Bộ bài 3.6


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tuyệt!

2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Bats Goblin Gang Dart Goblin Executioner

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Bats Executioner Mega Knight

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider Mega Knight

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Tornado

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Gang Hog Rider Mega Knight

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Goblin Gang Dart Goblin Hog Rider Mega Knight

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Hog Rider

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Bats Goblin Gang Hog Rider
Giant Snowball Bats Goblin Gang Hog Rider
Zap Bats Goblin Gang Dart Goblin
Barbarian Barrel Goblin Gang Dart Goblin Executioner
The Log Goblin Gang Dart Goblin Hog Rider
Earthquake Goblin Gang Hog Rider
Arrows Bats Goblin Gang Dart Goblin
Royal Delivery Bats Goblin Gang Dart Goblin Hog Rider Executioner
Fireball Goblin Gang Dart Goblin Hog Rider Executioner
Poison Bats Goblin Gang Dart Goblin Executioner
Lightning Executioner
Rocket Hog Rider Executioner

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Tornado Executioner

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Tornado Executioner Mega Knight

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Bats Tornado Executioner Mega Knight

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblin Gang Dart Goblin

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Bats Goblin Gang Dart Goblin Tornado Hog Rider Executioner Mega Knight

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

10 Zap Bats Goblin Gang Dart Goblin

Sự hiệp lực   7 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Hog Rider Tornado Dart Goblin Executioner Mega Knight
Bats + Hog Rider Mega Knight
Goblin Gang + Dart Goblin
Dart Goblin + Hog Rider Goblin Gang Zap Executioner Mega Knight
+ Zap Dart Goblin Bats Tornado Mega Knight
+ Zap Executioner Hog Rider Mega Knight
+ Tornado Dart Goblin Mega Knight Zap
+ Executioner Tornado Zap Dart Goblin Bats Hog Rider

Khắc tinh   45 82

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Mega Knight Executioner Dart Goblin Tornado Bats
Executioner Tornado Dart Goblin Zap Goblin Gang Bats
Zap Executioner Mega Knight Goblin Gang Tornado
Dart Goblin
Dart Goblin Hog Rider Goblin Gang Bats Mega Knight Executioner
Executioner Dart Goblin
Executioner Mega Knight Tornado
Executioner Zap Goblin Gang Tornado
Mega Knight Goblin Gang Executioner
Bats Goblin Gang
Tornado Mega Knight Executioner Goblin Gang
Mega Knight Executioner
Dart Goblin Executioner Tornado Bats Zap Goblin Gang
Tornado Dart Goblin Goblin Gang Mega Knight Zap Executioner
Executioner Goblin Gang Mega Knight
Goblin Gang Tornado Bats Dart Goblin Mega Knight
Executioner Bats Tornado Mega Knight Dart Goblin Goblin Gang
Tornado Mega Knight Executioner Goblin Gang Bats
Bats Executioner Mega Knight Goblin Gang
Goblin Gang Mega Knight Executioner Zap Dart Goblin Tornado
Dart Goblin Executioner Hog Rider
Dart Goblin Executioner Bats Goblin Gang Tornado
Dart Goblin
Mega Knight Zap Executioner Goblin Gang Tornado
Bats
Tornado Bats
Executioner Hog Rider
Dart Goblin Zap Bats Goblin Gang
Mega Knight Executioner Tornado Goblin Gang
Mega Knight Executioner Tornado Goblin Gang
Executioner Dart Goblin
Tornado Mega Knight
Mega Knight Goblin Gang Tornado Executioner Zap
Mega Knight Tornado Zap Bats Executioner Dart Goblin
Tornado Mega Knight Goblin Gang Dart Goblin Executioner Bats Zap
Executioner Tornado Goblin Gang Mega Knight Dart Goblin Bats
Zap Tornado Executioner
Tornado Dart Goblin Executioner Goblin Gang
Executioner Mega Knight
Mega Knight Zap Tornado
Goblin Gang Zap Mega Knight
Executioner Mega Knight Dart Goblin Tornado
Executioner Dart Goblin Zap Bats Tornado
Goblin Gang Mega Knight Bats
Goblin Gang Mega Knight Executioner
Dart Goblin Executioner
Mega Knight Executioner Dart Goblin
Executioner Tornado Goblin Gang Mega Knight
Hog Rider Mega Knight Executioner
Executioner Mega Knight
Goblin Gang Tornado Bats
Tornado Bats
Tornado Executioner Mega Knight Bats Goblin Gang Dart Goblin
Dart Goblin Mega Knight Executioner Bats Goblin Gang Tornado
Goblin Gang Mega Knight Zap Executioner Bats
Mega Knight Goblin Gang Executioner Bats Zap
Goblin Gang Executioner Mega Knight Tornado
Dart Goblin Mega Knight Goblin Gang Zap Executioner
Executioner Tornado Goblin Gang Zap Mega Knight Dart Goblin
Zap Dart Goblin Tornado Bats Goblin Gang
Goblin Gang Tornado Executioner Mega Knight
Goblin Gang Executioner Dart Goblin Tornado Mega Knight
Goblin Gang Tornado Dart Goblin Mega Knight Zap
Executioner Dart Goblin Tornado Bats Zap Goblin Gang Mega Knight
Zap Mega Knight Goblin Gang
Executioner Bats Tornado Dart Goblin Zap
Goblin Gang Mega Knight Bats

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Executioner Mega Knight Tornado Zap Dart Goblin Bats Goblin Gang
Dart Goblin Goblin Gang Bats Mega Knight Executioner
Mega Knight Executioner Zap Goblin Gang Tornado Dart Goblin Bats
Tornado Mega Knight Zap Executioner Dart Goblin Goblin Gang
Executioner Zap Tornado Dart Goblin Bats Goblin Gang
Tornado Zap Dart Goblin Executioner
Executioner Mega Knight Goblin Gang Tornado Dart Goblin
Goblin Gang Dart Goblin Executioner Tornado Mega Knight Bats
Goblin Gang Executioner Tornado Dart Goblin
Dart Goblin
Dart Goblin
Executioner Dart Goblin Tornado
Mega Knight Goblin Gang Tornado Dart Goblin
Executioner Zap
Goblin Gang Mega Knight Executioner Dart Goblin

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord