Bộ bài 4.0


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tồi tệ
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tồi tệ
Synergy Deck synergy Godly!

2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Minion Mega Minion Witch

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Mega Minion Witch Lumberjack Lava Hound

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Balloon Lava Hound

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Balloon Lumberjack

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Balloon Lumberjack Lava Hound

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Balloon Lumberjack Lava Hound

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Balloon Lava Hound
Giant Snowball Minion Witch Lava Hound
Zap Minion Witch Balloon
Barbarian Barrel Witch
The Log Witch
Earthquake Witch
Arrows Minion Witch Lava Hound
Royal Delivery
Fireball Minion Mega Minion Witch Balloon Lumberjack Lava Hound
Poison Minion Witch Lava Hound
Lightning Witch Balloon Lumberjack
Rocket Witch Balloon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Witch

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Mega Minion Clone

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Witch Lava Hound

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Minion Mega Minion Clone Lumberjack Witch Balloon Lava Hound

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Zap Minion Mega Minion Clone

Sự hiệp lực   8 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Mega Minion Balloon Lava Hound
Minion + Balloon Lava Hound Mega Minion Clone Lumberjack
Mega Minion + Zap Balloon Lava Hound Minion Clone
Clone + Balloon Witch Lava Hound Mega Minion Minion Lumberjack
+ Clone
+ Clone Lumberjack Mega Minion Minion Lava Hound Zap
+ Balloon Clone Minion
+ Clone Mega Minion Minion Balloon Zap

Khắc tinh   36 79

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Zap Mega Minion Minion Witch
Zap Lumberjack Witch
Mega Minion Balloon Witch Lumberjack Minion
Mega Minion Minion
Witch Zap Mega Minion Minion
Mega Minion Lumberjack Witch
Minion Witch Lumberjack Mega Minion
Mega Minion Minion Witch
Witch
Mega Minion Minion Witch Zap
Zap Witch Mega Minion
Witch Lumberjack
Mega Minion Witch Lumberjack Minion
Mega Minion Lumberjack Minion
Mega Minion Lumberjack Witch Minion
Mega Minion Minion
Lumberjack Zap Minion Mega Minion Witch
Balloon Witch
Mega Minion Witch Minion
Zap Witch
Minion Mega Minion Lumberjack
Witch
Mega Minion Minion Lumberjack Witch
Balloon Witch Mega Minion
Mega Minion Lumberjack
Mega Minion
Balloon Minion Mega Minion Witch
Lumberjack Zap Witch
Minion Zap Witch
Mega Minion Zap Lumberjack Minion
Minion Witch Lumberjack Mega Minion
Zap
Mega Minion Minion Witch
Witch
Minion Zap Mega Minion Lumberjack Witch
Witch Zap Minion Mega Minion
Mega Minion Lumberjack Witch
Minion Mega Minion Witch Zap
Minion Mega Minion
Minion Mega Minion
Mega Minion Minion
Mega Minion Lumberjack
Mega Minion Witch
Balloon Mega Minion Minion
Witch Lumberjack Mega Minion
Mega Minion Minion Witch
Mega Minion Minion Witch Lumberjack
Lumberjack Mega Minion Witch Minion
Mega Minion Minion Lumberjack
Lumberjack Minion Zap Mega Minion Witch
Mega Minion Lumberjack Minion Zap Witch
Lumberjack Witch
Zap Lumberjack Mega Minion Minion
Minion Zap Lumberjack Mega Minion Witch
Minion Mega Minion Zap Witch
Mega Minion Minion Lumberjack Witch
Minion Lumberjack Mega Minion
Zap Lumberjack
Minion Lumberjack Witch Mega Minion Zap
Mega Minion Minion Zap Witch Lumberjack
Mega Minion Minion Zap Lava Hound Witch
Minion Witch Lumberjack Mega Minion

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Witch Zap Minion
Witch Mega Minion
Zap Minion Lumberjack Witch Mega Minion
Zap Mega Minion Lumberjack Witch
Zap Mega Minion Witch Minion
Zap Witch Mega Minion
Mega Minion Lumberjack Witch
Mega Minion Minion Lumberjack Witch
Minion Mega Minion Witch
Mega Minion Minion
Mega Minion Minion Clone Balloon
Clone
Zap
Witch Mega Minion Lumberjack
Minion Zap Witch Balloon Mega Minion
Minion Balloon Mega Minion
Zap Minion Mega Minion Clone Witch
Minion Lumberjack
Zap
Witch Mega Minion

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord