Bộ bài 4.6


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Godly!
Synergy Deck synergy Tồi tệ

5 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương thấp.

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú giá rẻ nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Chi phí trung bình của bộ bài của bạn rất cao và bạn không có máy hút tiên dược.

Nếu bạn chỉ có các đơn vị đắt tiền, bạn sẽ khó phản ứng hơn với các bước đi của đối phương.

Bạn có thể thêm Elixir collector vào bộ bài của bạn. Đây là nó:

Hãy sửa nó!

VÀ/HOẶC

Bạn có thể thay thế một vài thẻ có chi phí cao của bạn. Chẳng hạn như:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ hữu ích.

Bạn không có bất kỳ thẻ giá rẻ và linh hoạt trong bộ bài của bạn. Mặc dù, chúng không tốt khi đi một mình, chúng vẫn có thể giúp bạn trong nhiều tình huống, cả về tấn công lẫn phòng thủ. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Wizard Princess

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Valkyrie Wizard Balloon P.E.K.K.A Princess

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Rocket Balloon P.E.K.K.A

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Rocket Poison

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Balloon Princess

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Rocket Poison

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Valkyrie Balloon P.E.K.K.A Princess

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Valkyrie Balloon

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Skeleton Army Balloon
Giant Snowball Skeleton Army Balloon Princess
Zap Skeleton Army Balloon Princess
Barbarian Barrel Valkyrie Wizard Skeleton Army Princess
The Log Skeleton Army Princess
Earthquake Skeleton Army
Arrows Skeleton Army Princess
Royal Delivery Valkyrie Wizard Skeleton Army Balloon P.E.K.K.A Princess
Fireball Wizard Skeleton Army Balloon Princess
Poison Wizard Skeleton Army Balloon Princess
Lightning Valkyrie Wizard Balloon
Rocket Valkyrie Wizard Balloon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Wizard Rocket Poison Princess

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Valkyrie Wizard Rocket Poison Princess

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Valkyrie Rocket Skeleton Army Poison P.E.K.K.A Princess

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Skeleton Army Princess

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Skeleton Army Princess Valkyrie Poison Wizard Balloon Rocket P.E.K.K.A

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

14 Skeleton Army Princess Valkyrie Poison

Sự hiệp lực   4 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Valkyrie + Balloon Wizard P.E.K.K.A
Wizard + P.E.K.K.A Valkyrie
Rocket +
Skeleton Army + Princess
+ P.E.K.K.A
+ Valkyrie
+ Princess Wizard Poison Valkyrie
+ P.E.K.K.A Skeleton Army

Khắc tinh   63 80

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Poison Princess Valkyrie
Valkyrie Poison Princess Rocket Skeleton Army Wizard
Wizard Poison Valkyrie Princess Skeleton Army
Poison Princess
Wizard Balloon P.E.K.K.A Rocket Valkyrie Skeleton Army Poison
Poison Wizard
Princess Poison Wizard Skeleton Army Rocket Valkyrie P.E.K.K.A
Wizard Princess Poison Rocket
Poison Valkyrie P.E.K.K.A Wizard Rocket Princess Skeleton Army
Skeleton Army P.E.K.K.A Wizard
Skeleton Army P.E.K.K.A Valkyrie Rocket Wizard
Skeleton Army Poison Valkyrie Wizard
Wizard Princess Poison
Poison Princess Valkyrie Wizard Skeleton Army
Wizard P.E.K.K.A Valkyrie Skeleton Army
Skeleton Army P.E.K.K.A Valkyrie
Valkyrie Skeleton Army Rocket Poison P.E.K.K.A Princess
Rocket P.E.K.K.A Skeleton Army
P.E.K.K.A Princess Valkyrie Wizard
P.E.K.K.A Skeleton Army Valkyrie Wizard
Poison Princess Balloon Rocket Wizard
Poison Rocket Princess Wizard
Rocket Princess Poison P.E.K.K.A Balloon
Poison Princess Valkyrie P.E.K.K.A Skeleton Army Wizard
P.E.K.K.A Skeleton Army
Poison Rocket
P.E.K.K.A Skeleton Army Valkyrie
Princess Balloon Poison Rocket
Skeleton Army Princess
Wizard Rocket Valkyrie Poison Princess
Wizard Valkyrie Poison Princess P.E.K.K.A Skeleton Army
Rocket Poison
P.E.K.K.A Balloon Rocket Poison Valkyrie Princess
Poison Rocket P.E.K.K.A Wizard Princess Skeleton Army Valkyrie
Poison P.E.K.K.A Valkyrie Wizard Skeleton Army
Skeleton Army Poison Wizard Princess Valkyrie
Skeleton Army Valkyrie Princess Wizard
Wizard Poison Valkyrie Princess Skeleton Army
Poison Princess Wizard
Princess Poison Wizard
Poison Valkyrie Princess Wizard Rocket
Skeleton Army Valkyrie P.E.K.K.A
Valkyrie Skeleton Army Rocket P.E.K.K.A
Princess Valkyrie Poison Rocket Wizard
Wizard Rocket Poison Princess
P.E.K.K.A Skeleton Army Rocket
Skeleton Army P.E.K.K.A Valkyrie Rocket
Rocket Poison Wizard
Princess Rocket Valkyrie Skeleton Army P.E.K.K.A
Skeleton Army P.E.K.K.A Valkyrie
P.E.K.K.A Rocket Skeleton Army Balloon Poison Valkyrie Wizard
P.E.K.K.A Valkyrie
P.E.K.K.A Skeleton Army
Skeleton Army P.E.K.K.A
Skeleton Army P.E.K.K.A Valkyrie
Princess Valkyrie Poison Wizard
P.E.K.K.A Skeleton Army Valkyrie Poison
Skeleton Army Wizard P.E.K.K.A Poison Rocket Valkyrie
Valkyrie Poison P.E.K.K.A Skeleton Army Wizard
Poison Valkyrie
Rocket Poison P.E.K.K.A Wizard Princess Skeleton Army Valkyrie
Skeleton Army Wizard Princess Poison Rocket
Skeleton Army P.E.K.K.A Valkyrie Wizard
Valkyrie Skeleton Army P.E.K.K.A Poison Princess Rocket
Skeleton Army Rocket P.E.K.K.A Wizard
Poison Skeleton Army Valkyrie Princess Wizard
P.E.K.K.A Rocket Princess Skeleton Army Valkyrie
Poison Wizard Princess
P.E.K.K.A Valkyrie Wizard

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Princess Wizard Valkyrie Poison Skeleton Army
Wizard Poison
Skeleton Army Wizard Princess Poison Valkyrie
Princess Wizard Poison Valkyrie
Poison Princess Wizard
Princess Wizard Poison Valkyrie
Poison Princess Wizard Valkyrie
Skeleton Army Valkyrie Princess Wizard
Poison Wizard Princess
Skeleton Army Balloon Poison Princess
Skeleton Army Valkyrie
Princess Wizard
Poison Balloon Princess
Valkyrie Poison Princess

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord