Bộ bài 3.7


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 problems 4 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có điều kiện thắng rõ ràng!

Để giành chiến thắng trong trò chơi dễ dàng hơn, tốt nhất là nên có ít nhất một trong những thẻ tốt để gây sát thương cho tháp. Không có thẻ như vậy trong bộ bài của bạn. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương thấp.

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú giá rẻ nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ hữu ích.

Bạn không có bất kỳ thẻ giá rẻ và linh hoạt trong bộ bài của bạn. Mặc dù, chúng không tốt khi đi một mình, chúng vẫn có thể giúp bạn trong nhiều tình huống, cả về tấn công lẫn phòng thủ. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Musketeer Witch

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Musketeer Valkyrie Witch

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Còn thiếu

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Elite Barbarians

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Elite Barbarians Valkyrie

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Elite Barbarians Valkyrie

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Elite Barbarians Skeleton Army
Giant Snowball Musketeer Skeleton Army Witch
Zap Skeleton Army Witch
Barbarian Barrel Elite Barbarians Musketeer Valkyrie Skeleton Army Witch
The Log Elite Barbarians Musketeer Skeleton Army Witch
Earthquake Skeleton Army Witch
Arrows Skeleton Army Witch
Royal Delivery Elite Barbarians Musketeer Valkyrie Skeleton Army Witch
Fireball Elite Barbarians Musketeer Skeleton Army Witch
Poison Musketeer Skeleton Army Witch
Lightning Elite Barbarians Musketeer Valkyrie Witch
Rocket Elite Barbarians Musketeer Valkyrie Witch

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fireball Witch

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Fireball Valkyrie

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Valkyrie Rage Skeleton Army

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Elite Barbarians Skeleton Army

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Musketeer Witch

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Mirror Rage Skeleton Army Fireball Musketeer Valkyrie Witch Elite Barbarians

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

9 Mirror Rage Skeleton Army Fireball

Sự hiệp lực   3 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Elite Barbarians + Fireball Valkyrie Rage
Fireball + Mirror Elite Barbarians
Musketeer + Valkyrie
Valkyrie + Elite Barbarians Musketeer Witch
+ Fireball Skeleton Army
+ Elite Barbarians Witch
+ Mirror
+ Rage Valkyrie

Khắc tinh   58 82

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Fireball Valkyrie
Valkyrie Witch Fireball Musketeer Skeleton Army
Skeleton Army Valkyrie Fireball Witch
Fireball
Elite Barbarians Skeleton Army Valkyrie Fireball Musketeer Witch
Fireball Musketeer
Musketeer Skeleton Army Fireball Elite Barbarians Valkyrie
Fireball Witch Musketeer
Valkyrie Witch Elite Barbarians Fireball Skeleton Army
Skeleton Army Elite Barbarians Witch Musketeer
Elite Barbarians Skeleton Army Valkyrie Witch Musketeer
Witch Skeleton Army Valkyrie
Musketeer Witch Fireball
Skeleton Army Valkyrie Fireball Musketeer Witch
Valkyrie Elite Barbarians Skeleton Army Musketeer Witch
Skeleton Army Musketeer Elite Barbarians Valkyrie Witch
Valkyrie Skeleton Army Elite Barbarians Musketeer Fireball
Skeleton Army Elite Barbarians Witch Musketeer
Valkyrie Musketeer
Skeleton Army Musketeer Elite Barbarians Witch Fireball Valkyrie
Musketeer Elite Barbarians Fireball Witch
Fireball Witch Musketeer
Musketeer Elite Barbarians Fireball
Fireball Witch Skeleton Army Valkyrie
Skeleton Army Musketeer
Fireball Witch
Skeleton Army Elite Barbarians Musketeer Witch Valkyrie
Musketeer Fireball Witch
Skeleton Army Musketeer Fireball Witch Elite Barbarians
Elite Barbarians Fireball Musketeer Valkyrie
Fireball Valkyrie Skeleton Army Elite Barbarians
Fireball
Musketeer Witch Fireball Valkyrie
Fireball Valkyrie Skeleton Army Elite Barbarians
Fireball Elite Barbarians Witch Valkyrie Skeleton Army
Skeleton Army Witch Valkyrie Fireball
Skeleton Army Fireball Musketeer Valkyrie
Valkyrie Skeleton Army Musketeer Witch
Fireball
Musketeer Witch
Fireball Musketeer Valkyrie Witch
Valkyrie Skeleton Army Musketeer Witch
Elite Barbarians Skeleton Army Valkyrie Witch
Valkyrie Elite Barbarians Witch Musketeer Fireball
Musketeer Fireball Witch
Elite Barbarians Skeleton Army Musketeer
Skeleton Army Elite Barbarians Valkyrie Musketeer
Musketeer Fireball
Musketeer Valkyrie Elite Barbarians Skeleton Army
Elite Barbarians Skeleton Army Witch Valkyrie
Skeleton Army Musketeer Elite Barbarians Valkyrie
Elite Barbarians Musketeer Witch Valkyrie
Skeleton Army Elite Barbarians Witch Musketeer
Skeleton Army Elite Barbarians Witch
Skeleton Army Musketeer Valkyrie Witch
Fireball Musketeer Valkyrie
Skeleton Army Elite Barbarians Valkyrie Musketeer Witch
Musketeer Witch Elite Barbarians Skeleton Army Valkyrie
Witch Skeleton Army Valkyrie Musketeer Elite Barbarians
Fireball Valkyrie
Witch Elite Barbarians Skeleton Army Musketeer Valkyrie Fireball
Musketeer Fireball Witch Skeleton Army
Valkyrie Skeleton Army Witch Fireball Musketeer Elite Barbarians
Valkyrie Skeleton Army Fireball Musketeer Elite Barbarians
Skeleton Army Musketeer Elite Barbarians
Skeleton Army Valkyrie Witch
Elite Barbarians Valkyrie Skeleton Army Witch
Fireball Witch Musketeer
Valkyrie Witch Elite Barbarians

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Valkyrie Witch Skeleton Army Musketeer Fireball
Witch
Skeleton Army Valkyrie Musketeer Witch
Valkyrie Musketeer Witch
Fireball Witch Musketeer
Valkyrie Musketeer Witch
Fireball Valkyrie Witch Musketeer
Skeleton Army Valkyrie Musketeer Witch Elite Barbarians
Musketeer Fireball Witch
Fireball Skeleton Army Musketeer Elite Barbarians
Skeleton Army Musketeer Valkyrie Elite Barbarians
Musketeer Witch Elite Barbarians
Fireball Witch Musketeer
Witch Rage Musketeer Valkyrie Fireball

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord