Bộ bài 4.0


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Godly!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tốt

2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Bats Executioner Electro Wizard Ram Rider

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Bats Prince Executioner Electro Wizard Ram Rider Mega Knight

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Ram Rider Mega Knight

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Barbarian Barrel

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Prince Ram Rider Mega Knight

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Barbarian Barrel Prince Ram Rider Mega Knight

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Electro Wizard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Bats Prince
Giant Snowball Bats
Zap Bats Prince Ram Rider
Barbarian Barrel
The Log Prince Ram Rider
Earthquake
Arrows Bats
Royal Delivery Bats
Fireball Executioner Electro Wizard Ram Rider
Poison Bats Executioner Electro Wizard
Lightning Prince Executioner Electro Wizard Ram Rider
Rocket Prince Executioner Ram Rider

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Executioner

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Executioner Mega Knight

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Bats Prince Executioner

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Electro Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Bats Barbarian Barrel Electro Wizard Prince Executioner Ram Rider Mega Knight

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

10 Zap Bats Barbarian Barrel Electro Wizard

Sự hiệp lực   3 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Electro Wizard Ram Rider Prince Executioner Mega Knight
Bats + Prince Mega Knight Barbarian Barrel Ram Rider
Barbarian Barrel + Mega Knight Prince Bats Ram Rider
Prince + Zap Executioner Bats Barbarian Barrel
+ Mega Knight Electro Wizard Prince Ram Rider Zap
+ Zap Executioner Mega Knight
+ Zap Executioner Barbarian Barrel Bats
+ Executioner Electro Wizard Bats Zap Barbarian Barrel

Khắc tinh   48 81

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Executioner Electro Wizard Zap Bats
Executioner Mega Knight Zap Electro Wizard Barbarian Barrel
Electro Wizard Barbarian Barrel Ram Rider
Electro Wizard Mega Knight Bats Prince Executioner Ram Rider Barbarian Barrel
Executioner Mega Knight Electro Wizard
Executioner Zap Electro Wizard
Mega Knight Barbarian Barrel Executioner Prince Electro Wizard
Bats Prince Ram Rider Electro Wizard
Mega Knight Prince Executioner Electro Wizard
Mega Knight Executioner Barbarian Barrel
Zap Bats Executioner Electro Wizard
Barbarian Barrel Mega Knight Executioner Zap Electro Wizard Ram Rider
Prince Executioner Mega Knight
Prince Mega Knight Bats Electro Wizard
Electro Wizard Prince Mega Knight Bats Executioner Barbarian Barrel
Ram Rider Electro Wizard Mega Knight Executioner Prince Bats
Ram Rider Executioner Bats Electro Wizard Mega Knight
Electro Wizard Barbarian Barrel Mega Knight Executioner Prince Zap Ram Rider
Executioner Electro Wizard Ram Rider Barbarian Barrel
Electro Wizard Ram Rider Bats Executioner
Mega Knight Zap Electro Wizard Executioner Barbarian Barrel
Bats Prince
Prince Electro Wizard Bats
Executioner Electro Wizard Barbarian Barrel
Prince Electro Wizard Mega Knight Barbarian Barrel Executioner
Mega Knight Executioner Barbarian Barrel Electro Wizard
Executioner Electro Wizard
Mega Knight
Mega Knight Executioner Ram Rider Electro Wizard Zap Prince Barbarian Barrel
Mega Knight Barbarian Barrel Electro Wizard Zap Bats Executioner
Electro Wizard Mega Knight Barbarian Barrel Bats Executioner Zap
Executioner Barbarian Barrel Mega Knight Bats Electro Wizard
Zap Executioner Electro Wizard
Electro Wizard Executioner
Mega Knight Executioner
Barbarian Barrel Mega Knight Zap Electro Wizard Prince
Prince Electro Wizard Zap Mega Knight
Executioner Electro Wizard Mega Knight Barbarian Barrel
Electro Wizard Ram Rider Bats Executioner Zap
Prince Mega Knight Electro Wizard Bats
Mega Knight Executioner Prince Electro Wizard Barbarian Barrel
Executioner Electro Wizard
Prince Barbarian Barrel Mega Knight Electro Wizard Executioner
Mega Knight Executioner Prince Electro Wizard Ram Rider
Ram Rider Executioner Mega Knight Electro Wizard Prince Barbarian Barrel
Executioner Mega Knight Prince
Bats Electro Wizard
Bats Prince Electro Wizard
Electro Wizard Bats Mega Knight Prince Executioner
Electro Wizard Barbarian Barrel Executioner Bats Mega Knight Ram Rider
Electro Wizard Bats Zap Barbarian Barrel Executioner Mega Knight Prince
Executioner Mega Knight Bats Zap Electro Wizard Prince
Barbarian Barrel Prince Mega Knight Executioner Electro Wizard
Mega Knight Prince Zap Electro Wizard Barbarian Barrel Executioner
Executioner Zap Mega Knight Electro Wizard
Zap Electro Wizard Bats
Prince Electro Wizard Executioner Mega Knight
Executioner Electro Wizard Prince Barbarian Barrel Mega Knight
Electro Wizard Ram Rider Mega Knight Prince Zap
Electro Wizard Executioner Mega Knight Ram Rider Barbarian Barrel Zap Bats
Zap Electro Wizard Prince Barbarian Barrel Mega Knight
Executioner Zap Ram Rider Bats Electro Wizard
Bats Mega Knight Prince

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Mega Knight Executioner Barbarian Barrel Electro Wizard Zap Ram Rider Bats
Barbarian Barrel Executioner Bats Electro Wizard Mega Knight
Executioner Barbarian Barrel Zap Mega Knight Bats Electro Wizard
Executioner Mega Knight Electro Wizard Barbarian Barrel Zap Ram Rider
Zap Executioner Electro Wizard Bats Ram Rider
Zap Barbarian Barrel Executioner Electro Wizard
Mega Knight Executioner Barbarian Barrel Ram Rider Electro Wizard
Bats Prince Mega Knight Electro Wizard Executioner Barbarian Barrel
Executioner Electro Wizard Ram Rider
Executioner Mega Knight Barbarian Barrel Electro Wizard Prince Bats
Ram Rider
Prince Electro Wizard Ram Rider
Barbarian Barrel Executioner
Mega Knight Electro Wizard Prince
Executioner Electro Wizard Ram Rider Zap Barbarian Barrel
Zap Electro Wizard Ram Rider Bats Barbarian Barrel
Mega Knight Bats Electro Wizard Barbarian Barrel Prince
Zap
Prince Barbarian Barrel Electro Wizard Mega Knight Executioner

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord