Bộ bài 3.6


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Godly!
Synergy Deck synergy Tốt

2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Mega Minion Musketeer

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Mega Minion Musketeer Giant Bowler

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Giant

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Arrows The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Giant

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Barbarians Giant

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Giant
Giant Snowball Barbarians Mega Minion Musketeer
Zap
Barbarian Barrel Barbarians Musketeer
The Log Barbarians Musketeer
Earthquake Barbarians
Arrows
Royal Delivery Barbarians Mega Minion Musketeer Bowler
Fireball Barbarians Mega Minion Musketeer Bowler
Poison Barbarians Mega Minion Musketeer
Lightning Mega Minion Musketeer Bowler
Rocket Barbarians Musketeer Bowler

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Arrows

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Arrows Bowler The Log

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Arrows Mega Minion Bowler

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Barbarians Musketeer

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap The Log Arrows Mega Minion Musketeer Barbarians Giant Bowler

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

10 Zap The Log Arrows Mega Minion

Sự hiệp lực   5 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Mega Minion Giant The Log
Arrows + Giant The Log
Barbarians +
Mega Minion + Zap Giant Bowler
+ Giant Bowler
+ Mega Minion Musketeer Bowler The Log Arrows Zap
+ Giant Mega Minion Musketeer
+ Giant Zap Arrows

Khắc tinh   61 78

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Mega Minion Bowler The Log
Barbarians Zap The Log Musketeer Mega Minion Arrows
The Log Bowler Arrows Zap Barbarians
Arrows The Log
Giant Bowler Mega Minion Barbarians Musketeer
Musketeer Mega Minion Arrows
Barbarians Bowler Mega Minion The Log Musketeer
Arrows Mega Minion Zap Musketeer
Bowler Arrows The Log Barbarians Mega Minion
Barbarians Musketeer Mega Minion The Log
Bowler Barbarians The Log Mega Minion Musketeer
The Log Bowler Barbarians
Musketeer Mega Minion Zap
The Log Arrows Zap Bowler Musketeer Mega Minion
Bowler Barbarians Musketeer
Barbarians Mega Minion Musketeer Bowler
Musketeer Bowler Barbarians Mega Minion The Log
Barbarians Bowler Mega Minion The Log Musketeer
Mega Minion Bowler Musketeer
Bowler Zap Mega Minion The Log Musketeer Barbarians
Bowler Musketeer The Log Giant
Mega Minion Musketeer
Mega Minion Musketeer
Arrows The Log Zap Bowler Barbarians
Barbarians Mega Minion Musketeer
Barbarians Mega Minion Musketeer
Musketeer Bowler Giant Mega Minion The Log
Zap Mega Minion Barbarians Musketeer
Mega Minion Bowler The Log Musketeer
Bowler The Log Mega Minion Barbarians
Mega Minion Musketeer Bowler Giant The Log
Bowler Barbarians
Bowler Arrows Zap The Log
The Log Bowler Arrows Zap
Arrows The Log Bowler Musketeer Mega Minion Zap
Bowler Arrows Mega Minion The Log Musketeer
Zap Arrows The Log
Musketeer Mega Minion
Musketeer Bowler Barbarians
Musketeer Barbarians Mega Minion The Log Zap
Barbarians Mega Minion The Log Zap
Bowler Musketeer Mega Minion Arrows The Log
Musketeer Mega Minion Zap
Mega Minion Musketeer Barbarians Bowler
Mega Minion Musketeer The Log Bowler
Musketeer Mega Minion
Mega Minion Bowler Musketeer
Barbarians Bowler Mega Minion
Bowler Giant Barbarians Mega Minion Musketeer
Musketeer Barbarians Mega Minion
Mega Minion The Log Musketeer Barbarians
Mega Minion Barbarians
Mega Minion Bowler The Log Musketeer
Mega Minion Arrows The Log Musketeer Bowler
Barbarians Mega Minion Musketeer Bowler Zap
Zap Musketeer Mega Minion
Barbarians Bowler Musketeer
The Log Arrows Mega Minion Zap Bowler Barbarians
Arrows Bowler Barbarians Musketeer Zap Mega Minion
Musketeer Mega Minion Zap
Bowler Barbarians Mega Minion Musketeer
Musketeer Bowler Barbarians The Log Mega Minion
Bowler Barbarians Musketeer Zap The Log
Zap Bowler Barbarians Arrows The Log Mega Minion
Mega Minion Zap Barbarians
Mega Minion Arrows Musketeer Zap
Bowler Barbarians Mega Minion

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Zap The Log Bowler Arrows Musketeer
Bowler The Log Mega Minion Arrows
Zap Bowler The Log Arrows Musketeer Mega Minion
Bowler The Log Zap Arrows Mega Minion Musketeer
Zap Arrows Mega Minion Musketeer
Zap Bowler The Log Arrows Mega Minion Musketeer
Bowler Mega Minion Arrows Musketeer The Log
Mega Minion Musketeer Bowler
Arrows Musketeer Mega Minion
Mega Minion Musketeer
Musketeer
The Log Arrows Bowler
Bowler Barbarians Musketeer Mega Minion
Bowler The Log Zap Musketeer Mega Minion
Mega Minion Bowler Musketeer

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord