Bộ bài 4.4


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Godly!
Attack Offensive potential Godly!
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tồi tệ

3 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương thấp.

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú giá rẻ nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Archers Minion Horde Wizard Magic Archer

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Archers Knight Giant Wizard Magic Archer Lumberjack

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Giant Rocket

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Rocket

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Giant Lumberjack

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Rocket

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Knight Giant Magic Archer Lumberjack

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Knight Magic Archer Lumberjack

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Giant Snowball Minion Horde
Zap Minion Horde
Tornado Minion Horde Giant
The Log Archers
Arrows Minion Horde
Fireball Archers Minion Horde Wizard Magic Archer Lumberjack
Poison Archers Minion Horde Wizard Magic Archer
Lightning Wizard Magic Archer Lumberjack
Rocket Wizard

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Wizard Rocket Magic Archer

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Wizard Rocket Magic Archer

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Knight Rocket

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Giant

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Horde Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Archers Knight Magic Archer Lumberjack Minion Horde Giant Wizard Rocket

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

14 Archers Knight Magic Archer Lumberjack

Sự hiệp lực   4 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Archers + Knight Giant
Knight + Archers Wizard
Minion Horde + Giant Lumberjack
Giant + Minion Horde Lumberjack Archers Wizard Magic Archer
+ Giant Knight
+
+ Giant
+ Giant Minion Horde

Khắc tinh   53 82

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Archers Minion Horde Rocket Magic Archer Wizard Knight
Wizard Archers Minion Horde Lumberjack Magic Archer Knight
Magic Archer
Giant Knight Minion Horde Wizard Lumberjack Archers Rocket
Wizard Knight Rocket Minion Horde Archers
Minion Horde Wizard Archers Magic Archer Rocket
Rocket Minion Horde Knight Magic Archer Wizard Lumberjack
Minion Horde Lumberjack Wizard Archers Knight
Knight Rocket Wizard Minion Horde
Wizard
Wizard Archers Minion Horde
Magic Archer Knight Wizard Archers
Wizard Minion Horde Lumberjack
Minion Horde Knight Archers Lumberjack
Knight Lumberjack Rocket Minion Horde
Minion Horde Rocket Knight Lumberjack
Knight Minion Horde Wizard
Minion Horde Lumberjack Knight Wizard
Magic Archer Giant Archers Knight Wizard Rocket
Rocket Archers Wizard Minion Horde
Minion Horde Wizard
Magic Archer Minion Horde Lumberjack
Rocket
Minion Horde Lumberjack Archers Knight
Magic Archer Knight Giant Rocket
Knight Wizard Lumberjack Rocket
Wizard Minion Horde
Rocket
Rocket Giant
Rocket Wizard Minion Horde
Wizard Archers Lumberjack Minion Horde
Archers Wizard Minion Horde Magic Archer
Lumberjack Archers Wizard Minion Horde
Archers Wizard Lumberjack Knight
Magic Archer Archers Wizard Minion Horde
Minion Horde Archers Wizard
Wizard Rocket Knight
Minion Horde Knight Lumberjack
Minion Horde Knight Rocket
Knight Rocket Lumberjack Magic Archer Wizard
Wizard Minion Horde Archers Rocket
Minion Horde Rocket Knight
Knight Rocket Minion Horde
Rocket Magic Archer Archers Minion Horde Wizard
Knight Rocket Lumberjack
Minion Horde Archers Knight
Minion Horde Rocket Giant Knight Wizard
Lumberjack Minion Horde Knight
Minion Horde Knight
Minion Horde Knight Lumberjack
Lumberjack Knight Archers
Magic Archer Wizard Archers Lumberjack Knight
Knight Minion Horde Lumberjack
Rocket Lumberjack Minion Horde Wizard Knight
Wizard Archers Knight Lumberjack
Knight Lumberjack
Rocket Magic Archer Wizard Minion Horde Knight Lumberjack Archers
Minion Horde Rocket Wizard Archers
Knight Wizard Minion Horde Lumberjack Archers
Knight Rocket Archers Magic Archer Minion Horde Lumberjack
Rocket Wizard Lumberjack Minion Horde
Lumberjack Archers Minion Horde Wizard Knight
Rocket Minion Horde Knight Lumberjack
Minion Horde Archers Wizard
Lumberjack Knight Wizard Minion Horde

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Magic Archer Wizard Knight Archers
Wizard Archers Knight
Knight Wizard Minion Horde Archers Lumberjack Magic Archer
Wizard Archers Magic Archer Knight Lumberjack
Magic Archer Minion Horde Wizard Archers
Knight Magic Archer Wizard Archers
Knight Magic Archer Archers Lumberjack Wizard
Lumberjack Knight Minion Horde Archers
Wizard Archers Minion Horde Magic Archer
Knight
Knight Minion Horde
Lumberjack Knight Archers
Archers
Minion Horde Magic Archer
Minion Horde
Knight Lumberjack
Knight
Knight Archers

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord