Bộ bài 3.6


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tồi tệ

2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Fire Spirits Goblin Gang Mega Minion Executioner

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Mega Minion Valkyrie Executioner Lava Hound

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Lava Hound

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Gang

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Fire Spirits Goblin Gang Valkyrie Lava Hound

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Valkyrie Lava Hound

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Giant Snowball Fire Spirits Goblin Gang Lava Hound
Zap Fire Spirits Goblin Gang
Tornado Lava Hound
The Log Fire Spirits Goblin Gang
Arrows Fire Spirits Goblin Gang Lava Hound
Fireball Goblin Gang Mega Minion Executioner Lava Hound
Poison Goblin Gang Executioner Lava Hound
Lightning Valkyrie Executioner
Rocket Valkyrie Executioner

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Fire Spirits Executioner

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Fire Spirits Valkyrie Executioner

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Fire Spirits Mega Minion Clone Executioner

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Fire Spirits Goblin Gang Lava Hound

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Fire Spirits Goblin Gang Mega Minion Clone Valkyrie Executioner Lava Hound

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

10 Zap Fire Spirits Goblin Gang Mega Minion

Sự hiệp lực   4 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Mega Minion Fire Spirits Lava Hound Executioner
Fire Spirits + Zap
Goblin Gang +
Mega Minion + Zap Lava Hound Valkyrie Clone
+ Mega Minion Executioner
+ Lava Hound Mega Minion
+ Valkyrie Zap
+ Clone Mega Minion Zap

Khắc tinh   53 80

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Valkyrie Executioner Zap Goblin Gang Fire Spirits Mega Minion
Executioner Zap Valkyrie Goblin Gang Fire Spirits
Mega Minion Valkyrie Goblin Gang Executioner
Mega Minion Executioner Fire Spirits Valkyrie
Executioner Fire Spirits Zap Goblin Gang Mega Minion
Valkyrie Executioner Goblin Gang Mega Minion
Goblin Gang Mega Minion
Valkyrie Goblin Gang Executioner Fire Spirits Mega Minion
Executioner Valkyrie
Mega Minion Executioner Zap Goblin Gang Fire Spirits
Valkyrie Goblin Gang Zap Fire Spirits Mega Minion Executioner
Goblin Gang Valkyrie Executioner
Goblin Gang Mega Minion Fire Spirits Valkyrie
Mega Minion Executioner Valkyrie Goblin Gang Fire Spirits
Goblin Gang Mega Minion Fire Spirits Executioner
Mega Minion Executioner Goblin Gang Valkyrie
Goblin Gang Valkyrie Executioner Zap Fire Spirits Mega Minion
Executioner
Executioner Mega Minion Fire Spirits Goblin Gang
Fire Spirits Valkyrie Zap Goblin Gang Executioner
Mega Minion
Mega Minion Valkyrie
Executioner Mega Minion
Mega Minion Valkyrie Goblin Gang Executioner
Executioner Valkyrie Fire Spirits Goblin Gang Mega Minion
Executioner Mega Minion Valkyrie
Valkyrie Fire Spirits
Executioner Goblin Gang Fire Spirits Valkyrie Zap
Zap Executioner Fire Spirits Valkyrie
Goblin Gang Fire Spirits Mega Minion Valkyrie Zap Executioner
Executioner Fire Spirits Valkyrie Mega Minion Goblin Gang
Zap Executioner Fire Spirits
Mega Minion Goblin Gang Executioner
Executioner Valkyrie
Valkyrie Zap Mega Minion
Valkyrie Zap Fire Spirits Goblin Gang Mega Minion
Valkyrie Executioner Mega Minion
Mega Minion Zap Executioner Fire Spirits
Mega Minion Goblin Gang
Goblin Gang Executioner Mega Minion Valkyrie
Executioner Mega Minion
Mega Minion Executioner Valkyrie
Valkyrie Goblin Gang Executioner Mega Minion
Valkyrie Mega Minion Executioner
Valkyrie Executioner Mega Minion
Mega Minion Goblin Gang
Mega Minion
Fire Spirits Mega Minion Executioner Valkyrie Goblin Gang
Mega Minion Executioner Goblin Gang Fire Spirits Valkyrie
Goblin Gang Executioner Zap Valkyrie Fire Spirits Mega Minion
Valkyrie Zap Mega Minion Executioner Goblin Gang
Goblin Gang Valkyrie Executioner
Valkyrie Mega Minion Executioner Zap Goblin Gang
Executioner Valkyrie Fire Spirits Mega Minion Zap Goblin Gang
Zap Mega Minion Fire Spirits Goblin Gang
Valkyrie Goblin Gang Fire Spirits Mega Minion Executioner
Goblin Gang Valkyrie Mega Minion Fire Spirits Executioner
Zap Goblin Gang
Executioner Valkyrie Mega Minion Goblin Gang Zap
Zap Mega Minion Fire Spirits Goblin Gang Valkyrie
Mega Minion Executioner Lava Hound Zap
Goblin Gang Valkyrie Mega Minion

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Valkyrie Fire Spirits Executioner Zap Goblin Gang
Mega Minion Executioner Goblin Gang Fire Spirits
Executioner Fire Spirits Zap Valkyrie Goblin Gang Mega Minion
Zap Executioner Fire Spirits Valkyrie Mega Minion Goblin Gang
Zap Executioner Goblin Gang Mega Minion Fire Spirits
Fire Spirits Zap Executioner Valkyrie Mega Minion
Mega Minion Executioner Valkyrie Goblin Gang Fire Spirits
Mega Minion Executioner Valkyrie Goblin Gang Fire Spirits
Executioner Goblin Gang Mega Minion Fire Spirits
Mega Minion Executioner Valkyrie
Mega Minion Clone
Valkyrie Clone
Mega Minion Goblin Gang
Executioner Mega Minion Zap Fire Spirits
Mega Minion
Zap Mega Minion Fire Spirits Goblin Gang Clone
Goblin Gang Valkyrie
Zap
Executioner Mega Minion Fire Spirits Valkyrie Goblin Gang

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord