Bộ bài 3.6


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tốt

Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Mega Minion Musketeer

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Mega Minion Musketeer Giant Dark Prince

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Giant

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Arrows Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Mini P.E.K.K.A Giant Dark Prince

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Mini P.E.K.K.A Giant Dark Prince

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Mini P.E.K.K.A Dark Prince

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Giant Dark Prince
Giant Snowball Mega Minion Musketeer
Zap Dark Prince
Barbarian Barrel Musketeer Dark Prince
The Log Mini P.E.K.K.A Musketeer Dark Prince
Earthquake
Arrows
Royal Delivery Mega Minion Mini P.E.K.K.A Musketeer Dark Prince
Fireball Mega Minion Musketeer
Poison Mega Minion Musketeer
Lightning Mega Minion Mini P.E.K.K.A Musketeer Dark Prince
Rocket Musketeer

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Arrows Fireball

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Arrows Fireball Dark Prince

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Arrows Mega Minion Mini P.E.K.K.A Dark Prince

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Musketeer

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Arrows Mega Minion Fireball Mini P.E.K.K.A Musketeer Dark Prince Giant

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Zap Arrows Mega Minion Fireball

Sự hiệp lực   5 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Mega Minion Fireball Mini P.E.K.K.A Giant Dark Prince
Arrows + Giant Dark Prince
Mega Minion + Zap Giant
Fireball + Zap Giant
+ Zap Giant Dark Prince
+ Giant
+ Mega Minion Musketeer Mini P.E.K.K.A Arrows Zap Fireball
+ Arrows Zap Mini P.E.K.K.A

Khắc tinh   60 76

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Fireball Mega Minion
Mega Minion Fireball Zap Arrows Musketeer
Arrows Zap Dark Prince Fireball
Arrows Fireball
Mega Minion Giant Mini P.E.K.K.A Fireball Musketeer
Mega Minion Musketeer Arrows Fireball
Mega Minion Mini P.E.K.K.A Fireball Musketeer
Arrows Fireball Zap Mega Minion Musketeer
Mini P.E.K.K.A Dark Prince Mega Minion Fireball Arrows
Mini P.E.K.K.A Mega Minion Musketeer
Mini P.E.K.K.A Mega Minion Dark Prince Musketeer
Dark Prince
Mega Minion Musketeer Fireball Zap
Arrows Mega Minion Zap Musketeer Fireball
Dark Prince Mini P.E.K.K.A Musketeer
Mega Minion Mini P.E.K.K.A Musketeer Dark Prince
Mega Minion Musketeer Dark Prince Fireball Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Mega Minion Musketeer Dark Prince
Mega Minion Musketeer
Mini P.E.K.K.A Mega Minion Fireball Zap Dark Prince Musketeer
Musketeer Giant Fireball
Fireball Mega Minion Musketeer
Dark Prince Musketeer Mega Minion Fireball
Fireball Zap Arrows
Mega Minion Musketeer Mini P.E.K.K.A
Fireball
Mega Minion Mini P.E.K.K.A Musketeer
Musketeer Fireball Mega Minion Giant
Zap Musketeer Fireball Mega Minion
Dark Prince Mega Minion Mini P.E.K.K.A Fireball Musketeer
Fireball Mega Minion Dark Prince Mini P.E.K.K.A
Fireball
Musketeer Mega Minion Fireball Giant
Fireball
Fireball Arrows Zap Dark Prince
Arrows Zap Fireball
Arrows Fireball Musketeer Zap Mega Minion
Arrows Mega Minion Musketeer
Fireball Zap Arrows
Musketeer Mega Minion
Musketeer Fireball
Mega Minion Dark Prince Zap Mini P.E.K.K.A Musketeer
Mega Minion Mini P.E.K.K.A Dark Prince Zap
Dark Prince Arrows Mini P.E.K.K.A Mega Minion Musketeer Fireball
Mega Minion Musketeer Fireball Zap
Mega Minion Mini P.E.K.K.A Musketeer Dark Prince
Mini P.E.K.K.A Dark Prince Musketeer Mega Minion
Musketeer Fireball Mega Minion
Mini P.E.K.K.A Mega Minion Dark Prince Musketeer
Mini P.E.K.K.A Mega Minion Dark Prince
Giant Mega Minion Mini P.E.K.K.A Musketeer Dark Prince
Mini P.E.K.K.A Musketeer Mega Minion
Mega Minion Musketeer
Mega Minion Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Mega Minion Musketeer
Mega Minion Fireball Arrows Musketeer
Mini P.E.K.K.A Dark Prince Musketeer Mega Minion Zap
Mega Minion Mini P.E.K.K.A Dark Prince Zap Musketeer
Mini P.E.K.K.A Musketeer Dark Prince
Fireball Arrows Zap Mini P.E.K.K.A Dark Prince Mega Minion
Fireball Zap Dark Prince Mega Minion Arrows Musketeer
Musketeer Zap Mega Minion Fireball
Mini P.E.K.K.A Musketeer Dark Prince Mega Minion Fireball
Fireball Mini P.E.K.K.A Dark Prince Musketeer Mega Minion
Dark Prince Mini P.E.K.K.A Musketeer Zap
Arrows Mega Minion Zap
Mega Minion Mini P.E.K.K.A Zap Dark Prince
Mega Minion Arrows Musketeer Zap Fireball
Dark Prince Mini P.E.K.K.A Mega Minion

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Zap Fireball Arrows Dark Prince Musketeer
Arrows Mega Minion
Arrows Zap Mega Minion Musketeer Dark Prince
Arrows Zap Dark Prince Mega Minion Musketeer
Zap Arrows Fireball Musketeer Mega Minion
Zap Mega Minion Mini P.E.K.K.A Musketeer Arrows
Arrows Fireball Mega Minion Dark Prince Musketeer
Musketeer Mini P.E.K.K.A Dark Prince Mega Minion
Mega Minion Arrows Musketeer Fireball
Mega Minion Fireball Musketeer
Musketeer
Arrows
Mini P.E.K.K.A Mega Minion Musketeer Dark Prince
Fireball Mega Minion Musketeer Zap
Mini P.E.K.K.A Musketeer Mega Minion Fireball

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord