Bộ bài 4.1


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy RIP

1 problems 1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có điều kiện thắng rõ ràng!

Để giành chiến thắng trong trò chơi dễ dàng hơn, tốt nhất là nên có ít nhất một trong những thẻ tốt để gây sát thương cho tháp. Không có thẻ như vậy trong bộ bài của bạn. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Wizard Baby Dragon Magic Archer Electro Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Wizard Elixir Collector Baby Dragon Prince Magic Archer Electro Wizard

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Còn thiếu

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Prince

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Elixir Collector

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Baby Dragon Prince Magic Archer

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Magic Archer Electro Wizard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Skeleton Army Prince
Giant Snowball Skeleton Army Baby Dragon
Zap Skeleton Army Prince
Barbarian Barrel Wizard Skeleton Army Magic Archer Electro Wizard
The Log Skeleton Army Prince
Earthquake Elixir Collector Skeleton Army
Arrows Skeleton Army
Royal Delivery Wizard Skeleton Army Baby Dragon Prince Magic Archer Electro Wizard
Fireball Wizard Elixir Collector Skeleton Army Baby Dragon Magic Archer Electro Wizard
Poison Wizard Elixir Collector Skeleton Army Magic Archer Electro Wizard
Lightning Wizard Elixir Collector Baby Dragon Prince Magic Archer Electro Wizard
Rocket Wizard Elixir Collector Prince Magic Archer

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Wizard Baby Dragon Magic Archer

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Wizard Baby Dragon The Log Magic Archer

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Elixir Collector Skeleton Army Baby Dragon Prince

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Skeleton Army

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Wizard Electro Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

The Log Skeleton Army Baby Dragon Magic Archer Electro Wizard Wizard Prince Elixir Collector

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

13 The Log Skeleton Army Baby Dragon Magic Archer

Sự hiệp lực   0 4

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Wizard +
Elixir Collector +
Skeleton Army +
Baby Dragon + Electro Wizard Prince
+ Baby Dragon The Log
+ Prince
+
+ Baby Dragon

Khắc tinh   54 82

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Baby Dragon Prince The Log Electro Wizard
Electro Wizard The Log Magic Archer Baby Dragon Skeleton Army Wizard
The Log Electro Wizard Skeleton Army Wizard Baby Dragon Magic Archer
The Log Magic Archer Electro Wizard Baby Dragon
Wizard Electro Wizard Prince Skeleton Army Baby Dragon
Wizard Electro Wizard Baby Dragon Magic Archer
Wizard Baby Dragon Skeleton Army The Log Electro Wizard
Baby Dragon Wizard Electro Wizard Magic Archer
Electro Wizard Baby Dragon Skeleton Army The Log Wizard Prince Magic Archer
Skeleton Army Prince Electro Wizard Wizard The Log
Skeleton Army Prince The Log Wizard Electro Wizard
Skeleton Army Baby Dragon The Log Wizard
Wizard Electro Wizard Baby Dragon
The Log Magic Archer Baby Dragon Electro Wizard Skeleton Army Wizard
Prince Wizard Skeleton Army
Skeleton Army Prince Electro Wizard
Baby Dragon Electro Wizard Skeleton Army Prince The Log
Skeleton Army Prince The Log Electro Wizard
Electro Wizard Wizard Baby Dragon
Skeleton Army Electro Wizard The Log Prince Wizard
Electro Wizard Magic Archer Wizard The Log Baby Dragon
Electro Wizard Baby Dragon Wizard
Prince Baby Dragon Magic Archer
Electro Wizard Skeleton Army Wizard The Log Baby Dragon
Magic Archer Skeleton Army Prince
Skeleton Army Prince Electro Wizard
Electro Wizard The Log Magic Archer
Electro Wizard Skeleton Army
Prince The Log Baby Dragon Electro Wizard Wizard
Wizard The Log Skeleton Army Baby Dragon Electro Wizard
Elixir Collector
Baby Dragon The Log Electro Wizard
Wizard Skeleton Army
The Log Skeleton Army Prince Electro Wizard Wizard Baby Dragon
Electro Wizard The Log Wizard Skeleton Army Baby Dragon Magic Archer
Electro Wizard Skeleton Army The Log Baby Dragon Wizard
Baby Dragon Wizard Electro Wizard Skeleton Army The Log
Magic Archer The Log Baby Dragon Wizard Electro Wizard
Baby Dragon Wizard Electro Wizard
Wizard
Skeleton Army The Log Prince Electro Wizard
Skeleton Army Prince Electro Wizard The Log
Electro Wizard Magic Archer The Log Wizard Baby Dragon
Electro Wizard Wizard
Skeleton Army Prince Baby Dragon Electro Wizard
Skeleton Army The Log Prince Electro Wizard
Magic Archer Baby Dragon Wizard Electro Wizard
Prince Skeleton Army Electro Wizard
Skeleton Army Prince Electro Wizard
Skeleton Army Prince Wizard Electro Wizard
Prince
Skeleton Army Electro Wizard The Log
Skeleton Army Prince Electro Wizard
Skeleton Army Electro Wizard The Log Prince
Magic Archer The Log Electro Wizard Wizard Baby Dragon
Electro Wizard Skeleton Army Prince
Prince Skeleton Army Baby Dragon Electro Wizard Wizard
Prince Electro Wizard Wizard Skeleton Army
Prince Electro Wizard The Log Baby Dragon
Baby Dragon Wizard Electro Wizard Skeleton Army Magic Archer
Electro Wizard Baby Dragon Wizard Skeleton Army
Skeleton Army Electro Wizard Wizard Prince
Skeleton Army Prince The Log Electro Wizard Baby Dragon Magic Archer
Electro Wizard Skeleton Army The Log Wizard Prince
Electro Wizard Skeleton Army The Log Wizard Baby Dragon
Electro Wizard Skeleton Army Baby Dragon Prince
Baby Dragon Electro Wizard Wizard
Prince Wizard

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Electro Wizard The Log Magic Archer Baby Dragon Wizard Skeleton Army
Wizard The Log Baby Dragon Electro Wizard
The Log Skeleton Army Wizard Magic Archer Electro Wizard Baby Dragon
Electro Wizard Wizard The Log Baby Dragon Magic Archer
Electro Wizard Baby Dragon Wizard Magic Archer
The Log Baby Dragon Wizard Electro Wizard Magic Archer
Electro Wizard Wizard Magic Archer The Log Baby Dragon
Skeleton Army Baby Dragon Prince Wizard Magic Archer Electro Wizard
Wizard Baby Dragon Magic Archer Electro Wizard
Skeleton Army Baby Dragon
Skeleton Army Prince Electro Wizard
The Log Wizard
Prince Electro Wizard
The Log Baby Dragon Electro Wizard
Prince Electro Wizard

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord