Bộ bài 3.8


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Godly!
Synergy Deck synergy Tuyệt!

1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Fire Spirits Musketeer Wizard Electro Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Knight Musketeer Wizard P.E.K.K.A Electro Wizard

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Goblin Barrel P.E.K.K.A

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Barrel

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Goblin Barrel

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Fire Spirits Knight P.E.K.K.A

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Goblin Barrel Electro Wizard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Goblin Barrel
Giant Snowball Fire Spirits Musketeer Goblin Barrel
Zap Fire Spirits Goblin Barrel
Barbarian Barrel Fire Spirits Knight Musketeer Wizard Goblin Barrel Electro Wizard
The Log Fire Spirits Musketeer Goblin Barrel
Earthquake Goblin Barrel
Arrows Fire Spirits Goblin Barrel
Royal Delivery Fire Spirits Knight Musketeer Wizard Goblin Barrel P.E.K.K.A Electro Wizard
Fireball Musketeer Wizard Goblin Barrel Electro Wizard
Poison Musketeer Wizard Electro Wizard
Lightning Knight Musketeer Wizard Electro Wizard
Rocket Musketeer Wizard

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Fire Spirits Wizard

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Fire Spirits Wizard

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Fire Spirits Knight P.E.K.K.A

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Goblin Barrel

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Fire Spirits Musketeer Wizard Goblin Barrel Electro Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Fire Spirits Knight Goblin Barrel Musketeer Electro Wizard Wizard P.E.K.K.A

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

10 Zap Fire Spirits Knight Goblin Barrel

Sự hiệp lực   7 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + P.E.K.K.A Electro Wizard Fire Spirits Knight
Fire Spirits + Knight Zap Goblin Barrel P.E.K.K.A
Knight + Fire Spirits Musketeer Goblin Barrel Electro Wizard Zap Wizard
Musketeer + Knight Electro Wizard P.E.K.K.A
+ P.E.K.K.A Knight
+ Knight Fire Spirits Electro Wizard
+ Zap Electro Wizard Fire Spirits Wizard Musketeer
+ P.E.K.K.A Knight Zap Musketeer Goblin Barrel

Khắc tinh   53 86

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Knight Electro Wizard
Electro Wizard Fire Spirits Knight Musketeer Zap Wizard
Zap Electro Wizard Wizard Knight Fire Spirits
Knight Electro Wizard
Wizard Knight P.E.K.K.A Goblin Barrel Electro Wizard Musketeer
Wizard Musketeer Electro Wizard
Wizard Fire Spirits Electro Wizard Musketeer P.E.K.K.A
Wizard Fire Spirits Electro Wizard Zap Musketeer
P.E.K.K.A Wizard Knight Electro Wizard
P.E.K.K.A Electro Wizard Knight Musketeer Wizard
P.E.K.K.A Musketeer Wizard Fire Spirits Electro Wizard Knight
Wizard
Wizard Musketeer Electro Wizard Zap Fire Spirits
Electro Wizard Musketeer Zap Knight Fire Spirits Wizard
Wizard Musketeer Knight P.E.K.K.A
Knight P.E.K.K.A Electro Wizard Musketeer Fire Spirits
Knight Musketeer P.E.K.K.A Fire Spirits Electro Wizard
P.E.K.K.A Knight Musketeer Fire Spirits Electro Wizard
Wizard Musketeer P.E.K.K.A Knight Electro Wizard
Electro Wizard P.E.K.K.A Wizard Zap Fire Spirits Knight Musketeer
Electro Wizard Musketeer Goblin Barrel Wizard Knight
Electro Wizard Fire Spirits Wizard Musketeer
Musketeer P.E.K.K.A
Wizard Zap Fire Spirits Electro Wizard P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Musketeer Knight
Knight
P.E.K.K.A Electro Wizard Knight Musketeer
Musketeer Goblin Barrel Knight Electro Wizard
Electro Wizard Zap Musketeer Fire Spirits
Musketeer Knight Wizard Electro Wizard
Fire Spirits Wizard Electro Wizard P.E.K.K.A
Goblin Barrel
P.E.K.K.A Musketeer Electro Wizard
Fire Spirits Wizard P.E.K.K.A
Wizard Fire Spirits P.E.K.K.A Zap Electro Wizard
Zap Wizard Electro Wizard Fire Spirits
Fire Spirits Electro Wizard Wizard Musketeer Zap
Wizard Fire Spirits Musketeer Electro Wizard Knight
Zap Electro Wizard Wizard Fire Spirits
Musketeer Wizard Electro Wizard Knight
Musketeer Wizard Knight
P.E.K.K.A Zap Musketeer Electro Wizard Knight
P.E.K.K.A Knight Fire Spirits Electro Wizard Zap
Electro Wizard Musketeer Knight Wizard
Electro Wizard Wizard Musketeer Zap Fire Spirits
P.E.K.K.A Electro Wizard Musketeer Knight
P.E.K.K.A Knight Musketeer Electro Wizard
Wizard Electro Wizard Musketeer
Knight Musketeer P.E.K.K.A Electro Wizard
P.E.K.K.A Electro Wizard Knight
P.E.K.K.A Electro Wizard Wizard Musketeer Knight Goblin Barrel
P.E.K.K.A Knight Musketeer
P.E.K.K.A Musketeer Knight Electro Wizard
P.E.K.K.A Electro Wizard Knight
Knight Electro Wizard Fire Spirits P.E.K.K.A Musketeer
Electro Wizard Goblin Barrel Wizard Fire Spirits Musketeer Knight
Knight P.E.K.K.A Electro Wizard Musketeer Fire Spirits Zap
Zap Electro Wizard P.E.K.K.A Wizard Knight Musketeer
Knight Musketeer Wizard P.E.K.K.A Electro Wizard
Electro Wizard Zap Knight
Zap Knight Wizard P.E.K.K.A Musketeer Electro Wizard Fire Spirits
Zap Electro Wizard Musketeer Wizard Fire Spirits
P.E.K.K.A Knight Electro Wizard Musketeer Fire Spirits Wizard
Knight Musketeer P.E.K.K.A Electro Wizard Fire Spirits
Electro Wizard Zap Musketeer Wizard P.E.K.K.A
Electro Wizard Wizard Zap Knight
Zap P.E.K.K.A Electro Wizard Fire Spirits Knight
Electro Wizard Wizard Zap Musketeer
P.E.K.K.A Knight Wizard

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Fire Spirits Electro Wizard Wizard Zap Knight Musketeer
Wizard Knight Electro Wizard Fire Spirits
Zap Wizard Fire Spirits Musketeer Knight Electro Wizard
Fire Spirits Electro Wizard Zap Wizard Musketeer Knight
Zap Electro Wizard Wizard Musketeer Fire Spirits
Zap Fire Spirits Knight Musketeer Electro Wizard Wizard
Fire Spirits Musketeer Knight Wizard Electro Wizard
Musketeer Knight Fire Spirits Electro Wizard Wizard
Fire Spirits Wizard Musketeer Electro Wizard
Musketeer
Musketeer Electro Wizard
Wizard Fire Spirits
Electro Wizard Musketeer Knight
Musketeer Zap Fire Spirits Electro Wizard
Fire Spirits Electro Wizard Knight Musketeer

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord