Bộ bài 4.3


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 problems Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có điều kiện thắng rõ ràng!

Để giành chiến thắng trong trò chơi dễ dàng hơn, tốt nhất là nên có ít nhất một trong những thẻ tốt để gây sát thương cho tháp. Không có thẻ như vậy trong bộ bài của bạn. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Bats Goblin Gang Wizard Witch

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Bats Wizard Witch Mega Knight

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Còn thiếu

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Gang Elite Barbarians Mega Knight

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Goblin Gang Elite Barbarians Mega Knight

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Elite Barbarians

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Bats Goblin Gang Elite Barbarians
Giant Snowball Bats Goblin Gang Witch
Zap Bats Goblin Gang Witch
Barbarian Barrel Goblin Gang Elite Barbarians Wizard Witch
The Log Goblin Gang Elite Barbarians Witch
Earthquake Goblin Gang Witch
Arrows Bats Goblin Gang Witch
Royal Delivery Bats Goblin Gang Elite Barbarians Wizard Witch
Fireball Goblin Gang Elite Barbarians Wizard Witch
Poison Bats Goblin Gang Wizard Witch
Lightning Elite Barbarians Wizard Witch
Rocket Elite Barbarians Wizard Witch

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Fireball Wizard Witch

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Fireball Wizard Mega Knight

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Bats Mega Knight

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Elite Barbarians

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblin Gang Wizard Witch

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tuyệt!

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Bats Goblin Gang Fireball Wizard Witch Elite Barbarians Mega Knight

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Zap Bats Goblin Gang Fireball

Sự hiệp lực   3 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Elite Barbarians Fireball Mega Knight
Bats + Elite Barbarians Mega Knight
Goblin Gang +
Elite Barbarians + Zap Fireball Bats
+ Zap Elite Barbarians Mega Knight
+
+ Mega Knight
+ Zap Bats Fireball Witch

Khắc tinh   51 84

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Fireball Mega Knight Bats
Zap Goblin Gang Fireball Bats Wizard Witch
Wizard Mega Knight Goblin Gang Zap Witch Fireball
Fireball
Elite Barbarians Wizard Mega Knight Goblin Gang Fireball Witch Bats
Wizard Fireball
Mega Knight Wizard Elite Barbarians Fireball
Fireball Wizard Zap Goblin Gang Witch
Mega Knight Witch Wizard Elite Barbarians Goblin Gang Fireball
Elite Barbarians Wizard Witch Goblin Gang Bats
Mega Knight Elite Barbarians Goblin Gang Witch Wizard
Mega Knight Witch Wizard
Wizard Goblin Gang Fireball Bats Witch Zap
Fireball Mega Knight Zap Goblin Gang Wizard Witch
Mega Knight Witch Wizard Elite Barbarians Goblin Gang
Goblin Gang Elite Barbarians Bats Mega Knight Witch
Bats Fireball Mega Knight Elite Barbarians Goblin Gang
Elite Barbarians Mega Knight Goblin Gang Bats Witch
Goblin Gang Wizard Mega Knight Bats
Goblin Gang Mega Knight Zap Witch Fireball Elite Barbarians Wizard
Elite Barbarians Wizard Witch Fireball
Fireball Wizard Witch Bats Goblin Gang
Fireball Elite Barbarians
Mega Knight Fireball Wizard Zap Goblin Gang Witch
Bats
Fireball Witch
Elite Barbarians Bats Witch
Fireball Witch
Zap Goblin Gang Elite Barbarians Bats Witch Fireball
Elite Barbarians Fireball Wizard Mega Knight Goblin Gang
Wizard Mega Knight Fireball Elite Barbarians Goblin Gang
Fireball
Witch Fireball
Fireball Wizard Elite Barbarians Mega Knight
Mega Knight Fireball Elite Barbarians Witch Goblin Gang Wizard Zap
Zap Mega Knight Wizard Bats Witch Fireball
Goblin Gang Fireball Mega Knight Zap Wizard Bats
Wizard Mega Knight Witch Goblin Gang Bats
Zap Fireball Wizard
Witch Goblin Gang Wizard
Fireball Mega Knight Wizard Witch
Zap Mega Knight Witch
Elite Barbarians Zap Witch Goblin Gang Mega Knight
Mega Knight Fireball Wizard Elite Barbarians Witch
Wizard Bats Zap Fireball Witch
Elite Barbarians Bats Mega Knight Goblin Gang
Mega Knight Goblin Gang Elite Barbarians
Wizard Fireball
Mega Knight Elite Barbarians
Elite Barbarians Mega Knight Goblin Gang Witch
Elite Barbarians Wizard Mega Knight
Mega Knight Witch Elite Barbarians
Elite Barbarians Goblin Gang Bats Witch
Elite Barbarians Bats Witch
Goblin Gang Mega Knight Bats Witch
Fireball Mega Knight Wizard Bats Goblin Gang
Goblin Gang Elite Barbarians Witch Bats Mega Knight Zap
Mega Knight Elite Barbarians Witch Wizard Goblin Gang Zap Bats
Witch Wizard Goblin Gang Elite Barbarians Mega Knight
Fireball Zap Goblin Gang Mega Knight
Goblin Gang Mega Knight Elite Barbarians Fireball Witch Wizard Zap
Zap Bats Witch Goblin Gang Fireball Wizard
Fireball Elite Barbarians Mega Knight Wizard Goblin Gang Witch
Goblin Gang Fireball Mega Knight Elite Barbarians
Goblin Gang Mega Knight Elite Barbarians Wizard Zap
Wizard Witch Goblin Gang Bats Zap Mega Knight
Zap Elite Barbarians Mega Knight Witch Goblin Gang
Zap Wizard Fireball Witch Bats
Witch Wizard Mega Knight Elite Barbarians Goblin Gang Bats

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Mega Knight Zap Wizard Witch Fireball Goblin Gang Bats
Wizard Goblin Gang Witch Mega Knight Bats
Wizard Mega Knight Zap Witch Goblin Gang Bats
Mega Knight Zap Wizard Witch Goblin Gang
Zap Fireball Witch Wizard Goblin Gang Bats
Zap Witch Wizard
Fireball Mega Knight Wizard Goblin Gang Witch
Goblin Gang Elite Barbarians Wizard Mega Knight Witch Bats
Wizard Goblin Gang Witch Fireball
Fireball Elite Barbarians
Elite Barbarians
Wizard
Witch Mega Knight Goblin Gang Elite Barbarians
Fireball Witch Zap
Witch Fireball Mega Knight Goblin Gang

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord