Bộ bài 4.9


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Godly!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Godly!
Synergy Deck synergy Tồi tệ

2 problems 6 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có thần chú tấn công tháp trực tiếp!

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
VẤN ĐỀ Quá nhiều quân chắn!

Bạn có quá nhiều quân chắn. Thông thường, một là đủ. Các quân chắn rất tốn kém và bạn khó có thể có hai trong số chúng cùng một lúc trên đấu trường. Hãy xem xét giữ lại một trong những thẻ sau:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương thấp.

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú giá rẻ nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Chi phí trung bình của bộ bài của bạn rất cao và bạn không có máy hút tiên dược.

Nếu bạn chỉ có các đơn vị đắt tiền, bạn sẽ khó phản ứng hơn với các bước đi của đối phương.

Bạn có thể thêm Elixir collector vào bộ bài của bạn. Đây là nó:

Hãy sửa nó!

VÀ/HOẶC

Bạn có thể thay thế một vài thẻ có chi phí cao của bạn. Chẳng hạn như:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ hữu ích.

Bạn không có bất kỳ thẻ giá rẻ và linh hoạt trong bộ bài của bạn. Mặc dù, chúng không tốt khi đi một mình, chúng vẫn có thể giúp bạn trong nhiều tình huống, cả về tấn công lẫn phòng thủ. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Wizard Executioner Magic Archer Electro Wizard Ram Rider

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Wizard Executioner Giant Skeleton Magic Archer Electro Wizard Ram Rider Mega Knight

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Ram Rider

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Còn thiếu

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Ram Rider Mega Knight

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Giant Skeleton Magic Archer Ram Rider Mega Knight

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Giant Skeleton Magic Archer Electro Wizard Ram Rider

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Skeleton Army Giant Skeleton Ram Rider
Giant Snowball Skeleton Army Ram Rider
Zap Skeleton Army Ram Rider
Barbarian Barrel Wizard Skeleton Army Executioner Giant Skeleton Magic Archer Electro Wizard
The Log Skeleton Army Giant Skeleton Ram Rider
Earthquake Skeleton Army
Arrows Skeleton Army
Royal Delivery Wizard Skeleton Army Executioner Giant Skeleton Magic Archer Electro Wizard Ram Rider
Fireball Wizard Skeleton Army Executioner Magic Archer Electro Wizard Ram Rider
Poison Wizard Skeleton Army Executioner Magic Archer Electro Wizard
Lightning Wizard Executioner Magic Archer Electro Wizard Ram Rider
Rocket Wizard Executioner Magic Archer Ram Rider

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Wizard Executioner Magic Archer

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Wizard Executioner Magic Archer Mega Knight

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Skeleton Army Executioner Giant Skeleton Mega Knight

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Skeleton Army

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Wizard Electro Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Skeleton Army Magic Archer Electro Wizard Wizard Executioner Ram Rider Giant Skeleton Mega Knight

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

16 Skeleton Army Magic Archer Electro Wizard Wizard

Sự hiệp lực   0 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Wizard + Giant Skeleton
Skeleton Army +
Executioner + Giant Skeleton Electro Wizard Mega Knight Ram Rider
Giant Skeleton + Wizard Executioner Magic Archer
+ Giant Skeleton Mega Knight Ram Rider
+ Executioner Mega Knight
+ Executioner Magic Archer
+ Executioner Electro Wizard Magic Archer

Khắc tinh   57 83

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Executioner Mega Knight Electro Wizard
Electro Wizard Executioner Magic Archer Wizard Skeleton Army
Mega Knight Wizard Skeleton Army Executioner Electro Wizard Giant Skeleton Magic Archer
Ram Rider Electro Wizard Magic Archer
Wizard Ram Rider Giant Skeleton Mega Knight Executioner Electro Wizard Skeleton Army
Electro Wizard Executioner Wizard Magic Archer
Wizard Mega Knight Executioner Skeleton Army Electro Wizard Giant Skeleton
Executioner Wizard Magic Archer Electro Wizard
Mega Knight Skeleton Army Executioner Magic Archer Giant Skeleton Wizard Electro Wizard
Skeleton Army Wizard Electro Wizard Ram Rider
Skeleton Army Mega Knight Electro Wizard Wizard Executioner Giant Skeleton
Mega Knight Skeleton Army Executioner Giant Skeleton Wizard
Wizard Electro Wizard Executioner
Ram Rider Skeleton Army Mega Knight Executioner Magic Archer Electro Wizard Wizard
Mega Knight Wizard Skeleton Army Executioner
Skeleton Army Mega Knight Electro Wizard
Executioner Mega Knight Skeleton Army Electro Wizard Giant Skeleton
Skeleton Army Ram Rider Mega Knight Electro Wizard Executioner
Wizard Executioner Mega Knight Electro Wizard Ram Rider
Skeleton Army Electro Wizard Mega Knight Giant Skeleton Wizard Ram Rider Executioner
Electro Wizard Executioner Magic Archer Ram Rider Wizard
Electro Wizard Wizard Ram Rider Executioner
Magic Archer
Mega Knight Giant Skeleton Skeleton Army Electro Wizard Wizard Executioner
Magic Archer Skeleton Army
Skeleton Army Electro Wizard
Executioner Magic Archer Electro Wizard
Skeleton Army Electro Wizard Ram Rider Giant Skeleton
Electro Wizard Mega Knight Wizard Giant Skeleton Executioner
Mega Knight Executioner Wizard Electro Wizard Skeleton Army
Executioner Electro Wizard
Skeleton Army Mega Knight Wizard Giant Skeleton
Mega Knight Wizard Electro Wizard Ram Rider Executioner Skeleton Army
Wizard Skeleton Army Mega Knight Electro Wizard Magic Archer Executioner
Skeleton Army Electro Wizard Mega Knight Executioner Wizard
Executioner Wizard Electro Wizard Mega Knight Skeleton Army
Executioner Electro Wizard Magic Archer Wizard
Wizard Executioner Electro Wizard
Executioner Wizard Mega Knight
Skeleton Army Electro Wizard Mega Knight
Skeleton Army Electro Wizard Mega Knight Giant Skeleton
Electro Wizard Executioner Wizard Giant Skeleton Magic Archer Mega Knight
Electro Wizard Ram Rider Wizard Executioner
Skeleton Army Mega Knight Giant Skeleton Electro Wizard
Skeleton Army Mega Knight Electro Wizard Executioner Giant Skeleton
Executioner Electro Wizard Wizard Magic Archer
Mega Knight Giant Skeleton Executioner Electro Wizard Skeleton Army
Skeleton Army Mega Knight Executioner Electro Wizard Ram Rider Giant Skeleton
Skeleton Army Giant Skeleton Ram Rider Wizard Electro Wizard Executioner Mega Knight
Executioner Giant Skeleton Mega Knight
Skeleton Army Electro Wizard
Skeleton Army Electro Wizard
Skeleton Army Electro Wizard Executioner Mega Knight
Electro Wizard Magic Archer Wizard Executioner Mega Knight Ram Rider
Electro Wizard Skeleton Army Mega Knight Giant Skeleton Executioner
Wizard Skeleton Army Executioner Mega Knight Electro Wizard
Executioner Giant Skeleton Electro Wizard Skeleton Army Wizard Mega Knight
Electro Wizard Executioner Giant Skeleton Mega Knight
Executioner Electro Wizard Magic Archer Wizard Skeleton Army Mega Knight
Electro Wizard Wizard Skeleton Army
Skeleton Army Electro Wizard Wizard Mega Knight Executioner
Skeleton Army Mega Knight Executioner Electro Wizard Magic Archer
Ram Rider Skeleton Army Electro Wizard Wizard Mega Knight
Skeleton Army Electro Wizard Executioner Ram Rider Wizard Mega Knight
Electro Wizard Giant Skeleton Mega Knight Skeleton Army
Executioner Electro Wizard Ram Rider Wizard
Giant Skeleton Wizard Mega Knight

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Magic Archer Wizard Electro Wizard Executioner Mega Knight Ram Rider Skeleton Army
Wizard Electro Wizard Executioner Mega Knight
Skeleton Army Wizard Executioner Mega Knight Electro Wizard Magic Archer
Wizard Mega Knight Executioner Electro Wizard Magic Archer Ram Rider
Executioner Electro Wizard Magic Archer Wizard Ram Rider
Electro Wizard Executioner Magic Archer Wizard
Mega Knight Executioner Ram Rider Wizard Electro Wizard Magic Archer
Skeleton Army Mega Knight Executioner Magic Archer Wizard Electro Wizard Giant Skeleton
Executioner Wizard Magic Archer Ram Rider Electro Wizard
Skeleton Army Ram Rider
Skeleton Army Ram Rider Electro Wizard
Wizard Executioner
Electro Wizard Mega Knight
Executioner Electro Wizard Ram Rider
Mega Knight Executioner Electro Wizard

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord