Bộ bài 3.6


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Godly!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Musketeer Witch Electro Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Musketeer Valkyrie Dark Prince Witch Electro Wizard

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Miner

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Dark Prince Miner

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Miner

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Valkyrie Dark Prince

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Valkyrie Dark Prince Miner Electro Wizard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Guards Dark Prince Miner
Giant Snowball Musketeer Guards Witch Miner
Zap Guards Dark Prince Witch
Barbarian Barrel Musketeer Valkyrie Guards Dark Prince Witch Electro Wizard
The Log Musketeer Guards Dark Prince Witch
Earthquake Guards Witch
Arrows Guards Witch
Royal Delivery Musketeer Valkyrie Guards Dark Prince Witch Miner Electro Wizard
Fireball Musketeer Witch Electro Wizard
Poison Musketeer Guards Witch Electro Wizard
Lightning Musketeer Valkyrie Dark Prince Witch Electro Wizard
Rocket Musketeer Valkyrie Witch

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Witch

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Valkyrie Dark Prince The Log

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Valkyrie Guards Dark Prince Miner

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Musketeer Witch Electro Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

The Log Guards Miner Musketeer Valkyrie Dark Prince Electro Wizard Witch

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 The Log Guards Miner Musketeer

Sự hiệp lực   3 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Musketeer + Valkyrie Miner Electro Wizard Guards
Valkyrie + Musketeer Witch Electro Wizard
Guards + Electro Wizard Musketeer Miner
Dark Prince + The Log
+ Valkyrie
+ Dark Prince
+ Electro Wizard Musketeer Guards
+ Miner Guards Musketeer Valkyrie

Khắc tinh   44 84

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Electro Wizard The Log Valkyrie
Valkyrie Electro Wizard Guards Witch The Log Musketeer
The Log Valkyrie Electro Wizard Dark Prince Witch Guards
Electro Wizard Miner The Log
Valkyrie Musketeer Miner Guards Witch Electro Wizard
Musketeer Electro Wizard
Musketeer Electro Wizard Valkyrie The Log
Witch Electro Wizard Musketeer
Valkyrie Dark Prince Witch The Log Electro Wizard Guards
Musketeer Witch Electro Wizard The Log
Guards Valkyrie Musketeer Dark Prince Witch Electro Wizard The Log
Valkyrie Witch The Log Dark Prince
Musketeer Witch Electro Wizard
The Log Miner Electro Wizard Witch Valkyrie Musketeer
Dark Prince Witch Musketeer Valkyrie
Guards Electro Wizard Valkyrie Dark Prince Musketeer Miner Witch
Electro Wizard Miner The Log Musketeer Guards Valkyrie Dark Prince
Musketeer Guards Electro Wizard Dark Prince The Log Witch
Musketeer Guards Valkyrie Electro Wizard
Electro Wizard Guards The Log Dark Prince Valkyrie Witch Musketeer
Electro Wizard Musketeer Witch The Log Miner
Witch Electro Wizard Musketeer
Dark Prince Musketeer
Valkyrie Electro Wizard Guards The Log Witch
Musketeer
Witch
Guards Valkyrie Musketeer Electro Wizard Witch
Musketeer Miner The Log Electro Wizard Witch
Electro Wizard Guards Witch Miner Musketeer
Dark Prince The Log Electro Wizard Musketeer Miner Valkyrie
Valkyrie The Log Electro Wizard Dark Prince Guards
Miner
Musketeer Electro Wizard Valkyrie Witch The Log
Guards Valkyrie
Electro Wizard Guards Dark Prince The Log Witch Valkyrie
Electro Wizard The Log Valkyrie Guards Witch
Electro Wizard The Log Valkyrie Musketeer Guards
Guards Valkyrie Witch Electro Wizard Musketeer The Log
The Log Electro Wizard
Musketeer Electro Wizard Witch
Witch Musketeer Valkyrie
Valkyrie Witch Miner Musketeer Electro Wizard Dark Prince Guards The Log
Valkyrie Guards The Log Witch Dark Prince Electro Wizard
Electro Wizard Valkyrie Dark Prince The Log Musketeer Witch
Electro Wizard Musketeer Witch
Musketeer Miner Electro Wizard Dark Prince
Electro Wizard Valkyrie Dark Prince Guards The Log Musketeer
Musketeer Electro Wizard
Electro Wizard Valkyrie Miner Dark Prince Musketeer
Witch Electro Wizard Guards Dark Prince Valkyrie
Valkyrie Dark Prince Musketeer Electro Wizard Miner
Valkyrie Witch Musketeer
Guards Electro Wizard The Log Witch Musketeer
Witch Electro Wizard
Electro Wizard Guards Valkyrie Musketeer The Log Witch
Miner Electro Wizard The Log Guards Valkyrie Musketeer
Guards Electro Wizard Witch Musketeer Dark Prince Valkyrie
Electro Wizard Dark Prince Valkyrie Guards Witch Musketeer
Dark Prince Electro Wizard Witch Guards Valkyrie Musketeer
Dark Prince Valkyrie The Log Electro Wizard
Guards Valkyrie Electro Wizard Witch Musketeer Dark Prince
Electro Wizard Musketeer Witch
Valkyrie Guards Electro Wizard Musketeer Witch Dark Prince
Valkyrie The Log Musketeer Dark Prince Guards Electro Wizard
Electro Wizard Musketeer Dark Prince The Log
Electro Wizard Guards Valkyrie Witch The Log
Electro Wizard Guards Miner Witch Valkyrie Dark Prince
Musketeer Witch Electro Wizard
Valkyrie Dark Prince Witch Guards

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Valkyrie Witch The Log Electro Wizard Musketeer Dark Prince
The Log Witch Electro Wizard
The Log Dark Prince Electro Wizard Valkyrie Witch Guards Musketeer
Electro Wizard The Log Valkyrie Witch Musketeer Dark Prince Guards
Electro Wizard Witch Musketeer
The Log Electro Wizard Valkyrie Musketeer Witch
The Log Musketeer Dark Prince Valkyrie Guards Witch Electro Wizard
Dark Prince Valkyrie Musketeer Guards Electro Wizard Miner Witch
Musketeer Witch Electro Wizard
Musketeer
Musketeer Electro Wizard Valkyrie Guards
The Log
Dark Prince Electro Wizard Musketeer Witch
The Log Electro Wizard Musketeer Witch
Valkyrie Musketeer Electro Wizard Witch

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord