno Dragon Electro Wizard Mega Knight
Electro Wizard Barbarian Barrel Mega Knight Guards
Fireball Zap Mega Knight Barbarian Barrel Electro Wizard
Fireball Zap Electro Wizard Guards Mega Knight
Electro Wizard Zap Fireball
Guards Fireball Mega Knight Electro Wizard
Electro Wizard Fireball Barbarian Barrel Guards Mega Knight
Electro Wizard Mega Knight Zap
Guards Electro Wizard Barbarian Barrel Zap Mega Knight
Electro Wizard Guards Zap Barbarian Barrel Mega Knight
Inferno Dragon Electro Wizard Zap Fireball
Mega Knight Guards Inferno Dragon

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Zap Mega Knight Barbarian Barrel Electro Wizard Fireball
Barbarian Barrel Mega Knight Electro Wizard
Barbarian Barrel Zap Mega Knight Guards Electro Wizard
Zap Electro Wizard Barbarian Barrel Mega Knight Guards
Zap Electro Wizard Fireball
Zap Barbarian Barrel Electro Wizard
Mega Knight Fireball Barbarian Barrel Guards Electro Wizard
Guards Mega Knight Inferno Dragon Electro Wizard Barbarian Barrel
Electro Wizard Fireball
Fireball
Inferno Dragon Guards Electro Wizard
Barbarian Barrel
Electro Wizard Mega Knight
Fireball Electro Wizard Zap Barbarian Barrel
Mega Knight Fireball Electro Wizard Barbarian Barrel

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord