Bộ bài 3.6


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tồi tệ
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tồi tệ
Synergy Deck synergy Tốt

2 problems 2 warnings Why?

Thẻ còn thiếu trong bộ sưu tập của bạn

Fisherman Ram Rider

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có đơn vị phòng không gây sát thương cao!

Bạn không có đơn vị nào có thể tấn công trên không và gây sát thương cao. Bạn có thể sẽ gặp rắc rối với các thẻ này:

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
VẤN ĐỀ Không đủ đơn vị phòng không!

Bạn cần nhiều hơn một đơn vị có thể phòng chống kẻ địch trên không trong bộ bài của bạn. Một thẻ có thể được loại bỏ bằng thần chú hoặc có thể chỉ cần chơi nó. Có hai hoặc ba thẻ sẽ an toàn hơn. Bạn có thể sẽ gặp rắc rối với các thẻ này:

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Nhiều hơn bốn thần chú? Thật sao?

Có lẽ bạn có một lý do để có hơn 4 thần chú trong bộ bài của bạn. Có thể không. Nhưng nó không được khuyến khích. Hai sẽ là đủ, ba là quá đủ. Xem xét thay thế ít nhất một thẻ. Bạn có những điều sau:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Witch

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Valkyrie Witch Balloon

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Balloon

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Fireball Tornado Freeze

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Balloon

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Valkyrie Balloon

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Valkyrie Balloon

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Balloon
Giant Snowball Witch Balloon
Zap Witch Balloon
Barbarian Barrel Valkyrie Witch
The Log Witch
Earthquake Witch
Arrows Witch
Royal Delivery Valkyrie Witch Balloon
Fireball Witch Balloon
Poison Witch Balloon
Lightning Valkyrie Witch Balloon
Rocket Valkyrie Witch Balloon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fireball Tornado Freeze Witch

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Fireball Valkyrie Tornado Freeze

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Valkyrie Rage Tornado Freeze

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Witch

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Mirror Rage Tornado Fireball Valkyrie Freeze Witch Balloon

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

9 Mirror Rage Tornado Fireball

Sự hiệp lực   7 5

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Fireball + Mirror Tornado
Valkyrie + Balloon Tornado Witch
Mirror + Fireball
Rage + Balloon Witch
+ Fireball Valkyrie Witch Balloon
+ Balloon
+ Rage Tornado Valkyrie
+ Rage Freeze Valkyrie Tornado

Khắc tinh   40 83

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Fireball Valkyrie Tornado
Valkyrie Fireball Witch Tornado
Valkyrie Tornado Witch Fireball
Fireball
Balloon Fireball Witch Valkyrie
Fireball
Tornado Valkyrie Fireball
Fireball Tornado Witch
Valkyrie Fireball Witch
Witch
Tornado Valkyrie Witch Freeze
Witch Valkyrie
Fireball Witch Tornado
Fireball Tornado Witch Valkyrie
Valkyrie Witch
Witch Tornado Valkyrie
Tornado Fireball Valkyrie
Tornado Witch Freeze
Valkyrie
Fireball Witch Valkyrie Tornado
Witch Balloon Fireball
Fireball Witch Tornado
Fireball Balloon
Fireball Witch Tornado Valkyrie
Witch Fireball
Tornado Witch Valkyrie
Fireball Balloon Witch
Freeze Fireball Witch
Valkyrie Tornado Fireball
Valkyrie Fireball Tornado
Fireball
Balloon Witch Fireball Valkyrie
Fireball Valkyrie Tornado
Fireball Tornado Valkyrie Witch
Tornado Witch Valkyrie Fireball
Fireball Tornado Valkyrie Freeze
Tornado Valkyrie Witch
Tornado Fireball Freeze
Witch Tornado
Fireball Valkyrie Witch
Valkyrie Witch Tornado
Valkyrie Witch
Valkyrie Witch Tornado Fireball
Witch Freeze Fireball Tornado
Valkyrie
Fireball
Valkyrie
Witch Tornado Valkyrie
Balloon Valkyrie
Valkyrie Witch
Witch Tornado
Witch Tornado
Tornado Valkyrie Witch
Fireball Tornado Valkyrie
Witch Valkyrie
Witch Valkyrie
Valkyrie Witch Tornado
Fireball Valkyrie
Witch Tornado Fireball Valkyrie
Tornado Witch Fireball
Valkyrie Fireball Witch Tornado
Valkyrie Tornado Fireball
Tornado
Valkyrie Tornado Witch
Freeze Witch Valkyrie
Tornado Fireball Witch
Valkyrie Witch

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Witch Freeze Valkyrie Tornado Fireball
Witch
Witch Valkyrie Tornado
Tornado Valkyrie Witch
Tornado Freeze Fireball Witch
Tornado Witch Valkyrie
Fireball Tornado Valkyrie Witch
Valkyrie Witch Tornado
Tornado Fireball Witch
Fireball Balloon
Valkyrie
Tornado
Witch Tornado
Fireball Witch Balloon
Witch Valkyrie Rage Fireball

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord