Bộ bài 3.8


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Godly!
Synergy Deck synergy Tốt

2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Mega Minion Musketeer Baby Dragon

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Mega Minion Musketeer Giant Baby Dragon Bowler

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Giant

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Arrows

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Mini P.E.K.K.A Giant

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Mini P.E.K.K.A Giant Baby Dragon

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Mini P.E.K.K.A

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Giant
Giant Snowball Mega Minion Musketeer Baby Dragon
Zap
Barbarian Barrel Musketeer
The Log Mini P.E.K.K.A Musketeer
Earthquake
Arrows
Royal Delivery Mega Minion Mini P.E.K.K.A Musketeer Baby Dragon Bowler
Fireball Mega Minion Musketeer Baby Dragon Bowler
Poison Mega Minion Musketeer
Lightning Mega Minion Mini P.E.K.K.A Musketeer Baby Dragon Bowler
Rocket Musketeer Bowler

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Arrows Baby Dragon

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Arrows Baby Dragon Bowler

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Arrows Mega Minion Mini P.E.K.K.A Baby Dragon Bowler

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Musketeer

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Arrows Mega Minion Mini P.E.K.K.A Musketeer Baby Dragon Giant Bowler

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Zap Arrows Mega Minion Mini P.E.K.K.A

Sự hiệp lực   5 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Mega Minion Mini P.E.K.K.A Giant
Arrows + Giant
Mega Minion + Zap Giant Bowler Baby Dragon
Mini P.E.K.K.A + Zap Baby Dragon Giant
+ Giant Bowler Baby Dragon
+ Mega Minion Musketeer Bowler Mini P.E.K.K.A Arrows Zap
+ Musketeer Mini P.E.K.K.A Mega Minion
+ Giant Mega Minion Musketeer

Khắc tinh   62 79

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Mega Minion Baby Dragon Bowler
Musketeer Arrows Zap Baby Dragon Mega Minion
Bowler Arrows Zap Baby Dragon
Arrows Baby Dragon
Bowler Mega Minion Mini P.E.K.K.A Giant Musketeer Baby Dragon
Musketeer Baby Dragon Arrows Mega Minion
Mega Minion Bowler Baby Dragon Mini P.E.K.K.A Musketeer
Arrows Baby Dragon Musketeer Zap Mega Minion
Bowler Mini P.E.K.K.A Baby Dragon Mega Minion Arrows
Mini P.E.K.K.A Musketeer Mega Minion
Mini P.E.K.K.A Bowler Mega Minion Musketeer
Bowler Baby Dragon
Mega Minion Musketeer Baby Dragon Zap
Arrows Bowler Musketeer Baby Dragon Mega Minion Zap
Musketeer Bowler Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Mega Minion Musketeer Bowler
Musketeer Mini P.E.K.K.A Bowler Mega Minion Baby Dragon
Bowler Mini P.E.K.K.A Musketeer Mega Minion
Mega Minion Musketeer Baby Dragon Bowler
Bowler Mini P.E.K.K.A Zap Musketeer Mega Minion
Musketeer Bowler Giant Baby Dragon
Mega Minion Musketeer Baby Dragon
Baby Dragon Mega Minion Musketeer
Zap Arrows Bowler Baby Dragon
Mini P.E.K.K.A Mega Minion Musketeer
Mini P.E.K.K.A Mega Minion Musketeer
Bowler Musketeer Mega Minion Giant
Zap Musketeer Mega Minion
Bowler Mega Minion Mini P.E.K.K.A Musketeer Baby Dragon
Bowler Mini P.E.K.K.A Mega Minion Baby Dragon
Musketeer Mega Minion Bowler Giant Baby Dragon
Bowler
Bowler Arrows Baby Dragon Zap
Arrows Zap Bowler Baby Dragon
Bowler Arrows Mega Minion Zap Baby Dragon Musketeer
Arrows Baby Dragon Bowler Musketeer Mega Minion
Arrows Zap Baby Dragon
Musketeer Baby Dragon Mega Minion
Musketeer Bowler
Zap Mega Minion Musketeer Mini P.E.K.K.A
Mega Minion Zap Mini P.E.K.K.A
Bowler Mega Minion Baby Dragon Musketeer Mini P.E.K.K.A Arrows
Musketeer Mega Minion Zap
Mega Minion Mini P.E.K.K.A Musketeer Bowler Baby Dragon
Mini P.E.K.K.A Mega Minion Musketeer Bowler
Mega Minion Baby Dragon Musketeer
Mini P.E.K.K.A Mega Minion Musketeer Bowler
Mini P.E.K.K.A Bowler Mega Minion
Bowler Giant Mega Minion Musketeer Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Mega Minion Musketeer
Mega Minion Musketeer
Mega Minion Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Mega Minion Musketeer Bowler
Arrows Mega Minion Bowler Musketeer Baby Dragon
Mini P.E.K.K.A Bowler Mega Minion Zap Musketeer
Zap Mega Minion Baby Dragon Musketeer Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Musketeer Bowler
Mini P.E.K.K.A Zap Arrows Mega Minion Baby Dragon Bowler
Baby Dragon Zap Musketeer Mega Minion Arrows Bowler
Zap Mega Minion Musketeer Baby Dragon
Bowler Musketeer Mini P.E.K.K.A Mega Minion
Musketeer Baby Dragon Bowler Mega Minion Mini P.E.K.K.A
Bowler Musketeer Mini P.E.K.K.A Zap
Bowler Baby Dragon Arrows Zap Mega Minion
Mega Minion Mini P.E.K.K.A Zap Baby Dragon
Mega Minion Arrows Baby Dragon Zap Musketeer
Bowler Mini P.E.K.K.A Mega Minion

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Zap Bowler Baby Dragon Arrows Musketeer
Bowler Baby Dragon Mega Minion Arrows
Bowler Arrows Zap Baby Dragon Mega Minion Musketeer
Baby Dragon Zap Arrows Bowler Musketeer Mega Minion
Arrows Baby Dragon Zap Musketeer Mega Minion
Zap Bowler Baby Dragon Musketeer Mega Minion Mini P.E.K.K.A Arrows
Arrows Mega Minion Bowler Musketeer Baby Dragon
Musketeer Mega Minion Bowler Mini P.E.K.K.A Baby Dragon
Musketeer Arrows Mega Minion Baby Dragon
Mega Minion Musketeer Baby Dragon
Musketeer
Arrows Bowler
Bowler Mini P.E.K.K.A Musketeer Mega Minion
Bowler Mega Minion Zap Musketeer Baby Dragon
Musketeer Mini P.E.K.K.A Mega Minion Bowler

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord