Bộ bài 4.3


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tồi tệ
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 problems 1 warnings Why?

Thẻ còn thiếu trong bộ sưu tập của bạn

Goblin Cage Ram Rider

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có điều kiện thắng rõ ràng!

Để giành chiến thắng trong trò chơi dễ dàng hơn, tốt nhất là nên có ít nhất một trong những thẻ tốt để gây sát thương cho tháp. Không có thẻ như vậy trong bộ bài của bạn. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có cách ép buộc đối thủ của bạn phải chi tiêu tiên dược.

Khi đối thủ của bạn chơi đơn vị có chi phí cao (6 hoặc nhiều hơn) ở phía sau, bạn phải có khả năng đối phó với hắn ta, tốt hơn bằng cách tấn công bên làn đường khác không để hắn ta xây dựng một cú đẩy lớn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Minion Horde Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Wizard Elixir Collector Giant Skeleton

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Còn thiếu

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Fireball

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball Elixir Collector

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Minion Horde Giant Skeleton

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Giant Skeleton

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Horde Skeleton Army Clone Giant Skeleton
Giant Snowball Minion Horde Skeleton Army Clone
Zap Minion Horde Skeleton Army Clone
Barbarian Barrel Wizard Skeleton Army Clone Giant Skeleton
The Log Skeleton Army Clone Giant Skeleton
Earthquake Elixir Collector Skeleton Army Clone
Arrows Minion Horde Skeleton Army Clone
Royal Delivery Minion Horde Wizard Skeleton Army Clone Giant Skeleton
Fireball Minion Horde Wizard Elixir Collector Skeleton Army Clone
Poison Minion Horde Wizard Elixir Collector Skeleton Army Clone
Lightning Wizard Elixir Collector
Rocket Minion Horde Wizard Elixir Collector

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Fireball Wizard

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Fireball Wizard

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Elixir Collector Skeleton Army Clone Giant Skeleton

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Skeleton Army

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Horde Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Skeleton Army Clone Fireball Minion Horde Wizard Elixir Collector Giant Skeleton

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Zap Skeleton Army Clone Fireball

Sự hiệp lực   4 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Fireball Minion Horde
Minion Horde + Zap Clone Skeleton Army
Fireball + Zap
Wizard + Giant Skeleton
+
+ Clone Minion Horde
+ Giant Skeleton Skeleton Army Minion Horde
+ Clone Wizard

Khắc tinh   58 73

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Fireball
Skeleton Army Minion Horde Zap Wizard Fireball
Skeleton Army Zap Wizard Minion Horde Fireball Giant Skeleton
Fireball
Minion Horde Wizard Skeleton Army Fireball Giant Skeleton
Fireball Wizard
Wizard Skeleton Army Minion Horde Fireball Giant Skeleton
Minion Horde Wizard Fireball Zap
Giant Skeleton Minion Horde Fireball Skeleton Army Wizard
Minion Horde Skeleton Army Wizard
Skeleton Army Wizard Minion Horde Giant Skeleton
Wizard Giant Skeleton Skeleton Army
Wizard Zap Minion Horde Fireball
Fireball Zap Skeleton Army Wizard
Skeleton Army Wizard Minion Horde
Skeleton Army Minion Horde
Giant Skeleton Fireball Skeleton Army Minion Horde
Minion Horde Skeleton Army
Minion Horde Wizard
Skeleton Army Minion Horde Giant Skeleton Fireball Zap Wizard
Wizard Fireball
Fireball Wizard Minion Horde
Minion Horde Fireball
Fireball Skeleton Army Giant Skeleton Wizard Minion Horde Zap
Skeleton Army Minion Horde
Fireball
Skeleton Army Minion Horde
Fireball
Zap Skeleton Army Giant Skeleton Minion Horde Fireball Clone
Giant Skeleton Fireball Wizard
Wizard Fireball Minion Horde Skeleton Army
Fireball Elixir Collector
Fireball
Fireball Giant Skeleton Wizard Minion Horde Skeleton Army
Fireball Skeleton Army Wizard Zap Minion Horde
Zap Skeleton Army Wizard Fireball Minion Horde
Skeleton Army Fireball Wizard Zap Minion Horde
Wizard Skeleton Army
Fireball Zap Wizard Minion Horde
Minion Horde Wizard
Fireball Wizard
Minion Horde Skeleton Army Zap
Skeleton Army Minion Horde Zap Giant Skeleton
Wizard Fireball Giant Skeleton
Wizard Minion Horde Zap Fireball
Minion Horde Skeleton Army Giant Skeleton
Skeleton Army Minion Horde Giant Skeleton
Fireball Minion Horde Wizard
Skeleton Army Giant Skeleton
Skeleton Army Minion Horde Giant Skeleton
Minion Horde Skeleton Army Wizard Giant Skeleton
Giant Skeleton Minion Horde
Skeleton Army Minion Horde
Minion Horde Skeleton Army
Skeleton Army
Fireball Wizard
Skeleton Army Giant Skeleton Zap Minion Horde
Wizard Zap Minion Horde Skeleton Army
Skeleton Army Wizard Giant Skeleton
Fireball Giant Skeleton Zap
Zap Wizard Fireball Skeleton Army Minion Horde
Zap Minion Horde Fireball Skeleton Army Wizard
Skeleton Army Minion Horde Wizard Fireball
Skeleton Army Minion Horde Fireball
Skeleton Army Zap Minion Horde Wizard
Skeleton Army Minion Horde Wizard Zap
Minion Horde Zap Giant Skeleton Skeleton Army
Minion Horde Fireball Wizard Zap
Wizard Giant Skeleton Minion Horde

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Zap Wizard Fireball Skeleton Army
Wizard
Wizard Skeleton Army Zap Minion Horde
Zap Wizard
Zap Fireball Minion Horde Wizard
Zap Wizard
Fireball Wizard
Skeleton Army Wizard Minion Horde Giant Skeleton
Wizard Fireball Minion Horde
Fireball Clone Skeleton Army
Skeleton Army Clone Minion Horde
Wizard
Fireball Zap
Fireball

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord