Bộ bài 3.6


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Godly!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tồi tệ

2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Bats Goblin Gang Night Witch Inferno Dragon

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Bats Night Witch Inferno Dragon Mega Knight

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Mega Knight

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Mega Knight

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Mega Knight

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Mini P.E.K.K.A

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Bats Goblin Gang Skeleton Army Night Witch Inferno Dragon
Giant Snowball Bats Goblin Gang Skeleton Army Night Witch Inferno Dragon
Zap Bats Goblin Gang Skeleton Army Night Witch Inferno Dragon
Barbarian Barrel Goblin Gang Skeleton Army Night Witch
The Log Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Skeleton Army
Earthquake Goblin Gang Skeleton Army
Arrows Bats Goblin Gang Skeleton Army Night Witch
Royal Delivery Bats Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Skeleton Army Night Witch Inferno Dragon
Fireball Goblin Gang Skeleton Army Night Witch Inferno Dragon
Poison Bats Goblin Gang Skeleton Army Night Witch
Lightning Mini P.E.K.K.A Night Witch Inferno Dragon
Rocket Night Witch Inferno Dragon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Mega Knight

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Bats Mini P.E.K.K.A Skeleton Army Night Witch Inferno Dragon Mega Knight

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Skeleton Army

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblin Gang

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Bats Goblin Gang Skeleton Army Mini P.E.K.K.A Night Witch Inferno Dragon Mega Knight

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

10 Zap Bats Goblin Gang Skeleton Army

Sự hiệp lực   2 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Mini P.E.K.K.A Mega Knight
Bats + Mini P.E.K.K.A Mega Knight
Goblin Gang + Skeleton Army
Mini P.E.K.K.A + Zap Skeleton Army Bats
+ Goblin Gang Mini P.E.K.K.A
+ Mega Knight
+ Mega Knight
+ Zap Bats Night Witch Inferno Dragon

Khắc tinh   49 74

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Mega Knight Bats Night Witch
Night Witch Bats Zap Skeleton Army Goblin Gang
Skeleton Army Mega Knight Zap Goblin Gang
Mini P.E.K.K.A Bats Mega Knight Inferno Dragon Goblin Gang Skeleton Army
Inferno Dragon
Mega Knight Mini P.E.K.K.A Skeleton Army
Goblin Gang Zap
Mega Knight Skeleton Army Night Witch Goblin Gang Mini P.E.K.K.A
Skeleton Army Mini P.E.K.K.A Goblin Gang Inferno Dragon Bats
Skeleton Army Mega Knight Mini P.E.K.K.A Goblin Gang
Mega Knight Skeleton Army
Zap Goblin Gang Night Witch Inferno Dragon Bats
Goblin Gang Skeleton Army Zap Mega Knight
Mini P.E.K.K.A Mega Knight Goblin Gang Night Witch Skeleton Army
Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Skeleton Army Night Witch Inferno Dragon Mega Knight Bats
Skeleton Army Night Witch Mini P.E.K.K.A Goblin Gang Mega Knight Bats
Skeleton Army Mini P.E.K.K.A Inferno Dragon Goblin Gang Bats Night Witch Mega Knight
Bats Inferno Dragon Mega Knight Night Witch Goblin Gang
Mini P.E.K.K.A Mega Knight Skeleton Army Goblin Gang Zap Night Witch
Goblin Gang Bats
Mega Knight Goblin Gang Zap Skeleton Army
Night Witch Inferno Dragon Mini P.E.K.K.A Bats Skeleton Army
Mini P.E.K.K.A Skeleton Army Inferno Dragon Night Witch Bats
Zap Skeleton Army Bats Goblin Gang
Mini P.E.K.K.A Mega Knight Goblin Gang
Mega Knight Mini P.E.K.K.A Night Witch Goblin Gang Skeleton Army
Mega Knight Skeleton Army
Mega Knight Goblin Gang Skeleton Army Zap
Skeleton Army Mega Knight Zap Bats
Goblin Gang Mega Knight Skeleton Army Bats Night Witch Zap
Bats Goblin Gang Skeleton Army Mega Knight Night Witch
Zap
Night Witch Inferno Dragon Goblin Gang
Mega Knight
Skeleton Army Mega Knight Zap Mini P.E.K.K.A Inferno Dragon
Skeleton Army Mega Knight Zap Goblin Gang Mini P.E.K.K.A
Night Witch Mega Knight Mini P.E.K.K.A
Night Witch Inferno Dragon Bats Zap
Skeleton Army Mini P.E.K.K.A Bats Mega Knight Goblin Gang Inferno Dragon Night Witch
Mini P.E.K.K.A Skeleton Army Mega Knight Goblin Gang Night Witch
Mini P.E.K.K.A Mega Knight Skeleton Army Inferno Dragon
Skeleton Army Mini P.E.K.K.A Mega Knight Inferno Dragon Goblin Gang
Skeleton Army Mega Knight Mini P.E.K.K.A Inferno Dragon
Mini P.E.K.K.A Inferno Dragon Mega Knight Night Witch
Inferno Dragon Skeleton Army Bats Night Witch Goblin Gang
Mini P.E.K.K.A Inferno Dragon Skeleton Army Night Witch Bats
Mini P.E.K.K.A Skeleton Army Bats Night Witch Goblin Gang Mega Knight
Bats Mega Knight Goblin Gang Night Witch
Goblin Gang Skeleton Army Mini P.E.K.K.A Zap Bats Night Witch Mega Knight
Skeleton Army Goblin Gang Bats Zap Inferno Dragon Mega Knight Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Skeleton Army Goblin Gang Night Witch Mega Knight
Zap Goblin Gang Night Witch Mini P.E.K.K.A Mega Knight
Mega Knight Goblin Gang Zap Night Witch Skeleton Army
Zap Goblin Gang Skeleton Army Bats Night Witch
Skeleton Army Goblin Gang Night Witch Mini P.E.K.K.A Mega Knight
Goblin Gang Skeleton Army Mega Knight Mini P.E.K.K.A Night Witch
Skeleton Army Goblin Gang Mega Knight Zap Night Witch Mini P.E.K.K.A
Skeleton Army Mega Knight Zap Night Witch Goblin Gang Bats
Zap Mini P.E.K.K.A Goblin Gang Mega Knight Skeleton Army
Inferno Dragon Bats Night Witch Zap
Inferno Dragon Mini P.E.K.K.A Night Witch Bats Mega Knight Goblin Gang

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Mega Knight Zap Skeleton Army Bats Night Witch Goblin Gang
Goblin Gang Bats Mega Knight Night Witch
Skeleton Army Zap Mega Knight Night Witch Goblin Gang Bats
Zap Mega Knight Night Witch Goblin Gang
Zap Night Witch Goblin Gang Bats
Zap Mini P.E.K.K.A Night Witch
Mega Knight Goblin Gang
Mini P.E.K.K.A Skeleton Army Goblin Gang Inferno Dragon Bats Mega Knight Night Witch
Goblin Gang
Skeleton Army
Skeleton Army Inferno Dragon
Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Mega Knight
Zap
Mini P.E.K.K.A Goblin Gang Mega Knight Night Witch

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord