Bộ bài 4.0


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tồi tệ
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tốt

2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Minion Horde Ram Rider

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Dark Prince Balloon Ram Rider

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Balloon Ram Rider

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Arrows The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Elite Barbarians Dark Prince Balloon Ram Rider

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Minion Horde Elite Barbarians Dark Prince Balloon Ram Rider

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Elite Barbarians Dark Prince Balloon Ram Rider

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Horde Elite Barbarians Dark Prince Balloon Ram Rider
Giant Snowball Minion Horde Balloon Ram Rider
Zap Minion Horde Dark Prince Balloon Ram Rider
Barbarian Barrel Elite Barbarians Dark Prince
The Log Elite Barbarians Dark Prince Ram Rider
Earthquake
Arrows Minion Horde
Royal Delivery Minion Horde Elite Barbarians Dark Prince Balloon Ram Rider
Fireball Minion Horde Elite Barbarians Balloon Ram Rider
Poison Minion Horde Balloon
Lightning Elite Barbarians Dark Prince Balloon Ram Rider
Rocket Minion Horde Elite Barbarians Balloon Ram Rider

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Arrows

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Arrows Dark Prince The Log

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Arrows Dark Prince

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Elite Barbarians

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Horde

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

The Log Zap Arrows Dark Prince Minion Horde Balloon Ram Rider Elite Barbarians

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 The Log Zap Arrows Dark Prince

Sự hiệp lực   3 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Elite Barbarians Ram Rider Minion Horde Dark Prince Balloon The Log
Arrows + Elite Barbarians Dark Prince Balloon The Log Ram Rider
Minion Horde + Zap
Elite Barbarians + Zap The Log Arrows
+ The Log Arrows Zap Balloon Ram Rider
+ Dark Prince Arrows Zap
+ Elite Barbarians Dark Prince Zap Arrows Ram Rider
+ Zap Arrows The Log Dark Prince

Khắc tinh   46 78

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

The Log
The Log Zap Minion Horde Arrows
Arrows The Log Zap Minion Horde Dark Prince
Arrows The Log Ram Rider
Elite Barbarians Minion Horde Balloon Ram Rider
Arrows
Elite Barbarians Minion Horde The Log
Arrows Minion Horde Zap
Dark Prince Elite Barbarians Minion Horde Arrows The Log
Minion Horde Elite Barbarians Ram Rider The Log
Elite Barbarians The Log Dark Prince Minion Horde
Dark Prince The Log
Minion Horde Zap
Arrows The Log Zap Ram Rider
Minion Horde Dark Prince Elite Barbarians
Minion Horde Dark Prince Elite Barbarians
Minion Horde Dark Prince The Log Elite Barbarians
Ram Rider Elite Barbarians Minion Horde Dark Prince The Log
Minion Horde Ram Rider
Minion Horde Ram Rider The Log Dark Prince Elite Barbarians Zap
Balloon The Log Ram Rider Elite Barbarians
Ram Rider Minion Horde
Elite Barbarians Dark Prince Balloon Minion Horde
Zap Arrows The Log Minion Horde
Minion Horde
Minion Horde Elite Barbarians
Balloon The Log
Zap Minion Horde Ram Rider Elite Barbarians
Elite Barbarians Dark Prince The Log
Elite Barbarians Minion Horde Dark Prince The Log
Balloon The Log
Minion Horde Elite Barbarians
Arrows Ram Rider Minion Horde Dark Prince Elite Barbarians The Log Zap
Zap The Log Arrows Minion Horde
Arrows The Log Minion Horde Zap
Arrows The Log
Arrows Zap The Log Minion Horde
Minion Horde
Minion Horde The Log Dark Prince Zap
Elite Barbarians Minion Horde Zap The Log Dark Prince
Arrows The Log Dark Prince Elite Barbarians
Ram Rider Minion Horde Zap
Elite Barbarians Minion Horde Dark Prince
The Log Dark Prince Minion Horde Elite Barbarians
Minion Horde
Elite Barbarians Dark Prince
Minion Horde Elite Barbarians Dark Prince Ram Rider
Minion Horde Dark Prince Ram Rider Balloon Elite Barbarians
Elite Barbarians Minion Horde
Minion Horde Elite Barbarians The Log
Elite Barbarians Minion Horde
The Log
Arrows The Log Ram Rider
Elite Barbarians Zap Dark Prince Minion Horde
Zap Elite Barbarians Minion Horde Dark Prince
Dark Prince Elite Barbarians
Zap The Log Dark Prince Arrows
Elite Barbarians Arrows Dark Prince Minion Horde Zap
Zap Minion Horde
Dark Prince Elite Barbarians Minion Horde
Elite Barbarians Minion Horde Dark Prince The Log
Ram Rider Elite Barbarians Dark Prince Minion Horde The Log Zap
Minion Horde The Log Zap Arrows Ram Rider
Zap Elite Barbarians Minion Horde Dark Prince
Minion Horde Arrows Zap Ram Rider
Minion Horde Elite Barbarians Dark Prince

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Zap The Log Dark Prince Ram Rider Arrows
The Log Arrows
The Log Zap Arrows Dark Prince Minion Horde
The Log Arrows Zap Ram Rider Dark Prince
Arrows Zap Minion Horde Ram Rider
Zap The Log Arrows
Arrows Ram Rider Dark Prince The Log
Dark Prince Elite Barbarians Minion Horde
Arrows Ram Rider Minion Horde
Balloon Ram Rider Elite Barbarians
Ram Rider Minion Horde Elite Barbarians
Arrows The Log
Elite Barbarians Dark Prince
The Log Ram Rider Zap Balloon

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord