Bộ bài 3.5


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Godly!
Synergy Deck synergy Tốt

2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Fire Spirits Minion Mega Minion Electro Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Mega Minion Giant Electro Wizard Sparky

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Giant

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Giant

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Fire Spirits Giant

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Electro Wizard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Giant Skeleton Army Sparky
Giant Snowball Fire Spirits Minion Mega Minion Skeleton Army
Zap Fire Spirits Minion Skeleton Army Sparky
Barbarian Barrel Fire Spirits Skeleton Army Electro Wizard Sparky
The Log Fire Spirits Skeleton Army Sparky
Earthquake Skeleton Army
Arrows Fire Spirits Minion Skeleton Army
Royal Delivery Fire Spirits Minion Mega Minion Skeleton Army Electro Wizard Sparky
Fireball Minion Mega Minion Skeleton Army Electro Wizard Sparky
Poison Minion Mega Minion Skeleton Army Electro Wizard Sparky
Lightning Mega Minion Electro Wizard Sparky
Rocket Sparky

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Fire Spirits

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Fire Spirits Sparky

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Fire Spirits Mega Minion Skeleton Army Sparky

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Skeleton Army

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Fire Spirits Minion Electro Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Fire Spirits Minion Mega Minion Skeleton Army Electro Wizard Giant Sparky

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

10 Zap Fire Spirits Minion Mega Minion

Sự hiệp lực   5 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Mega Minion Electro Wizard Fire Spirits Giant
Fire Spirits + Zap Sparky
Minion + Giant Mega Minion
Mega Minion + Zap Giant Electro Wizard Minion
+ Mega Minion Minion Zap Electro Wizard Skeleton Army Sparky
+ Giant
+ Mega Minion Zap Giant
+ Fire Spirits Giant

Khắc tinh   57 83

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Mega Minion Minion Electro Wizard
Electro Wizard Fire Spirits Mega Minion Skeleton Army Zap Minion
Skeleton Army Zap Electro Wizard Fire Spirits
Electro Wizard
Giant Mega Minion Electro Wizard Skeleton Army Minion
Mega Minion Electro Wizard
Mega Minion Fire Spirits Electro Wizard Skeleton Army Sparky Minion
Fire Spirits Zap Mega Minion Minion Electro Wizard
Sparky Mega Minion Electro Wizard Skeleton Army
Skeleton Army Sparky Minion Mega Minion Electro Wizard
Skeleton Army Minion Mega Minion Electro Wizard Fire Spirits Sparky
Sparky Skeleton Army
Mega Minion Minion Fire Spirits Zap Electro Wizard
Mega Minion Zap Fire Spirits Skeleton Army Electro Wizard
Sparky Skeleton Army
Mega Minion Skeleton Army Fire Spirits Minion Electro Wizard
Minion Mega Minion Skeleton Army Electro Wizard Fire Spirits
Sparky Skeleton Army Fire Spirits Mega Minion Electro Wizard Minion
Minion Mega Minion Sparky Electro Wizard
Electro Wizard Skeleton Army Mega Minion Sparky Zap Fire Spirits Minion
Electro Wizard Giant
Fire Spirits Mega Minion Minion Electro Wizard
Mega Minion Minion Sparky
Sparky Skeleton Army Fire Spirits Zap Electro Wizard
Sparky Mega Minion Skeleton Army Minion
Skeleton Army Mega Minion Sparky Electro Wizard Minion
Electro Wizard Mega Minion Giant
Zap Skeleton Army Minion Electro Wizard Mega Minion Sparky Fire Spirits
Mega Minion Electro Wizard
Fire Spirits Mega Minion Skeleton Army Electro Wizard
Mega Minion Minion Electro Wizard Giant
Skeleton Army Fire Spirits
Electro Wizard Zap Fire Spirits Skeleton Army
Minion Zap Skeleton Army Electro Wizard Fire Spirits
Skeleton Army Fire Spirits Electro Wizard Zap Mega Minion Minion
Fire Spirits Minion Mega Minion Skeleton Army Electro Wizard
Zap Fire Spirits Electro Wizard
Mega Minion Minion Electro Wizard
Skeleton Army Zap Minion Electro Wizard Mega Minion
Skeleton Army Fire Spirits Zap Electro Wizard Mega Minion Minion
Electro Wizard Sparky Mega Minion
Electro Wizard Mega Minion Minion Zap Fire Spirits
Mega Minion Minion Skeleton Army Electro Wizard
Skeleton Army Minion Electro Wizard Mega Minion Sparky
Electro Wizard Mega Minion Minion
Mega Minion Skeleton Army Electro Wizard
Skeleton Army Mega Minion Electro Wizard
Skeleton Army Giant Sparky Minion Electro Wizard Mega Minion
Mega Minion Sparky
Mega Minion Skeleton Army Minion Electro Wizard Sparky
Skeleton Army Mega Minion Electro Wizard Sparky Minion
Skeleton Army Fire Spirits Electro Wizard Mega Minion Minion
Electro Wizard Mega Minion Minion Fire Spirits
Skeleton Army Electro Wizard Zap Mega Minion Fire Spirits Minion
Mega Minion Zap Sparky Electro Wizard Skeleton Army Minion
Sparky Skeleton Army Electro Wizard
Minion Electro Wizard Zap Mega Minion
Electro Wizard Fire Spirits Mega Minion Zap Skeleton Army Minion
Zap Mega Minion Electro Wizard Minion Fire Spirits Skeleton Army
Skeleton Army Fire Spirits Electro Wizard Mega Minion Minion
Skeleton Army Fire Spirits Electro Wizard Mega Minion Minion
Skeleton Army Electro Wizard Sparky Zap
Electro Wizard Skeleton Army Minion Zap Mega Minion
Zap Electro Wizard Minion Mega Minion Fire Spirits Skeleton Army
Minion Mega Minion Zap Electro Wizard
Mega Minion Minion Sparky

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Zap Electro Wizard Fire Spirits Sparky Minion Skeleton Army
Fire Spirits Mega Minion Electro Wizard
Zap Fire Spirits Skeleton Army Mega Minion Electro Wizard Minion
Fire Spirits Electro Wizard Zap Mega Minion
Electro Wizard Zap Minion Fire Spirits Mega Minion
Zap Fire Spirits Mega Minion Electro Wizard
Mega Minion Electro Wizard Fire Spirits
Skeleton Army Mega Minion Minion Electro Wizard Sparky Fire Spirits
Fire Spirits Minion Mega Minion Electro Wizard
Mega Minion Minion Skeleton Army
Skeleton Army Electro Wizard
Fire Spirits
Mega Minion Electro Wizard
Electro Wizard Minion Mega Minion Zap Fire Spirits
Electro Wizard Mega Minion Fire Spirits

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord