Bộ bài 3.9


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Dart Goblin Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Knight Royal Giant Valkyrie Wizard

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Royal Giant

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Fireball Freeze

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Royal Giant

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Knight Royal Giant Dart Goblin Valkyrie

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Knight Valkyrie

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Royal Giant
Giant Snowball
Zap
Barbarian Barrel Dart Goblin
The Log Dart Goblin
Earthquake
Arrows Dart Goblin
Royal Delivery
Fireball Dart Goblin Wizard
Poison Wizard
Lightning Valkyrie Wizard
Rocket Valkyrie Wizard

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fireball Wizard

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Fireball Valkyrie Wizard

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Knight Freeze

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Royal Giant

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Dart Goblin Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Rage Knight Dart Goblin Fireball Valkyrie Freeze Wizard Royal Giant

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Rage Knight Dart Goblin Fireball

Sự hiệp lực   2 5

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Knight + Wizard Dart Goblin
Royal Giant + Fireball Wizard Dart Goblin
Dart Goblin + Valkyrie Knight Royal Giant
Fireball + Royal Giant
+ Dart Goblin Wizard
+ Royal Giant Valkyrie Knight
+
+

Khắc tinh   53 81

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Valkyrie Dart Goblin Wizard Fireball Knight
Wizard Valkyrie Fireball Knight
Fireball Dart Goblin
Knight Royal Giant Wizard Fireball Valkyrie Dart Goblin
Wizard Fireball Knight Valkyrie
Wizard Fireball
Valkyrie Wizard Knight Fireball
Knight Wizard
Valkyrie Knight Wizard Freeze
Wizard Valkyrie
Wizard Dart Goblin Fireball
Valkyrie Dart Goblin Wizard Fireball Knight
Wizard Valkyrie
Knight Dart Goblin Valkyrie
Valkyrie Fireball Knight Dart Goblin
Knight Freeze
Knight Valkyrie Wizard
Dart Goblin Wizard Valkyrie Fireball Knight
Royal Giant Dart Goblin Knight Wizard Fireball
Fireball Wizard Dart Goblin
Fireball Wizard Valkyrie
Fireball
Knight Valkyrie
Fireball Royal Giant Knight
Knight Valkyrie Wizard Fireball
Valkyrie Fireball Wizard
Fireball
Royal Giant Dart Goblin Valkyrie Fireball
Fireball Wizard Valkyrie
Fireball Wizard Valkyrie
Wizard Fireball Dart Goblin Valkyrie
Fireball Wizard Valkyrie Freeze Dart Goblin
Valkyrie Wizard Dart Goblin Knight
Fireball Wizard Freeze
Dart Goblin Wizard
Valkyrie Wizard Fireball Knight
Valkyrie Knight
Valkyrie Knight
Valkyrie Knight Wizard Dart Goblin Fireball
Wizard Freeze Fireball Dart Goblin
Knight
Knight Valkyrie
Wizard Dart Goblin Fireball
Knight Dart Goblin Valkyrie
Valkyrie Knight
Royal Giant Valkyrie Wizard Knight
Knight Valkyrie
Knight
Knight
Knight Dart Goblin Valkyrie
Fireball Dart Goblin Knight Valkyrie Wizard
Knight Valkyrie
Wizard Knight Valkyrie
Wizard Valkyrie Knight
Fireball Valkyrie Dart Goblin Knight
Dart Goblin Wizard Valkyrie Knight Fireball
Wizard Dart Goblin Fireball
Valkyrie Knight Fireball Wizard
Knight Valkyrie Dart Goblin Fireball
Wizard Dart Goblin
Dart Goblin Valkyrie Wizard Knight
Freeze Valkyrie Knight
Fireball Dart Goblin Wizard
Valkyrie Wizard Knight

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Wizard Valkyrie Freeze Fireball Knight Dart Goblin
Dart Goblin Wizard Knight
Wizard Knight Valkyrie Dart Goblin
Wizard Knight Valkyrie Dart Goblin
Freeze Dart Goblin Fireball Wizard
Dart Goblin Knight Valkyrie Wizard
Fireball Knight Dart Goblin Wizard Valkyrie
Knight Valkyrie
Wizard Fireball Dart Goblin
Fireball Dart Goblin Valkyrie Knight
Dart Goblin Fireball Royal Giant
Royal Giant Valkyrie Knight Dart Goblin
Fireball Wizard
Knight Dart Goblin
Royal Giant Fireball
Dart Goblin Royal Giant
Dart Goblin Royal Giant Fireball Freeze
Knight Valkyrie
Freeze Fireball
Knight
Rage Fireball Knight Valkyrie Dart Goblin

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord