Bộ bài 3.9


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Godly!
Synergy Deck synergy Tốt

Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Archers Minion Electro Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Archers Battle Ram Dark Prince P.E.K.K.A Electro Wizard

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Battle Ram P.E.K.K.A

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Poison

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Battle Ram Dark Prince

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Poison

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Battle Ram Dark Prince P.E.K.K.A

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Dark Prince Electro Wizard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Archers Minion Battle Ram Dark Prince
Giant Snowball Archers Minion Battle Ram
Zap Archers Minion Battle Ram Dark Prince
Barbarian Barrel Archers Battle Ram Dark Prince Electro Wizard
The Log Archers Battle Ram Dark Prince
Earthquake Archers
Arrows Archers Minion
Royal Delivery Archers Minion Battle Ram Dark Prince P.E.K.K.A Electro Wizard
Fireball Archers Minion Battle Ram Electro Wizard
Poison Archers Minion Electro Wizard
Lightning Battle Ram Dark Prince Electro Wizard
Rocket

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Poison

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Poison Dark Prince

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Battle Ram Poison Dark Prince P.E.K.K.A

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Electro Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Archers Minion Battle Ram Poison Dark Prince Electro Wizard P.E.K.K.A

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Zap Archers Minion Battle Ram

Sự hiệp lực   5 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + P.E.K.K.A Electro Wizard Dark Prince Poison Battle Ram
Archers + P.E.K.K.A Electro Wizard
Minion + P.E.K.K.A Battle Ram
Battle Ram + Poison Zap Minion Electro Wizard
+ Battle Ram P.E.K.K.A Zap
+ P.E.K.K.A Zap
+ Zap Electro Wizard Minion Archers Dark Prince Poison
+ P.E.K.K.A Zap Archers Battle Ram

Khắc tinh   59 81

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Minion Poison Electro Wizard
Archers Poison Electro Wizard Minion Zap
Electro Wizard Poison Zap Dark Prince Archers
Poison Electro Wizard
P.E.K.K.A Archers Minion Electro Wizard Poison Battle Ram
Poison Electro Wizard
Poison Minion Electro Wizard Archers P.E.K.K.A
Poison Zap Minion Electro Wizard Archers
P.E.K.K.A Poison Dark Prince Electro Wizard
P.E.K.K.A Archers Electro Wizard Minion
P.E.K.K.A Battle Ram Minion Dark Prince Electro Wizard
Poison Dark Prince
Archers Minion Poison Electro Wizard Zap
Poison Archers Electro Wizard Zap
Dark Prince P.E.K.K.A
Minion Dark Prince Electro Wizard P.E.K.K.A Archers
Electro Wizard Poison Minion Dark Prince P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Dark Prince Minion Electro Wizard
Minion Electro Wizard P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Electro Wizard Dark Prince Minion Zap
Electro Wizard Poison Archers Battle Ram
Poison Minion Archers Electro Wizard
Dark Prince Minion P.E.K.K.A Poison Battle Ram
Poison Electro Wizard Zap P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Minion
Poison
P.E.K.K.A Electro Wizard Minion Archers
Electro Wizard Battle Ram Poison
Zap Electro Wizard Battle Ram Minion
Dark Prince Electro Wizard Poison
Dark Prince Poison P.E.K.K.A Electro Wizard
Poison
P.E.K.K.A Minion Electro Wizard Poison Battle Ram
Poison P.E.K.K.A
Archers Zap Electro Wizard Poison P.E.K.K.A Dark Prince
Electro Wizard Poison Archers Zap Minion
Electro Wizard Archers Zap Minion
Minion Poison Archers Electro Wizard
Poison Zap Archers Electro Wizard
Archers Electro Wizard Minion Poison
Poison
Dark Prince Electro Wizard P.E.K.K.A Minion Zap
Electro Wizard Dark Prince Zap Minion P.E.K.K.A
Poison Electro Wizard Dark Prince
Electro Wizard Minion Archers Poison Zap
P.E.K.K.A Minion Electro Wizard Dark Prince
P.E.K.K.A Electro Wizard Dark Prince Minion
Electro Wizard Poison Archers Minion
Electro Wizard P.E.K.K.A Dark Prince
P.E.K.K.A Archers Electro Wizard Dark Prince
P.E.K.K.A Poison Dark Prince Battle Ram Minion Electro Wizard
P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Minion Battle Ram Electro Wizard
Electro Wizard P.E.K.K.A Minion
Electro Wizard Minion P.E.K.K.A Archers
Electro Wizard Minion Poison Archers
P.E.K.K.A Electro Wizard Minion Dark Prince Zap Battle Ram Poison
P.E.K.K.A Zap Dark Prince Minion Electro Wizard Poison
Archers P.E.K.K.A Electro Wizard Poison Dark Prince
Poison Electro Wizard Zap Dark Prince Minion
Poison P.E.K.K.A Electro Wizard Dark Prince Minion Archers Zap
Electro Wizard Minion Zap Archers Poison
P.E.K.K.A Dark Prince Minion Archers Electro Wizard
Archers P.E.K.K.A Minion Dark Prince Electro Wizard Poison
Electro Wizard Dark Prince Zap P.E.K.K.A
Minion Poison Archers Electro Wizard Zap
Electro Wizard P.E.K.K.A Minion Zap Dark Prince
Minion Electro Wizard Poison Zap Archers
P.E.K.K.A Dark Prince Minion

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Poison Zap Electro Wizard Archers Dark Prince Minion
Archers Poison Electro Wizard
Zap Archers Dark Prince Minion Electro Wizard Poison
Zap Electro Wizard Archers Poison Dark Prince
Electro Wizard Poison Zap Archers Minion
Zap Electro Wizard Archers Poison
Poison Electro Wizard Dark Prince Archers
Minion Dark Prince Archers Electro Wizard
Archers Minion Poison Electro Wizard
Minion Poison Battle Ram
Battle Ram Electro Wizard
Archers Dark Prince Electro Wizard
Poison Archers Zap Battle Ram Electro Wizard Minion
Poison Archers Electro Wizard

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord