Bộ bài 4.0


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Skeleton Dragons Dart Goblin Witch

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Skeleton Dragons Prince Witch Mega Knight

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Mega Knight

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Barbarian Barrel Poison The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Prince Mega Knight

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Poison

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Dart Goblin Barbarian Barrel Prince Mega Knight

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Prince
Giant Snowball Skeleton Dragons Witch
Zap Prince Witch
Barbarian Barrel Dart Goblin Witch
The Log Dart Goblin Prince Witch
Earthquake Witch
Arrows Skeleton Dragons Dart Goblin Witch
Royal Delivery Skeleton Dragons Dart Goblin Witch
Fireball Skeleton Dragons Dart Goblin Witch
Poison Skeleton Dragons Dart Goblin Witch
Lightning Skeleton Dragons Prince Witch
Rocket Prince Witch

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Skeleton Dragons Poison Witch

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Skeleton Dragons Poison The Log Mega Knight

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Poison Prince

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Dart Goblin Witch

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

The Log Barbarian Barrel Dart Goblin Skeleton Dragons Poison Prince Witch Mega Knight

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 The Log Barbarian Barrel Dart Goblin Skeleton Dragons

Sự hiệp lực   0 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Skeleton Dragons +
Dart Goblin + Mega Knight
Barbarian Barrel + Poison Witch Mega Knight Prince
Poison + The Log Barbarian Barrel
+ The Log Barbarian Barrel
+ Barbarian Barrel Mega Knight
+ Poison Prince Mega Knight
+ Witch The Log Dart Goblin Barbarian Barrel

Khắc tinh   47 85

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Poison Witch The Log Dart Goblin
Barbarian Barrel The Log Mega Knight Poison Skeleton Dragons Witch
Poison Barbarian Barrel The Log Skeleton Dragons Dart Goblin
Dart Goblin Witch Mega Knight Prince Barbarian Barrel Poison
Poison Mega Knight The Log Skeleton Dragons
Poison Witch Skeleton Dragons
Mega Knight Barbarian Barrel Poison Prince Witch The Log
The Log Witch Prince
Mega Knight Witch Prince The Log
Mega Knight The Log Barbarian Barrel Poison Witch
Dart Goblin Poison Witch
Barbarian Barrel Poison The Log Mega Knight Witch Dart Goblin
Mega Knight Prince Witch
Mega Knight Witch Prince Dart Goblin
Prince Barbarian Barrel Dart Goblin The Log Mega Knight Poison
The Log Witch Prince Mega Knight
Mega Knight
Barbarian Barrel Mega Knight The Log Dart Goblin Witch Prince
Dart Goblin Poison Witch The Log Skeleton Dragons Barbarian Barrel
Poison Witch Dart Goblin
Mega Knight Poison Witch Barbarian Barrel The Log
Prince
Witch Poison
Prince Witch
Skeleton Dragons Poison Witch Barbarian Barrel The Log
Prince The Log Mega Knight Poison Barbarian Barrel
Mega Knight Barbarian Barrel Poison The Log
Poison
Witch Skeleton Dragons Poison The Log Dart Goblin
Poison Mega Knight
Mega Knight Barbarian Barrel Witch Poison Prince The Log
Barbarian Barrel Mega Knight The Log Poison Witch Skeleton Dragons Dart Goblin
Barbarian Barrel Mega Knight The Log Dart Goblin
Poison The Log Barbarian Barrel Skeleton Dragons Mega Knight Dart Goblin Witch
Poison The Log
Poison Dart Goblin Witch
Poison Mega Knight Witch
Barbarian Barrel Mega Knight The Log Witch Prince
The Log Mega Knight Witch Prince
Poison The Log Mega Knight Barbarian Barrel Witch Dart Goblin
Witch Poison Dart Goblin
Prince Mega Knight
Mega Knight Prince The Log Barbarian Barrel
Dart Goblin Poison
Prince Dart Goblin Barbarian Barrel Mega Knight
Witch Prince Mega Knight
Mega Knight Prince Barbarian Barrel Poison
Prince Witch Mega Knight
Witch The Log
Witch Prince
Mega Knight Prince Dart Goblin The Log Witch
The Log Dart Goblin Barbarian Barrel Mega Knight Poison Skeleton Dragons
Mega Knight Prince Witch Poison Barbarian Barrel
Poison Witch Prince Mega Knight
Prince Barbarian Barrel Poison Witch Mega Knight
Poison Prince Barbarian Barrel The Log Dart Goblin Mega Knight
Poison Witch Mega Knight Dart Goblin
Poison Dart Goblin Witch
Witch Mega Knight Prince
Barbarian Barrel Dart Goblin The Log Poison Prince Mega Knight
Dart Goblin The Log Prince Mega Knight
Dart Goblin Poison Witch Mega Knight Skeleton Dragons Barbarian Barrel The Log
Mega Knight Barbarian Barrel Witch Prince
Poison Witch Dart Goblin
Mega Knight Prince Witch

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

The Log Witch Barbarian Barrel Poison Mega Knight Dart Goblin
Dart Goblin The Log Barbarian Barrel Mega Knight Witch Poison
Barbarian Barrel The Log Mega Knight Dart Goblin Poison Witch
Barbarian Barrel The Log Mega Knight Witch Poison Dart Goblin
Skeleton Dragons Poison Dart Goblin Witch
The Log Barbarian Barrel Dart Goblin Witch Poison
Poison Mega Knight Barbarian Barrel The Log Witch Dart Goblin
Dart Goblin Mega Knight Prince Barbarian Barrel Witch
Poison Dart Goblin Skeleton Dragons Witch
Mega Knight Prince Barbarian Barrel Poison The Log Dart Goblin
Dart Goblin Poison
Skeleton Dragons Dart Goblin Poison
Prince Dart Goblin
The Log Dart Goblin Barbarian Barrel
Dart Goblin Prince Mega Knight Witch
Poison The Log Witch Barbarian Barrel
Poison Prince Dart Goblin
Dart Goblin Barbarian Barrel Witch
Barbarian Barrel Mega Knight Prince
The Log
Barbarian Barrel Poison Dart Goblin Witch Prince Mega Knight

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord