Bộ bài 4.0


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tốt

2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Fire Spirits Inferno Dragon

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Valkyrie Prince Inferno Dragon Lumberjack Mega Knight

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Hog Rider Prince Lumberjack Mega Knight

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Fire Spirits Hog Rider Valkyrie Prince Lumberjack Mega Knight

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Hog Rider Valkyrie Lumberjack

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Hog Rider Prince Inferno Dragon
Giant Snowball Fire Spirits Hog Rider Inferno Dragon Lumberjack
Zap Fire Spirits Prince Inferno Dragon
Barbarian Barrel Fire Spirits Valkyrie Lumberjack
The Log Fire Spirits Hog Rider Prince Lumberjack
Earthquake Hog Rider
Arrows Fire Spirits
Royal Delivery Fire Spirits Hog Rider Valkyrie Prince Inferno Dragon Lumberjack
Fireball Hog Rider Inferno Dragon Lumberjack
Poison
Lightning Valkyrie Prince Inferno Dragon Lumberjack
Rocket Hog Rider Valkyrie Prince Inferno Dragon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Fire Spirits

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Fire Spirits Valkyrie Mega Knight

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Fire Spirits Valkyrie Prince Inferno Dragon Mega Knight

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Fire Spirits

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Fire Spirits Hog Rider Valkyrie Inferno Dragon Lumberjack Prince Mega Knight

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Zap Fire Spirits Hog Rider Valkyrie

Sự hiệp lực   3 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Hog Rider Fire Spirits Prince Mega Knight
Fire Spirits + Hog Rider Zap Prince Lumberjack
Hog Rider + Fire Spirits Zap Valkyrie Prince Lumberjack Mega Knight
Valkyrie + Hog Rider
+ Fire Spirits Zap Hog Rider
+ Mega Knight
+ Hog Rider Fire Spirits
+ Hog Rider Zap Inferno Dragon

Khắc tinh   44 77

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Mega Knight Prince Valkyrie
Valkyrie Fire Spirits Zap
Zap Mega Knight Valkyrie Fire Spirits Lumberjack
Mega Knight Hog Rider Lumberjack Valkyrie Inferno Dragon Prince
Inferno Dragon
Fire Spirits Mega Knight Valkyrie
Fire Spirits Zap
Valkyrie Mega Knight Lumberjack Prince
Lumberjack Prince Inferno Dragon
Mega Knight Valkyrie Prince Fire Spirits
Mega Knight Valkyrie
Inferno Dragon Fire Spirits Zap
Mega Knight Fire Spirits Valkyrie Zap
Mega Knight Valkyrie Lumberjack Prince
Lumberjack Fire Spirits Mega Knight Prince Valkyrie Inferno Dragon
Valkyrie Prince Fire Spirits Mega Knight Lumberjack
Fire Spirits Lumberjack Inferno Dragon Mega Knight Prince
Mega Knight Inferno Dragon Valkyrie
Lumberjack Mega Knight Prince Zap Valkyrie Fire Spirits
Hog Rider
Fire Spirits
Prince
Mega Knight Zap Valkyrie Fire Spirits
Lumberjack Inferno Dragon Prince
Prince Inferno Dragon Lumberjack Valkyrie
Hog Rider
Zap Fire Spirits
Prince Mega Knight Valkyrie Lumberjack
Fire Spirits Mega Knight Valkyrie
Valkyrie
Valkyrie Mega Knight Fire Spirits
Mega Knight Lumberjack Fire Spirits Prince Valkyrie Zap
Mega Knight Zap Fire Spirits Valkyrie
Mega Knight Fire Spirits Valkyrie Zap Lumberjack
Valkyrie Fire Spirits Lumberjack Mega Knight
Zap Fire Spirits
Inferno Dragon
Mega Knight Valkyrie
Valkyrie Lumberjack Inferno Dragon Zap Mega Knight Prince
Valkyrie Prince Mega Knight Zap Fire Spirits
Valkyrie Mega Knight Lumberjack
Fire Spirits Inferno Dragon Zap
Prince Inferno Dragon Mega Knight
Mega Knight Valkyrie Prince
Prince Lumberjack Inferno Dragon Valkyrie Mega Knight
Inferno Dragon Valkyrie Prince Mega Knight
Valkyrie Inferno Dragon Prince Hog Rider Mega Knight
Inferno Dragon Valkyrie Mega Knight Prince Lumberjack
Inferno Dragon
Inferno Dragon Prince Lumberjack
Fire Spirits Lumberjack Valkyrie Prince Mega Knight
Valkyrie Lumberjack Mega Knight Fire Spirits
Valkyrie Lumberjack Prince Mega Knight Fire Spirits Zap
Mega Knight Lumberjack Zap Prince Valkyrie Inferno Dragon
Lumberjack Mega Knight Prince Valkyrie
Valkyrie Lumberjack Prince Mega Knight Zap
Lumberjack Mega Knight Valkyrie Zap Fire Spirits
Zap Fire Spirits
Valkyrie Lumberjack Mega Knight Prince Fire Spirits
Valkyrie Mega Knight Fire Spirits Lumberjack Prince
Mega Knight Prince Lumberjack Zap
Valkyrie Lumberjack Zap Mega Knight
Zap Prince Mega Knight Lumberjack Valkyrie Fire Spirits
Inferno Dragon Zap
Inferno Dragon Mega Knight Valkyrie Prince Lumberjack

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Zap Mega Knight Fire Spirits Valkyrie
Fire Spirits Mega Knight
Fire Spirits Mega Knight Zap Lumberjack Valkyrie
Mega Knight Fire Spirits Zap Valkyrie Lumberjack
Zap Fire Spirits
Fire Spirits Zap Valkyrie
Mega Knight Lumberjack Valkyrie Fire Spirits
Lumberjack Valkyrie Fire Spirits Inferno Dragon Mega Knight Prince
Fire Spirits
Prince Inferno Dragon Valkyrie
Fire Spirits
Prince Mega Knight Lumberjack
Zap Fire Spirits
Mega Knight Prince Fire Spirits Valkyrie

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord