Bộ bài 3.5


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tồi tệ

2 problems 1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có đơn vị phòng không gây sát thương cao!

Bạn không có đơn vị nào có thể tấn công trên không và gây sát thương cao. Bạn có thể sẽ gặp rắc rối với các thẻ này:

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
VẤN ĐỀ Không có đơn vị đối đất gây sát thương cao!

Bạn không có đơn vị nào có thể tấn công dưới đất và gây sát thương cao. Bạn có thể sẽ gặp rắc rối với các thẻ này:

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Baby Dragon Ice Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Tombstone

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Tombstone Baby Dragon Dark Prince Ice Wizard

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Graveyard

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Barbarian Barrel Tornado Poison

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Dark Prince Graveyard

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Poison Graveyard

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Barbarian Barrel Baby Dragon Dark Prince

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Dark Prince Graveyard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Dark Prince Graveyard
Giant Snowball Tombstone Baby Dragon Graveyard
Zap Tombstone Dark Prince Graveyard
Barbarian Barrel Tombstone Dark Prince Ice Wizard Graveyard
The Log Tombstone Dark Prince Graveyard
Earthquake Tombstone Graveyard
Arrows Tombstone Graveyard
Royal Delivery Baby Dragon Dark Prince Ice Wizard Graveyard
Fireball Tombstone Baby Dragon Ice Wizard
Poison Tombstone Ice Wizard Graveyard
Lightning Tombstone Baby Dragon Dark Prince Ice Wizard
Rocket

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Tornado Baby Dragon Poison Ice Wizard

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Barbarian Barrel Tornado Baby Dragon Poison Dark Prince Ice Wizard

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Tombstone Tornado Baby Dragon Poison Dark Prince Ice Wizard

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Graveyard

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Ice Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Barbarian Barrel Tombstone Tornado Ice Wizard Baby Dragon Poison Dark Prince Graveyard

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Barbarian Barrel Tombstone Tornado Ice Wizard

Sự hiệp lực   2 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Tombstone + Barbarian Barrel
Barbarian Barrel + Poison Graveyard Ice Wizard Tombstone
Tornado + Poison Ice Wizard Baby Dragon Dark Prince
Baby Dragon + Tornado
+ Graveyard Tornado Barbarian Barrel
+ Tornado
+ Tornado Graveyard Barbarian Barrel
+ Poison Ice Wizard Barbarian Barrel

Khắc tinh   52 82

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Baby Dragon Barbarian Barrel Tornado Poison
Ice Wizard Poison Baby Dragon Tornado
Barbarian Barrel Tornado Poison Dark Prince Ice Wizard Baby Dragon
Poison Barbarian Barrel Baby Dragon
Tombstone Baby Dragon Ice Wizard Barbarian Barrel Poison
Baby Dragon Poison Ice Wizard
Poison Ice Wizard Baby Dragon Tornado
Poison Baby Dragon Ice Wizard Tornado
Poison Barbarian Barrel Baby Dragon Dark Prince
Tombstone Ice Wizard
Tombstone Tornado Dark Prince Ice Wizard
Barbarian Barrel Poison Dark Prince Baby Dragon
Tombstone Tornado Ice Wizard Baby Dragon Poison
Poison Barbarian Barrel Tornado Baby Dragon Ice Wizard
Dark Prince
Tombstone Dark Prince Tornado Ice Wizard
Poison Barbarian Barrel Tornado Dark Prince Baby Dragon
Tombstone Tornado Ice Wizard Dark Prince
Baby Dragon Ice Wizard
Tombstone Barbarian Barrel Ice Wizard Tornado Dark Prince
Poison Tombstone Barbarian Barrel Baby Dragon Ice Wizard
Poison Tornado Ice Wizard Baby Dragon
Baby Dragon Dark Prince Poison
Poison Tornado Ice Wizard Baby Dragon Barbarian Barrel
Poison
Tornado Tombstone Ice Wizard
Ice Wizard Poison Barbarian Barrel
Graveyard Barbarian Barrel Tombstone Ice Wizard
Dark Prince Ice Wizard Barbarian Barrel Tombstone Poison Baby Dragon Tornado
Tombstone Poison Baby Dragon Barbarian Barrel Dark Prince Tornado
Poison Graveyard
Baby Dragon Poison Ice Wizard
Poison Tornado Tombstone
Tombstone Ice Wizard Poison Barbarian Barrel Dark Prince Baby Dragon Tornado
Poison Barbarian Barrel Ice Wizard Tornado Baby Dragon
Barbarian Barrel Tornado Baby Dragon
Baby Dragon Tornado Poison Barbarian Barrel Ice Wizard
Poison Tornado Baby Dragon Ice Wizard
Baby Dragon Poison Tornado Ice Wizard
Poison
Dark Prince Barbarian Barrel Tornado Tombstone Ice Wizard
Tombstone Ice Wizard Dark Prince
Poison Tornado Barbarian Barrel Dark Prince Baby Dragon Ice Wizard
Tombstone Poison Tornado Ice Wizard
Dark Prince Baby Dragon Ice Wizard
Barbarian Barrel Dark Prince Tombstone
Ice Wizard Baby Dragon Poison
Dark Prince Barbarian Barrel Ice Wizard
Tombstone Dark Prince Ice Wizard Tornado
Poison Tombstone Dark Prince Barbarian Barrel
Tombstone Tornado Ice Wizard Graveyard
Tombstone Tornado
Tornado Tombstone Ice Wizard
Barbarian Barrel Baby Dragon Ice Wizard Poison Tombstone Tornado
Tombstone Poison Barbarian Barrel Ice Wizard Dark Prince
Poison Dark Prince Baby Dragon
Tombstone Barbarian Barrel Tornado Poison Dark Prince Ice Wizard
Poison Dark Prince Barbarian Barrel Baby Dragon
Poison Ice Wizard Tornado Baby Dragon Dark Prince
Tornado Ice Wizard Poison Baby Dragon Tombstone
Tombstone Tornado Ice Wizard Dark Prince
Tornado Dark Prince Barbarian Barrel Poison Baby Dragon
Dark Prince Tornado Ice Wizard Tombstone
Ice Wizard Poison Barbarian Barrel Baby Dragon Tombstone Tornado
Tombstone Graveyard Dark Prince Barbarian Barrel Baby Dragon Ice Wizard
Ice Wizard Poison Baby Dragon Tornado
Dark Prince

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Barbarian Barrel Baby Dragon Tornado Ice Wizard Poison Tombstone Dark Prince
Barbarian Barrel Tombstone Poison Baby Dragon
Barbarian Barrel Tornado Dark Prince Ice Wizard Baby Dragon Poison
Tornado Barbarian Barrel Baby Dragon Ice Wizard Dark Prince Poison
Tornado Ice Wizard Baby Dragon Poison
Tornado Barbarian Barrel Tombstone Ice Wizard Poison Baby Dragon
Barbarian Barrel Poison Tornado Dark Prince Ice Wizard Baby Dragon
Dark Prince Ice Wizard Tornado Baby Dragon Tombstone Barbarian Barrel
Poison Baby Dragon Tornado Ice Wizard
Baby Dragon Poison
Barbarian Barrel Tornado
Tornado Dark Prince
Poison Baby Dragon Barbarian Barrel
Poison Ice Wizard Barbarian Barrel

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord