Bộ bài 3.5


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Godly!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Godly!
Synergy Deck synergy Tốt

3 problems Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có điều kiện thắng rõ ràng!

Để giành chiến thắng trong trò chơi dễ dàng hơn, tốt nhất là nên có ít nhất một trong những thẻ tốt để gây sát thương cho tháp. Không có thẻ như vậy trong bộ bài của bạn. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
VẤN ĐỀ Không có đơn vị phòng không gây sát thương cao!

Bạn không có đơn vị nào có thể tấn công trên không và gây sát thương cao. Bạn có thể sẽ gặp rắc rối với các thẻ này:

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
VẤN ĐỀ Không có đơn vị đối đất gây sát thương cao!

Bạn không có đơn vị nào có thể tấn công dưới đất và gây sát thương cao. Bạn có thể sẽ gặp rắc rối với các thẻ này:

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Furnace Baby Dragon Executioner Princess

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Furnace

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Bomber Furnace Baby Dragon Executioner Princess

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Còn thiếu

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Fireball Tornado

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Princess

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Baby Dragon Princess

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Bomber
Giant Snowball Bomber Furnace Baby Dragon Princess
Zap Bomber Furnace Princess
Barbarian Barrel Bomber Furnace Executioner Princess
The Log Bomber Furnace Princess
Earthquake Bomber Furnace
Arrows Bomber Furnace Princess
Royal Delivery Bomber Baby Dragon Executioner Princess
Fireball Bomber Furnace Baby Dragon Executioner Princess
Poison Bomber Furnace Executioner Princess
Lightning Furnace Baby Dragon Executioner
Rocket Furnace Executioner

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Fireball Furnace Tornado Baby Dragon Executioner Princess

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Bomber Fireball Furnace Tornado Baby Dragon Executioner Princess

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Tornado Baby Dragon Executioner Princess

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Princess

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Furnace

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Bomber Tornado Princess Fireball Furnace Baby Dragon Executioner

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Zap Bomber Tornado Princess

Sự hiệp lực   5 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Fireball Tornado Princess Executioner
Bomber + Tornado
Fireball + Zap Tornado Princess
Furnace + Tornado
+ Zap Fireball Princess Executioner Furnace Bomber Baby Dragon
+ Tornado
+ Tornado Zap
+ Tornado Zap Fireball

Khắc tinh   46 82

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Executioner Baby Dragon Fireball Princess Bomber Tornado
Executioner Tornado Princess Baby Dragon Furnace Zap Fireball
Executioner Tornado Zap Princess Furnace Fireball Baby Dragon
Fireball Princess Baby Dragon
Baby Dragon Bomber Furnace Fireball Executioner
Baby Dragon Fireball Executioner
Furnace Executioner Princess Baby Dragon Bomber Fireball Tornado
Princess Furnace Baby Dragon Fireball Executioner Zap Tornado
Bomber Executioner Baby Dragon Furnace Fireball Princess
Furnace
Tornado Executioner Furnace Bomber
Baby Dragon Executioner
Furnace Tornado Princess Executioner Zap Baby Dragon Fireball
Princess Baby Dragon Fireball Tornado Executioner Zap
Bomber Executioner
Tornado Bomber
Tornado Baby Dragon Executioner Fireball Princess
Tornado Furnace Executioner Bomber
Princess Bomber Executioner Baby Dragon
Furnace Fireball Bomber Executioner Tornado Zap
Princess Executioner Furnace Baby Dragon Fireball Bomber
Fireball Tornado Baby Dragon Executioner Furnace Princess
Baby Dragon Princess Fireball
Fireball Baby Dragon Tornado Princess Executioner Zap
Fireball
Furnace Tornado
Executioner Fireball Princess Furnace
Zap Furnace Fireball Princess
Fireball Princess Tornado Executioner Baby Dragon
Fireball Executioner Bomber Tornado Baby Dragon Princess Furnace
Fireball
Executioner Fireball Bomber Furnace Baby Dragon Princess
Fireball Tornado Furnace Princess
Fireball Furnace Executioner Bomber Baby Dragon Zap Tornado
Zap Bomber Tornado Princess Baby Dragon Executioner Furnace Fireball
Fireball Tornado Princess Baby Dragon Zap Executioner Furnace Bomber
Bomber Baby Dragon Tornado Executioner Princess Furnace
Fireball Tornado Zap Executioner Princess Baby Dragon
Baby Dragon Tornado Princess Executioner
Fireball Princess Executioner
Zap Tornado
Zap
Princess Executioner Baby Dragon Tornado Bomber Fireball Furnace
Princess Tornado Furnace Fireball Zap Executioner
Baby Dragon
Executioner
Fireball Executioner Baby Dragon
Princess Executioner
Executioner Tornado
Executioner Furnace
Executioner
Furnace Tornado
Furnace Tornado
Tornado Bomber Executioner
Fireball Princess Tornado Bomber Baby Dragon Executioner
Zap Executioner Furnace
Executioner Zap Baby Dragon
Tornado Executioner
Fireball Baby Dragon Zap Executioner
Executioner Tornado Baby Dragon Furnace Bomber Princess Zap Fireball
Zap Baby Dragon Princess Tornado Fireball
Executioner Bomber Tornado Fireball
Tornado Executioner Baby Dragon Fireball Princess
Tornado Zap Furnace
Executioner Princess Furnace Tornado Zap Baby Dragon
Zap Princess Baby Dragon Furnace
Executioner Princess Zap Furnace Baby Dragon Fireball Tornado
Furnace

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Princess Furnace Zap Bomber Tornado Executioner Baby Dragon Fireball
Bomber Executioner Furnace Baby Dragon
Executioner Furnace Zap Baby Dragon Bomber Tornado Princess
Executioner Baby Dragon Princess Zap Tornado Bomber
Princess Executioner Baby Dragon Tornado Zap Furnace Fireball
Tornado Zap Princess Baby Dragon Bomber Executioner Furnace
Princess Fireball Executioner Baby Dragon Bomber Tornado
Princess Bomber Baby Dragon Tornado Executioner
Baby Dragon Executioner Furnace Tornado Fireball Princess
Fireball Baby Dragon Princess
Princess Executioner Tornado
Bomber Tornado
Executioner Fireball Princess Zap Baby Dragon Furnace Bomber
Bomber Executioner Fireball Princess

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord