Bộ bài 3.5


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tốt

Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Bats Goblin Gang Ice Golem Inferno Dragon

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Bats Ice Golem Inferno Dragon Mega Knight

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider Mega Knight

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Poison

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Gang Hog Rider Mega Knight

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Poison

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Goblin Gang Ice Golem Hog Rider Mega Knight

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Hog Rider

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Bats Goblin Gang Hog Rider Inferno Dragon
Giant Snowball Bats Goblin Gang Hog Rider Inferno Dragon
Zap Bats Goblin Gang Inferno Dragon
Barbarian Barrel Goblin Gang
The Log Goblin Gang Hog Rider
Earthquake Goblin Gang Hog Rider
Arrows Bats Goblin Gang
Royal Delivery Bats Goblin Gang Hog Rider Inferno Dragon
Fireball Goblin Gang Hog Rider Inferno Dragon
Poison Bats Goblin Gang
Lightning Ice Golem Inferno Dragon
Rocket Hog Rider Inferno Dragon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Ice Golem Poison

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Ice Golem Poison Mega Knight

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Bats Ice Golem Poison Inferno Dragon Mega Knight

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblin Gang Ice Golem

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Bats Ice Golem Goblin Gang Hog Rider Poison Inferno Dragon Mega Knight

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

9 Zap Bats Ice Golem Goblin Gang

Sự hiệp lực   5 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Hog Rider Ice Golem Poison Mega Knight
Bats + Hog Rider Ice Golem Mega Knight
Goblin Gang +
Ice Golem + Hog Rider Zap Bats
+ Zap Ice Golem Poison Bats Mega Knight
+ Hog Rider Zap
+ Mega Knight
+ Hog Rider Zap Bats Inferno Dragon

Khắc tinh   50 82

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Mega Knight Bats Poison Ice Golem
Poison Goblin Gang Zap Ice Golem Bats
Goblin Gang Poison Mega Knight Zap Ice Golem
Poison
Ice Golem Goblin Gang Hog Rider Mega Knight Bats Poison Inferno Dragon
Inferno Dragon Poison
Poison Mega Knight Ice Golem
Poison Zap Goblin Gang Ice Golem
Poison Mega Knight Ice Golem Goblin Gang
Inferno Dragon Goblin Gang Bats
Ice Golem Mega Knight Goblin Gang
Mega Knight Poison
Ice Golem Poison Bats Goblin Gang Inferno Dragon Zap
Poison Ice Golem Goblin Gang Zap Mega Knight
Mega Knight Goblin Gang
Goblin Gang Inferno Dragon Mega Knight Bats Ice Golem
Poison Ice Golem Bats Mega Knight Goblin Gang
Inferno Dragon Bats Mega Knight Goblin Gang
Inferno Dragon Ice Golem Goblin Gang Mega Knight Bats
Mega Knight Goblin Gang Zap
Poison Ice Golem Hog Rider
Poison Goblin Gang Bats
Poison
Poison Mega Knight Zap Goblin Gang
Inferno Dragon Bats
Poison
Inferno Dragon Bats
Poison Hog Rider Ice Golem
Zap Bats Goblin Gang Ice Golem
Ice Golem Poison Mega Knight Goblin Gang
Mega Knight Poison Goblin Gang
Poison
Poison
Poison Ice Golem Mega Knight
Mega Knight Goblin Gang Zap Poison
Poison Ice Golem Mega Knight Zap Bats
Goblin Gang Mega Knight Bats Zap
Poison Mega Knight Bats Goblin Gang Ice Golem
Ice Golem Zap Poison
Inferno Dragon Ice Golem Goblin Gang Poison
Poison Mega Knight
Ice Golem Mega Knight Zap Inferno Dragon
Mega Knight Goblin Gang Zap Ice Golem
Poison Mega Knight Ice Golem
Bats Poison Zap Inferno Dragon
Ice Golem Goblin Gang Mega Knight Bats Inferno Dragon
Ice Golem Goblin Gang Mega Knight
Poison
Ice Golem Mega Knight Inferno Dragon
Ice Golem Goblin Gang Mega Knight Inferno Dragon
Mega Knight Poison Hog Rider Ice Golem Inferno Dragon
Inferno Dragon Mega Knight
Inferno Dragon Ice Golem Goblin Gang Bats
Inferno Dragon Bats
Ice Golem Goblin Gang Mega Knight Bats
Ice Golem Mega Knight Goblin Gang Poison Bats
Ice Golem Goblin Gang Bats Mega Knight Zap Poison
Mega Knight Poison Goblin Gang Inferno Dragon Bats Zap
Mega Knight Poison Ice Golem Goblin Gang
Poison Ice Golem Mega Knight Zap Goblin Gang
Poison Mega Knight Zap Ice Golem Goblin Gang
Zap Goblin Gang Bats Ice Golem Poison
Ice Golem Goblin Gang Mega Knight
Goblin Gang Mega Knight Poison Ice Golem
Goblin Gang Mega Knight Zap
Poison Ice Golem Mega Knight Zap Bats Goblin Gang
Zap Mega Knight Goblin Gang Ice Golem
Inferno Dragon Bats Zap Poison Ice Golem
Mega Knight Ice Golem Goblin Gang Bats Inferno Dragon

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Zap Poison Mega Knight Goblin Gang Bats Ice Golem
Ice Golem Bats Poison Mega Knight Goblin Gang
Mega Knight Zap Goblin Gang Poison Ice Golem Bats
Zap Mega Knight Ice Golem Poison Goblin Gang
Poison Zap Ice Golem Bats Goblin Gang
Ice Golem Zap Poison
Poison Mega Knight Ice Golem Goblin Gang
Goblin Gang Ice Golem Bats Mega Knight Inferno Dragon
Goblin Gang Poison Ice Golem
Ice Golem Poison
Ice Golem Inferno Dragon
Mega Knight Goblin Gang
Poison Zap Ice Golem
Poison Goblin Gang Mega Knight

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord