Bộ bài 3.7


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 problems 6 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không đủ đơn vị phòng không!

Bạn cần nhiều hơn một đơn vị có thể phòng chống kẻ địch trên không trong bộ bài của bạn. Một thẻ có thể được loại bỏ bằng thần chú hoặc có thể chỉ cần chơi nó. Có hai hoặc ba thẻ sẽ an toàn hơn. Bạn có thể sẽ gặp rắc rối với các thẻ này:

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có đơn vị trên bộ!

Bạn không có bất cứ đơn vị trên bộ nào. Bạn cần chúng để cản hoặc đánh lạc hướng một vài đơn vị trên bộ khác. Bạn có thể sẽ gặp rắc rối với các thẻ này:

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có quân chắn!

Có ít nhất một quân chắn hoặc quân chắn nhỏ trong bộ bài của bạn rất hữu ích trong nhiều tình huống, cả về tấn công lẫn phòng thủ. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có cách ép buộc đối thủ của bạn phải chi tiêu tiên dược.

Khi đối thủ của bạn chơi đơn vị có chi phí cao (6 hoặc nhiều hơn) ở phía sau, bạn phải có khả năng đối phó với hắn ta, tốt hơn bằng cách tấn công bên làn đường khác không để hắn ta xây dựng một cú đẩy lớn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có đủ thẻ đe dọa trong bộ bài của bạn.

Rất tốt khi có những thẻ được coi là một mối đe dọa và phải được đối thủ của bạn giải quyết. Mối đe dọa có thể có ý nghĩa nhiều thứ hơn, nhưng trong mọi trường hợp, nó là một cái gì đó, mà không thể bỏ qua.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không đủ thẻ đầu tư trong bộ bài của bạn.

Bạn không có đủ thẻ đầu tư trong bộ bài của bạn. Nó có thể là một công trình sinh sản, Elixir collector hoặc các đơn vị chậm, bạn có thể đặt ở phía sau để buộc đối thủ thực hiện động tác đầu tiên. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Nhiều hơn bốn thần chú? Thật sao?

Có lẽ bạn có một lý do để có hơn 4 thần chú trong bộ bài của bạn. Có thể không. Nhưng nó không được khuyến khích. Hai sẽ là đủ, ba là quá đủ. Xem xét thay thế ít nhất một thẻ. Bạn có những điều sau:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Inferno Tower

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Inferno Tower

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Còn thiếu

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Rocket

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Arrows Rocket Freeze Lightning The Log

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Rocket Lightning

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado
Giant Snowball
Zap Inferno Tower
Barbarian Barrel Inferno Tower
The Log
Earthquake Inferno Tower
Arrows
Royal Delivery
Fireball Inferno Tower
Poison Inferno Tower
Lightning Inferno Tower
Rocket Inferno Tower

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Arrows Rocket Freeze

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Arrows Rocket Freeze The Log

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Arrows Inferno Tower Rocket Freeze

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Mirror Zap The Log Arrows Freeze Inferno Tower Rocket Lightning

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

7 Mirror Zap The Log Arrows

Sự hiệp lực   0 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Inferno Tower Lightning The Log
Arrows + Inferno Tower Lightning The Log
Inferno Tower + Zap The Log Arrows
Rocket +
+ The Log
+
+ Arrows The Log Zap
+ Inferno Tower Mirror Lightning Zap Arrows

Khắc tinh   55 69

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

The Log
Arrows Inferno Tower The Log Zap Rocket Lightning
The Log Arrows Zap
Arrows The Log
Inferno Tower Rocket Lightning
Arrows Lightning
The Log Rocket
Arrows Zap Rocket
Rocket The Log Lightning Arrows
Inferno Tower The Log
Rocket Lightning Freeze The Log Inferno Tower
The Log
Lightning Zap
The Log Arrows Zap
Inferno Tower
Lightning The Log Rocket
Inferno Tower Rocket Freeze The Log
Inferno Tower
Inferno Tower Lightning Zap The Log
Lightning Rocket The Log
Rocket Lightning
Lightning Rocket
Zap Lightning Arrows The Log
Inferno Tower
Rocket Lightning
Inferno Tower
Lightning The Log Rocket
Lightning Zap Freeze
Lightning Inferno Tower The Log Rocket
Inferno Tower The Log
Lightning Rocket
Rocket Lightning The Log
Rocket Lightning
Arrows The Log Inferno Tower Zap
Zap The Log Arrows
The Log Arrows Zap Freeze Lightning
Arrows The Log
Arrows Zap Freeze The Log
Lightning Inferno Tower
Lightning Rocket
Inferno Tower The Log Zap
Zap The Log Inferno Tower Rocket
Lightning Arrows Rocket The Log
Inferno Tower Rocket Zap Freeze Lightning
Inferno Tower Lightning Rocket
The Log Rocket Inferno Tower Lightning
Rocket Lightning
Rocket Inferno Tower
Inferno Tower
Lightning Rocket Inferno Tower
Inferno Tower
Inferno Tower The Log
Inferno Tower
The Log
The Log Arrows Lightning
Inferno Tower Zap
Lightning Zap Rocket
Inferno Tower
Lightning Arrows Zap The Log
Rocket Lightning Arrows Zap
Zap Lightning Rocket
Lightning Inferno Tower
Lightning The Log Rocket
Rocket Inferno Tower The Log Zap Lightning
The Log Arrows Zap
Lightning Zap Rocket Inferno Tower Freeze
Arrows Inferno Tower Zap
Inferno Tower

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Zap The Log Freeze Arrows
The Log Arrows
Arrows The Log Zap
The Log Zap Arrows
Arrows Zap Freeze
Zap The Log Arrows
Arrows The Log
Inferno Tower
Arrows
Lightning
Arrows The Log
The Log Zap Lightning
Lightning

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord